Запитання - відповіді за тегом

неприбуткові організації
Громадське об’єднання, що є неприбутковим та внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій, отримало дохід у вигляді перерахунку від курсової різниці. Чи вважаються такі кошти доходом, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток?
Неприбуткова організація планує оновити комп’ютерну техніку. Чи буде порушенням статутної діяльності для такої організації продаж старої техніки, якщо кошти від такого продажу будуть використані на придбання нової?
Чи може адвокатське об’єднання зі статусом юридичної особи зареєструватися як неприбуткова організація?
Чи вважаються розподілом доходів (прибутків) ОСББ виплати за послуги з прибирання прибудинкової території залученим членам ОСББ на підставі цивільно-правового договору?
Неприбуткова організація не провадить господарську діяльність, а здійснює виключно волонтерську та безкоштовну діяльність. Чи має право така організація відповідно до ст. 49 Податкового кодексу не подавати нульові звіти до податкової інспекції?
Підприємство у квітні 2016 р. придбало у неприбуткової організації, яка має власну оранжерею, продукцію для оздоблення офісу на загальну суму 64 000 грн. Як відображається така операція в податковому обліку?
Як розраховується різниця, що виникає за операцією з придбання послуг у неприбуткової організації на загальну суму, що перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати: з усієї вартості придбаних послуг чи з суми перевищення?
Підприємство за підсумками 2016 р. отримало збиток. У 2017 р. таке підприємство планує перерахувати кошти неприбутковій організації. На яку суму здійснити коригування фінансового результату?
Підприємство надало безповоротну фінансову допомогу неприбутковій організації, яку на момент надання було включено до Реєстру. Однак в подальшому неприбуткову організацію виключено з Реєстру за порушення законодавства. Які податкові наслідки у підприємства?
Чи потрібно буде профспілковій організації, що має статус неприбутковості за підсумками 2017 р., подавати звіт про використання доходів неприбуткової організації та фінзвітність?
Чи підлягає оподаткуванню дохід, отриманий неприбутковою організацією від продажу власних об’єктів нерухомості?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування у разі придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки»?
Чи може товарна біржа, яка не отримує прибутку, бути внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Чи повинні утримувати та сплачувати податок на доходи нерезидента неприбуткові організації при виплаті таких доходів на користь нерезидентів?
Чи підлягає коригуванню фінрезультат до оподаткування на вартість товарів (робіт, послуг), придбаних у неприбуткової організації чи нерезидента з офшорним статусом до 01.01.2015 р., витрати на придбання яких у бухобліку включено до складу витрат після 01.01.2015 р.?
Чи оподатковуються виплати членських внесків неприбутковій міжнародній організації?
Неприбуткова організація здійснила продаж власних основ­них засобів. Чи втрачається при цьому неприбутковий статус та чи повинна організація сплатити податок на прибуток підприємств?
Чи виникають різниці у разі безоплатного отримання підприємством — платником податку на прибуток основних засобів від неприбуткової організації? Якщо так, то від якої вартості розраховується різниця?
Підприємство безоплатно отримало від неприбуткової організації для використання у господарській діяльності не­оборотні активи — трансформаторну підстанцію та кабельну лінію. Чи виникає при здійсненні такої операції податкова різниця для коригування фінрезультату до оподаткування на суму 30 % вартості таких необоротних активів, що зараховуються на баланс підприємства?
Організація за підсумками 2015 р. задекларувала збитки. У 2016 р. її було включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), а з другого півріччя 2017 р. виключено з нього. Чи можна збитки за 2015 р. врахувати при визначенні об’єкта оподаткування за 2017 р.?
Які будівлі (споруди) не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість?
Чи є пільги та винятки щодо обчислення і сплати ЄСВ для неприбуткових організацій?
Платник податку на прибуток надає неприбутковим організаціям безповоротну фіндопомогу. Як йому відображати суми такої допомоги у податковому обліку?
ОСББ уклало договір міни нерухомого майна. Отримані доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами. Чи є це підставою для виключення такого ОСББ з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Чи може благодійний фонд, який має статус неприбуткової організації, придбавати у власність корпоративні права господарського товариства?
Підприємство у І кварталі 2019 р. надало неприбутковій організації безповоротну фіндопомогу у розмірі 100 000 грн. На яку суму і в якому звітному періоді потрібно збільшити фінрезультат до оподаткування, якщо оподатковуваний прибуток підприємства за попередній рік становив 520 000 грн?
Чи не порушується право перебування у Реєстрі неприбуткових установ та організацій благодійним фондом у разі отримання послуг від фізичної особи — платника єдиного податку?
Чи потрібно бюджетній установі, яка має статус неприбуткової організації, сплачувати податок на прибуток у разі передання їй функцій замовника на проведення будівельних робіт, якщо ці роботи фінансуються за рішенням міської ради?