Запитання - відповіді за тегом

касовий ордер
Як заповнювати реквізити щодо номерів у прибутковому та видатковому касових ордерах, а також у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів?
Як заповнювати реквізити прибуткових і видаткових касових ордерів при здаванні готівки до банку?
Прибуткові та видаткові касові ордери підписано не головним бухгалтером, а уповноваженою керівником підприємства особою. Хто у такому випадку має ставити своє прізвище та ініціали в цих касових ордерах?
Чи заповнюється реквізит «Видати» у видатковому касовому ордері упов­новаженою особою банку при проведенні інкасації?
Як суб’єкту господарювання оприбуткувати іноземну валюту до каси?