Запитання - відповіді за тегом

надання послуг
Чи має право платник податку нараховувати податковий кредит при отриманні послуг водопостачання та водовідведення на підставі рахунку, який виставляє постачальник таких послуг, якщо вартість послуг визначено за встановленим тарифом згідно із затвердженими нормативами, оскільки відсутні прилади обліку (лічильники)?
Суб’єкт господарювання (реалізації пального не здійснює) надає послуги третім особам зі зберігання пального у ємностях на підставі договорів зберігання та здійснює його навантаження/розвантаження. Чи належать ємності, в яких здійснюється зберігання пального, до акцизних складів?
Хто є платником рентної плати за воду у випадку, якщо суб’єкт господарювання має договір на надання послуг з водопостачання, укладений з підприємством, що надає послуги з централізованого водопостачання та надає в оренду власне приміщення іншому суб’єкту господарювання?
Який порядок звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання національних фільмів та послуг з їх демонстрації?
Фізична особа — підприємець, що є платником єдиного податку другої групи за договором з дистриб’ютором, демонструє фільми, за що сплачує дистриб’ютору роялті у відсотках від отриманої за квитки суми. Яка сума є доходом платника єдиного податку — вся сума, отримана від продажу квитків в касу, чи за мінусом роялті, сплаченого дистриб’ютору?
Чи прирівнюється договір оренди майна до договору про надання послуг під час здійснення реалізації пального?
Який порядок оподаткування ПДВ операцій з надання послуг із гарантійного ремонту товару?
Чи передбачено відповідальність суб’єктів господарювання за взаємовідносини з платниками єдиного податку другої групи в частині здійснення діяльності, яка не дає право платнику застосовувати зазначену групу? Чи стосується така заборона сфери ресторанного господарства?
Підприємство — неплатник ПДВ здійснює лише операції із надання консультаційних послуг безпосередньо нерезидентам, вартість яких протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищила 1 млн.  грн. Чи повинно таке підприємство в обов’язковому порядку зареєструватися як платник ПДВ?
Як відображаються у податковій звітності з ПДВ операції суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ із надання іншим сільськогосподарським підприємствам послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу?
Суб’єкт господарювання (ресторан) працює цілодобово (робоча зміна триває з 12 год 00 хв до 00 год 30 хв). Який порядок друкування Z-звіту при такому режимі роботи?
Підприємство є власником нежитлових будівель та споруд, зокрема виробничих та складських приміщень, які використовує в господарській діяльності для операцій з нерухомим майном, класифікованих ДК 009:2010 (далі — ДК 009) як 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». Чи може підприємство скористатися пільгою в оподаткуванні такої нерухомості, передбаченою пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу?
Який порядок оподаткування ПДВ послуг страхових агентів з реалізації в інтересах страхових компаній договорів страхування (полісів)?
Який порядок заповнення графи 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» податкової накладної у разі здійснення виробником електричної енергії — платником ПДВ операції з постачання електричної енергії?
Який порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних у разі здійснення платником податку операцій з постачання послуг із вивезення твердих побутових відходів за цивільно-правовим договором (укладеним на 3 — 5 років), умовами якого передбачено, що надання замовникові послуг із вивезення твердих побутових відходів відбувається з періодичністю протягом місяця, про що в останній день місяця, в якому надаються такі послуги, складається та підписується акт приймання-передачі наданих послуг? Чи може цивільно-правовий договір, укладений на 3 — 5 років, вважатися довгостроковим?
Суб’єкт господарювання здійснює перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом. Чи потрібно при продажу квитків у салоні транспортного засобу застосовувати РРО?
В якому полі податкової накладної, складеної у січні 2017 р., платник податку має зазначати код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг? Адже на сьогодні у разі якщо проставляти цей код у графі 3 податкової накладної, така накладна не приймається для реєстрації із зазначенням причини «невірно зазначено код згідно з УКТ ЗЕД».
Чи змінює фінрезультат до оподаткування роялті, що сплачується за користування музичними творами через посередника — неприбуткову організацію?
Чи має право платник податку, який є офіційним дистриб’ютором певної продукції, включити до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені ним покупцю такої продукції у складі винагороди (мотиваційних та стимулюючих виплат) за досягнення відповідних показників, спрямованих на стимулювання збуту продукції?
Чи може фізична особа — підприємець — платник єдиного податку на другій групі надавати послуги з обслуговування та ремонту ліфтів ОСББ?
Кому може надавати послуги з виготовлення поліграфічної продукції фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи?
Чи має право фізична особа — платник єдиного податку укладати договори переуступки прав вимоги за зобов’язаннями (переведення боргу) щодо відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг)?
Підприємець (резидент України) в межах своєї підприємницької діяльності надавав послуги нерезиденту (юридичній особі) зі Швеції та отримав від нього дохід. Яким чином оподатковується така винагорода?
Чи є платником рентної плати за спецвикористання води суб’єкт господарювання, який на підставі укладеного договору на послуги централізованого водопостачання та водовідведення окрім використання води для задоволення винятково власних питних і санітарно-гігієнічних потреб постачає воду орендарям власних приміщень?
Приміщення під офіс надається в оренду. Орендар не укладає договори на споживання комунальних послуг та енергоносіїв з їх безпосередніми постачальниками, а здійснює відшкодування (компенсацію) витрат на їх оплату. Як відобразити у податковій накладній суму компенсації?
Підприємство надає транспортно-експедиторські послуги та у зв’язку із збільшенням обсягу замовлень планує залучити для надання послуг із перевезення сторонню організацію. Як експедитору в такому разі заповнити податкову накладну?
Підприємство у 2017 р. перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи коригується фінрезультат до оподаткування на дохід, отриманий у поточному році за послуги, надані під час перебування на спрощеній системі оподаткування?
Замовник, який перебуває за кордоном, помилково перерахував кошти постачальнику-резиденту згідно з договором, що втратив чинність у зв’язку з підписанням нового. Поки питання зарахування коштів вирішувалося в банку, закінчився законодавчо встановлений строк проведення розрахунків в іноземній валюті. Чи повинно у такому випадку підприємство сплачувати пеню?
Як довести зв'язок витрат на маркетингові послуги з веденням господарської діяльності підприємства та якими первинними документами їх підтвердити?
Чи існують особливості відображення витрат на розробку веб-сайту та його розміщення в мережі Інтернет (зокрема, реєстрація та делегування доменного імені, хостинг)?
Чи утримується податок на доходи нерезидентів під час виплати нерезиденту винагороди за договором про надання брокерських послуг, які надаються за межами митної території України?
Чи потрібно підприємству, яке планує надавати послуги з перевезення вантажів стороннім організаціям використовуючи власні паливно-мастильні матеріали, реєструватися платником акцизного податку?
Чи потрібно в податковій накладній, складеній на постачання послуг з монтажу металопластикових конструкцій, зазначати номенклатуру та код УКТ ЗЕД таких конструкцій?
Підприємство — неплатник ПДВ здійснює посередницькі послуги з надання персоналу. Який порядок визначення обсягу, встановленого для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні послуг нерезиденту з посередництва у працевлаштуванні за кордоном?
Чи обов’язково укладати зовнішньоекономічний договір у письмовій формі при наданні суб’єктом господарювання — резидентом послуг нерезидентам через мережу Інтернет?
Платником податку отримано попередню оплату за будівельно-монтажні роботи. Відповідно до умов договору одиниця виміру — гривня. Як правильно заповнити графу «Кількість» у податковій накладній — зазначити цифру «1» чи її частку залежно від частки попередньої оплати та суми договору?
Комунальне підприємство надає послуги з утримання мереж зовнішнього освітлення Департаменту міської ради та є одержувачем бюджетних коштів. Обслуговування здійснюється через Казначейство. Податкові зобов’язання нараховуються датою надходження коштів від Департаменту. Як правильно відображати комунальному підприємству податковий кредит на придбання матеріалів та послуг для виконання зазначених робіт (за іншими видами робіт розрахунки здійснюються через банківський рахунок, а податкові зобов’язання та кредит нараховуються за першою подією)?
У разі якщо платник податку надає покупцю комплекс послуг за одним договором, чи потрібно складати податкові накладні на кожну послугу окремо?
Чи потрібно муніципальній установі (комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство), яке є балансоутримувачем переданого в оренду комунального майна, нараховувати ПДВ на суми, що сплачуються орендарем за утримання цього майна та компенсацію комунальних платежів, якщо така установа не є постачальником зазначених послуг?
Платник єдиного податку, який перебуває на другій групі спрощеної системи оподаткування, планує здавати в оренду власне нерухоме майно. Чи відноситься цей вид діяльності до сфери послуг та чи має право такий платник здійснювати таку діяльність?
Коли банком знімається експортна операція з валютного контролю?
Чи повинно підприємство сплачувати податок на доходи нерезидента, якщо воно є платником єдиного податку і надає комісійні та посередницькі послуги з продажу товарів за рахунок та на користь нерезидентів у рамках своєї основ­ної діяльності?
Юрособа перебувала на спрощеній системі оподаткування, а з 01.10.2017 р. перейшла на загальну. Надання послуг відбулося на спрощеній системі, а оплата — на загальній. Чи мали застосуватися різниці для таких операцій, якщо підприємство є малодохідним?
Пальне придбано у підприємства третьою особою і відповідно до умов договору купівлі-продажу (постачання) зберігається у такого підприємства до фактичної передачі покупцю. У свою чергу підприємство зберігає це пальне у резервуарах АЗС партнера за договором зберігання. Чи потрібно такому підприємству реєструватися платником акцизного податку?