Запитання - відповіді за тегом

контрольовані операції
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом (Угорщина) з поставки обладнання, обсяг яких менше 50 млн. грн. Чи вважаються такі операції для цілей оподаткування контрольованими?
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом, який зареєстрований у державі, що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Обсяг таких операцій перевищує 5 млн. грн., банківський рахунок такого нерезидента відкрито в офшорній зоні. Чи вважатимуться такі операції контрольованими?
Підприємство у 2015 р. придбало товари у компанії, зареєстрованої у Республіці Мальта, на загальну суму 18 млн грн. Частину товарів було придбано у березні (7 млн грн), частину — у червні (4 млн грн) та частину — у листопаді (6 млн грн). Перелік держав (територій) для цілей ст. 39 Податкового кодексу, до якого було включено Республіку Мальта, затверджено розпорядженням № 449-р тільки 14.05.2015 р., але згідно з розпорядженням № 977-р Мальту було виключено з цього переліку. Нормами ст. 39 Податкового кодексу передбачено, що операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до відповідного переліку Кабінету Міністрів України, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку. Саме тому підприємство вважало, що сума операцій з цим нерезидентом для їх віднесення до контрольованих становить тільки 4 млн грн, а отже, Звіт про контрольовані операції не подавало. Податковою інспекцією було проведено документальну невиїзну перевірку та застосовано до підприємства штраф 365,4 тис. грн. Чи правомірні дії контролюючого органу?
Суб’єкт господарювання імпортує товари із Німеччини, які придбаває через компанію-резидента, що діє за договором комісії з комітентом, зареєстрованим у Німеччині. Водночас компанія-нерезидент є пов’язаною особою з комітентом та покупцем. Річний дохід покупця — більше 50 млн грн, а сума придбання товарів — 30 млн грн без ПДВ. Чи визнаються такі операції контрольованими?
Підприємство здійснює контрольовані операції та самостійно визначило, що ціна в таких операціях не відповідає принципу «витягнутої руки» і має здійснити самостійне коригування, передбачене пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу. В який звітний період результат такого коригування слід відобразити у декларації з податку на прибуток підприємств — у квартальній або за підсумками звітного року?
Чи визнаються господарські операції контрольованими, якщо платник податків, у якого річний дохід перевищує 50 млн. грн. за 2015 р., здійснює внутрішні господарські операції з постійним представництвом нерезидента, зареєстрованого на території, що включена до переліку держав, затвердженого Кабінетом Міністрів України (представництво добуває сировину на території України та реалізує її без вивезення/ввезення з території України)?
Який дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціно­утворення?
Чи застосовуються штрафні санкції у разі подання уточнюючого звіту про контрольовані операції за 2014 та 2015 рр.?
Підприємством самостійно виявлено, що інформацію за 2015 р. у поданому Звіті про контрольовані операції відображено не в повному обсязі. Чи застосовується обмеження для штрафу, якщо підприємство невідображені операції уточнює більше одного разу?
Чи визнаються операції контрольованими між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, між постійним представництвом нерезидента в Україні та іншим нерезидентом, здійснені у 2016 р.?
Який термін подання звіту про контро­льовані операції за 2016 р. та які критерії враховуються при його складанні: ті, що діяли у 2016 р. під час здійснення господарських операцій, чи ті, що встановлені Податковим кодексом на дату подання звіту?
У якому порядку визначається ціна контрольованих операцій, що мають біржове котирування?
Які джерела інформації використовуються для аналізу відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»?
Чи підпадають під визначення контрольованих операцій господарські операції платника податків з контрагентом — нерезидентом — пов’язаною особою, якщо нерезидент вийшов із числа засновників і операції з ним у статусі пов’язаних осіб протягом 2016 р. не набрали достатнього обсягу?
Чи враховуються суми кредитів при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій?
Суб'єкт господарювання здійснює операції з нерезидентом — непов’язаною особою, що виключена з Переліку низькоподаткових юрисдикцій. Як обґрунтувати, що ціна таких операцій відповідає принципу «витягнутої руки»?
За якою формою подавати звіт про контрольовані операції за 2016 р. та які критерії цих операцій враховуються при його складанні?
Який діапазон цін використовується під час застосування методів ТЦ, якщо зіставна неконтрольована операція або юридична особа, яка не здійснює операції з пов’язаними особами, одна?
Які методи використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»?
Як потрібно було визначати обсяг контрольованих операцій за 2016 р. — за правилами 2016 р. чи за новими нормами, що діють з 01.01.2017 р.?
Чи вважається дійсним звіт про КО за 2016 р., поданий за старою формою, та чи потрібно подавати оновлений звіт?
Чи потрібно заповнювати графу 25 додатка до звіту про КО «Відомості про контрольовані операції» у разі застосування методу порівняльної контрольованої ціни?
Компанія після подання звіту про КО за 2016 р. виявила, що до звіту помилково не включено операції з отримання послуг від нерезидента — пов’язаної особи. Чи може така компанія виправити помилку без застосування штрафних санкцій, встановлених ст. 120 Податкового кодексу?
При заповненні Інформації про пов’язаність осіб до додатка до звіту про КО щодо критеріїв за кодами пов’язаності 502, 503, 504, 506, а також при розкритті ланцюжка опосередкованого володіння який код необхідно зазначати у відповідній графі — код держави реєстрації нерезидента чи код самого нерезидента?
Чи можливо групувати КО для їх відображення у звіті про КО, які здійснюються за різними контрактами та з різними контрагентами?
Чи підпадають під визначення контрольованих операції з резидентами Об’єднаних Арабських Еміратів, організаційно-правова форма яких відсутня у переліку держав з низькоподатковою юрисдикцією?
Чи визнаються господарські операції з продажу товарів за договором комісії контрольованими, якщо комітент та комісіонер є резидентами, а покупець — нерезидентом (Limited Liability Partnership, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на суму 30 % вартості товарів, придбаних у нерезидента, якщо така операція не є контрольованою?
Чи визнаються господарські операції за договорами комісії, що здійснюються між комітентом-нерезидентом та комісіонером-резидентом, контрольованими?
Особа — сторона КО змінила назву та адресу, при цьому код особи не змінився. Як відобразити це у звіті про контрольовані операції?
Чи визнаються операції компанії з управління активами (далі — КУА), що діє в інтересах та за рахунок інституту спільного інвестування (далі — ІСІ) з нерезидентами, конт­рольованими?
Чи повинен резидент, який здійснив контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента — пов’язаною особою з таким резидентом та з постійним представництвом нерезидента, зареєстрованим у державі, яка включена до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку, подавати звіт про контрольовані операції?
Операції з придбання товарів у нерезидента у 2017 р. визнані контрольованими і відображені у Звіті про контрольовані операції. Чи має право платник податку не здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування у 2018 р. щокварталу на суму 30 % вартості придбаних товарів у нерезидента, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
Чи можна подати уточнюючий розрахунок з податку на прибуток після уточнення Звіту про контрольовані операції протягом 2555 днів?
Сільськогосподарське підприємство — платник єдиного податку четвертої групи реалізує продукцію на експорт. Чи визнаються такі операції контрольованими?
Для якого періоду застосовується перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток для визнання господарських операцій контро­льованими?
Чи визнаються господарські операції платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі виключення держави (території) із затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку?
З 01.01.2018 р. постійні представництва нерезидентів є платниками податку на прибуток згідно зі ст. 39 Податкового кодексу. Чи є товариство з обмеженою відповідальністю, в якому засновником є компанія-нерезидент, постійним представництвом і чи застосовуються до такого товариства норми цієї статті?
Підприємство купує товар у нерезидента, організаційно-правову форму якого не включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Нерезидент є платником корпоративного податку, не є пов’язаною особою та не здійснює операції через комісіонерів-нерезидентів. Чи є такі операції контрольованими та чи збільшується фінансовий результат до оподаткування на 30 % за такими операціями?
Чи потрібно повторно подавати Звіт про КО за 2018 рік, у разі, якщо його подано до внесення змін до Наказу № 8?
Чи враховуються постійним представництвом нерезидента при визначенні вартісного критерію для визнання операцій контрольованими сума коштів, отриманих від материнської компанії — нерезидента на його утримання, якщо загальна сума цих коштів перевищує 10 млн грн?
Як заповнювати Звіт про КО, якщо невідома країна походження товару?
Чи вважаються контрольованими господарські операції сільськогосподарського товаро-виробника — платника єдиного податку четвертої групи, здійснені з нерезидентом — пов’язаною особою?
Представництво нерезидента зареєстровано як таке, що веде господарську діяльність і сплачує податок на прибуток в Україні на загальних підставах. Доходи на території України оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18 %. Частину отриманої виручки представництво перераховує нерезиденту. Чи є операції з перерахунку частини виручки, отриманої представництвом в Україні, нерезиденту контро­льованими, якщо сума таких грошових переказів за рік перевищує 10 млн грн?