Запитання - відповіді за тегом

оренда
Чи звільняються від сплати земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності фізичні особи (фізичні особи — підприємці), які мобілізовані до Збройних Сил України та беруть участь в антитерористичній операції (АТО)?
Чи підлягає оподаткуванню ПДВ компенсація орендної плати за землю, отримана орендарем земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності, від підприємства, яке фактично здійснює свою господарську діяльність на такій земельній ділянці?
Чи виникають податкові зобов’язання з плати за землю у суб’єкта господарювання, який є власником об’єкта нерухомості, але право власності/користування земельною ділянкою під таким майном ним не зареєстровано?
Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі здійснення платником податку операцій з надання в оренду нерухомого майна, яке розташоване за межами митної території України та при придбанні (спорудженні) якого суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту?
Суб’єкт господарювання (орендар) орендує техніку (трактор) з екіпажем (трактористом). Орендодавець компенсує всі витрати, крім витрат на пальне, які взяв на себе суб’єкт господарювання. Чи прирівнюється договір оренди до договору підряду? Чи потрібно суб’єкту господарювання реєструватися платником акцизного податку?
Іноземна компанія отримує доходи від здавання в оренду нерухомого майна, що знаходиться на території України. Чи підлягає оподаткуванню в Україні такий дохід, якщо ця компанія надала довідку, якою підтверджується, що вона є резидентом Нідерландів?
Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, який орендує нерухоме майно у фізичної особи — підприємця, утримувати та перераховувати як податковий агент податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми компенсації вартості комунальних платежів?
Підприємство є власником нежитлових будівель та споруд, зокрема виробничих та складських приміщень, які використовує в господарській діяльності для операцій з нерухомим майном, класифікованих ДК 009:2010 (далі — ДК 009) як 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». Чи може підприємство скористатися пільгою в оподаткуванні такої нерухомості, передбаченою пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу?
Фізичною особою — резидентом отримано дохід від надання в оренду земельного паю юридичній особі. Як оподатковується такий дохід?
Фізична особа має у власності земельний пай, який надає в оренду платнику єдиного податку четвертої групи згідно з договором оренди. Строк дії договору закінчується, і орендар не планує його пролонгувати. Чи повинна така фізична особа після закінчення строку дії договору сплачувати земельний податок?
Чи підлягає нотаріальному посвідченню договір оренди автомобільного підйомника, укладеного з фізичною особою?
Чи потрібно фізичній особі реєструватися приватним підприємцем, якщо вона планує здавати власне майно в оренду іншій фізичній особі? Які податкові наслідки такої операції?
Фізична особа — підприємець планує надавати нерухоме майно в оренду. Яку групу платника єдиного податку слід обрати?
Чи може фізична особа — підприємець бути платником єдиного податку, якщо надає нерухоме майно в оренду як фізична особа і такий вид діяльності не зазначено в Реєстрі платників єдиного податку?
Податковим агентом на користь фізичних осіб на підставі договорів оренди рухомого майна (транспортний засіб, обладнання, устаткування та інше майно) виплачуються суми орендних платежів. За якою ознакою доходу відображаються такі суми у формі № 1ДФ?
Чи належить м. Маріуполь до населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, та чи повинен орендар земельної ділянки державної і комунальної власності у цьому місті сплачувати орендну плату за таку земельну ділянку?
Учасник бойових дій є членом гаражно-будівельного кооперативу, якому він передав земельну ділянку у власність. Чи надається у такому разі пільга зі сплати земельного податку такому кооперативу?
Підприємством укладено договір про надання послуг з водопостачання з центральним водопостачальником. Приміщення, в яке постачається вода, здається в оренду. Хто є платником рентної плати: орендар такого приміщення чи орендо­давець?
Чи необхідно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при поверненні об’єкта оренди з поліпшенням?
Між фізичною особою та самозайнятою особою — нотаріусом укладено договір оренди нежитлового приміщення. Хто зобов’язаний нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір?
Підприємство має власну АЗС, через яку здійснює фізичний відпуск паливно-мастильних матеріалів та заправляє ними орендовану техніку (з власним персоналом або з персоналом орендодавця). Чи є таке підприємство платником акцизного податку?
Чи підлягають амортизації у податковому обліку витрати на поліпшення (ремонт) орендованих ОЗ та чи враховується сума такої амортизації при коригуванні фінрезультату до оподаткування?
Суб’єкт господарювання орендує спецтехніку (КРАЗи, бульдозери, екскаватори) за договором оренди та придбаває дизпаливо для її заправки з метою подальшого надання послуг замовникам. Водіями такої спецтехніки є штатні працівники орендодавця. Чи потрібно такому суб’єкту господарювання реєструватися платником акцизного податку та складати акцизні накладні?
Підприємство надає майно в лізинг. Умовами лізингового договору передбачено, що гарантійний платіж виконує винятково функцію засобу забезпечення. Проте згодом додатковою угодою цю суму буде спрямовано на погашення зобов’язань орендаря. Які податкові наслідки виникатимуть в цьому разі?
Рішенням органу місцевого самоврядування змінено умови договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності (площу, розмір орендної плати) та зобов’язано суб’єкта господарювання внести відповідні зміни до договору оренди або переукласти його. З якого моменту суб’єкт господарювання повинен сплачувати суму орендної плати на нових умовах?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку третьої групи має у власності приміщення: житлове, загальна площа якого становить 85 м2, та нежитлове загальною площею 290 м2, які планує надавати в оренду. Чи підсумовуються квадратні метри площ приміщень, які одночасно здаватимуться в оренду, та чи не буде це перевищенням у розумінні п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу?
Підприємство у листопаді 2017 р. придбало та ввело в експлуатацію нові вантажопідйомні машини, які є основними засобами четвертої групи. Чи має право підприємство застосовувати прискорену амортизацію, якщо планує здавати їх в оренду?
Чи потрібно муніципальній установі (комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство), яке є балансоутримувачем переданого в оренду комунального майна, нараховувати ПДВ на суми, що сплачуються орендарем за утримання цього майна та компенсацію комунальних платежів, якщо така установа не є постачальником зазначених послуг?
Державна установа — неплатник ПДВ є балансоутримувачем державного майна, частину якого (будівлю складу, обладнання) надає в оренду комерційному підприємству. При цьому орендодавцем цього майна за договором оренди нерухомого майна виступає регіональне відділення Фонду держмайна. Орендна плата у розмірі 50 % спрямовується до Держбюджету України, а решта 50 % зараховується до спецфонду держбюджету як власні надходження установи. Чи потрібно держустанові реєструватися платником ПДВ у разі якщо сума від здійснення операцій з оренди державного майна досягне розміру суми, встановленої для обов’язкової реєстрації платником ПДВ?
Чи нараховується податок за нежитлову будівлю фізичній особі, яка використовує таку нерухомість на підставі договору оренди, укладеного з іншою фізичною особою — власником?
Платник єдиного податку, який перебуває на другій групі спрощеної системи оподаткування, планує здавати в оренду власне нерухоме майно. Чи відноситься цей вид діяльності до сфери послуг та чи має право такий платник здійснювати таку діяльність?
Як платнику єдиного податку визначати дохід від надання нерухомості в оренду: згідно з розміром орендної плати чи методики визначення мінімальної суми орендованого платежу?
Підприємство на підставі спецдозволу на користування надрами провадить господарську діяльність з видобування корисних копалин на орендованих земельних ділянках державної та комунальної власності, а також на ділянках, що перебувають у його власності. Чи має право підприємство для обчислення податкових зобов’язань з плати за землю застосовувати ставку 25 %?
Фізична особа користується земельною ділянкою, що належить до земель комунальної власності на підставі договору оренди з органом місцевого самоврядування. Хто в такому випадку є платником плати за землю?
Фізична особа, яка надає в оренду власну нерухомість, отримала кошти за таку послугу на розрахунковий рахунок, за яким вона веде розрахунки як платник єдиного податку другої групи. Як оподатковуються такі кошти?
Підприємство, основний вид діяльності якого — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, має у власності нерухомість (цех підготовки виробництва) у промисловій зоні міста та надає його в оренду промисловому підприємству, основний вид діяльності якого — установка та монтаж машин і устаткування для виробництва та ремонту гірничо-шахтного обладнання. Чи є підприємство-орендодавець платником податку на нерухомість?
Чи може фізична особа — підприємець бути платником єдиного податку, якщо надає нерухоме майно в оренду як фізична особа і такий вид діяльності не зазначено в Реєстрі платників єдиного податку?
Яку ознаку потрібно зазначити у формі № 1ДФ при нарахуванні доходів за оренду вантажного автомобіля у фізичної особи?
За якою ознакою доходу у звіті за формою № 1ДФ відобразити платежі за оренду автомобіля?
ТОВ орендує приміщення у фізичної особи. За якою ознакою доходу відобразити суму оренди у формі № 1ДФ?
Фізична особа надає квартиру в оренду. Чи можна в такому випадку скористатися «пільговими» квадратними метрами?
Фермерське господарство планує взяти в оренду транспортний засіб у фізичної особи для здійснення перевезень зерна і відповідно нести витрати на цей транспортний засіб (списання палива, ремонт тощо). Чи потрібно такий договір посвідчувати у нотаріуса? А якщо орендувати транспортний засіб у фізичної особи — підприємця?
Підприємство — платник ПДВ надає приміщення в оренду. Крім сплати орендних платежів договором оренди передбачено відшкодування орендарем експлуатаційних витрат з теплопостачання, електропостачання, водопостачання. Як правильно виставити рахунок на оплату спожитих орендарем послуг? Розподіл витрат здійснюється відповідно до опалювальної площі, кількості і часу роботи електроприладів, кількості людей, що користуються водопостачанням. Послуги надаються відповідними організаціями постачальниками послуг, які є платниками ПДВ. Як нарахувати ПДВ у рахунку орендарю на відшкодування експлуатаційних витрат — на вартість отриманих послуг з ПДВ, чи на їх вартість без урахування ПДВ?
Нерезидент через постійне представництво надає в оренду власну нерухомість, яка знаходиться на території України. Чи необхідно представництву при перерахуванні на користь нерезидента доходу від надання майна в оренду утримувати податок у розмірі 15 %?
Умовами договору оренди земельної ділянки комунальної власності суб’єкта господарювання (орендаря) зобов’язано виплачувати на користь власника земельної ділянки — органу місцевого самоврядування — орендо­давця винагороду у сумі, що визначена у договорі як упущена вигода від використання земельної ділянки за її економічними показниками. Який порядок відображення у декларації з плати за землю такої винагороди?