Запитання - відповіді за тегом

ПДФО
Як оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором вихідна допомога у зв’язку зі звільненням найманого працівника?
Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, який орендує нерухоме майно у фізичної особи — підприємця, утримувати та перераховувати як податковий агент податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми компенсації вартості комунальних платежів?
Студент навчається у виші на заочній формі, а також працює та отримує заробітну плату. Усього протягом 2015 р. за навчання ним сплачено 24 тис. грн. При поданні документів на податкову знижку йому не враховано у витрати 3,5 тис. грн. Чи є обмеження щодо віднесення до податкової знижки понесених витрат за навчання?
Який порядок повернення з бюджету сплаченого податку на доходи фізичних осіб у разі, якщо угода з продажу нерухомого майна, укладена між фізичними особами, не відбулась?
Як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходи у вигляді роялті, отримані фізичною особою — резидентом за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності?
Роботодавцем перераховано працівнику кошти на відрядження на його особисту платіжну картку. У який термін працівник має подати звіт про використання цих коштів?
Фізичною особою — резидентом отримано дохід від надання в оренду земельного паю юридичній особі. Як оподатковується такий дохід?
Працівнику (членам його сім’ї) при переїзді до іншої місцевості у зв’язку зі зміною місця роботи виплачено одноразову допомогу. Чи оподатковується вона податком на доходи фізичних осіб?
Працівника звільнено з підприємства (21.11.2016 р.). У грудні зазначеній особі нараховано премію за відпрацьований час. В якому звітному періоді та за якою ознакою відобразити у формі № 1ДФ нараховану премію? Чи потрібно буде ще раз проставляти в цій формі дату звільнення працівника?
Чоловік 35 років тому виїхав до Латвії й отримав там громадянство. В Україні у спадок від матері він отримав хату. У нього на руках є лише довідка про тимчасове місце проживання в Україні, оскільки останній рік він доглядав за матір’ю. Чи може чоловік як резидент України не сплачувати податок на доходи фізичних осіб при отриманні спадщини від матері?
У платника податку за заявою із заробітної плати утримують і перераховують кошти до страхової компанії відповідно до договору страхування життя. Чи має він у такому випадку право на податкову знижку за витратами, понесеними на страхування?
У 2016 р. платником податку було набуто право власності на квартиру, що придбавалася за іпотечним житловим кредитом з 2008 р. Чи мав він право на включення частини процентів, нарахованих у перший рік погашення кредиту (тобто в 2008 р.), до податкової знижки за результатами 2016 р. та чи має право такий платник на нарахування податкової знижки в наступних періодах за витратами, понесеними в 2009 — 2015 рр.?
Юридична особа — благодійник надає разову матеріальну допомогу до святкових дат згідно з умовами колективного договору колишнім працівникам (ветеранам, пенсіонерам). Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума такої допомоги?
За рахунок коштів профспілки організовуються та оплачуються для її членів (членів їх сімей) тури вихідного дня та літнього відпочинку без придбання путівок. Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором вартість таких турів?
Податковим агентом на користь фізичних осіб на підставі договорів оренди рухомого майна (транспортний засіб, обладнання, устаткування та інше майно) виплачуються суми орендних платежів. За якою ознакою доходу відображаються такі суми у формі № 1ДФ?
Податковий агент подає уточнюючу форму № 1ДФ з метою вилучення помилкової інформації щодо нарахованого доходу на користь однієї фізичної особи — підприємця та введення інформації стосовно іншої фізичної особи — підприємця, при цьому сума нарахованого та виплаченого доходу не змінюється (вносяться зміни до номера облікової картки платника податку). Яка відповідальність у такому випадку?
За якою ознакою доходу відображається у формі № 1ДФ винагорода, що виплачується військовослужбовцям та поліцейським за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду?
Перебуваючи у відрядженні, працівник підприємства скористався приміською маршруткою. Витрати на проїзд підтверджено квитком, наданим перевізником (фізичною особою — підприємцем). Чи включати у форму № 1ДФ такого підприємця-перевізника?
Платником податків успадковано ювелірні вироби. Як їх правильно задекларувати?
Чи має право платник податку включити до податкової знижки витрати на лікування, зокрема придбання ліків, на підставі виписки із медичної історії хвороби і чеків?
З працівника підприємства з січня 2017 р. відповідно до виконавчого листа утримуються аліменти у розмірі 25 %. Чи потрібно підприємству відображати суми аліментів у формі № 1ДФ за І квартал? Якщо так, то за якою ознакою?
Чи оподатковується ПДФО сума компенсації частини вартості санаторно-курортної путівки, яка надається працівникам та їх неповнолітнім дітям за рахунок роботодавця? Чи є така сума базою нарахування ЄСВ?
На підприємстві організовується харчування для працівників за принципом «шведського столу». Чи оподатковується вартість такого харчування ПДФО та чи є базою нарахування ЄСВ?
Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума відшкодованих працівнику витрат, понесених ним за користування послугами таксі під час відрядження?
Яка ставка податку на доходи фізичних осіб застосовується до доходу у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) у 2017 р. суб’єктом господарювання — платником єдиного податку за період 2016 р.?
За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується дохід у вигляді вартості спадщини, отриманої членом сім’ї другого ступеня споріднення (діда) у 2016 р.?
Яким чином оподатковуються податком на доходи фізичних осіб суми добових витрат, які виплачуються юридичною особою (роботодавцем) працівнику-нерезиденту у разі відрядження його за кордон?
Приватним підприємством (роботодавцем) відшкодовуються суми витрат, понесених фізичною особою (працівником) під час відрядження на проїзд повітряним транспортом. Чи є такі суми об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб?
У січні 2017 р. громадянкою України як єдиною спадкоємицею прийнято у спадщину нерухоме майно (земельну ділянку та розташований на ній будинок) після смерті рідної баби. Податок на доходи фізичних осіб (5%) та військовий збір (1,5%) нею було сплачено до нотаріального оформлення спадщини. Чи має вона право на повернення сплачених до бюджету сум у зв’язку із змінами, внесеними до Податкового кодексу (у лютому цього року). Якщо так, то що для цього потрібно?
Підприємством організовано харчування для працівників за принципом «шведського столу». Чи оподатковується вартість такого харчування ПДФО та чи є базою нарахування ЄСВ?
Інвалідом І групи у липні 2017 р. успадковано земельну ділянку та частину житлового будинку від рідної тітки (за заповітом). За якою ставкою ПДФО оподатковується вартість спадщини? Чи потрібно подавати у 2018 р. податкову декларацію про майновий стан і доходи?
Чи оподатковуються кошти у вигляді подарунка, отримані неповнолітньою дитиною від її рідного батька із-за кордону?
Чи включаються витрати на оплату за навчання на військовій кафедрі до податкової знижки?
У січні 2017 р. фізичною особою продано іншій фізичній особі сідельний тягач та автобус, у травні — легковий автомобіль. Як оподатковується отриманий дохід?
Фізична особа — резидент отримала від юридичної особи у дарунок частину нежитлового приміщення. Як оподатковується такий подарунок?
Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором сума надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких виконується вахтовим методом?
Чи є доходом платника податку фізичної особи сума, сплачена юридичною особою за страхування автомобіля (КАСКО), наданого в оренду підприємству, у разі якщо таку суму страховки було перераховано після закінчення терміну дії договору найму (оренди) між суб’єктами? Якщо так, то за якою ознакою відобразити таку суму у формі № 1ДФ?
Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором безповоротна фінансова допомога, яка надається фізичній особі — підприємцю, і за якою ознакою доходу відображати таку суму в формі № 1ДФ?
До якого бюджету та в який термін потрібно перерахувати ПДФО при продажу фізичною особою (продавцем) іншій фізичній особі рухомого майна за посередництвом юридичної особи, в тому числі яка здійснює реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів?
Яку відповідальність передбачено за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками поданої річної податкової декларації?
Податковий агент (юридична особа, її відокремлений підрозділ) нараховує (виплачує) доходи фізичній особі за договором про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. До якого бюджету йому сплачувати ПДФО та за якою ознакою відображати такий дохід у формі № 1ДФ?
Неуповноважений відокремлений підрозділ юридичної особи протягом бюджетного року змінив місцезнаходження (інший адміністративний район). Куди юридичній особі подавати копію форми № 1ДФ та сплачувати ПДФО, утриманий із заробітної плати найманих працівників цього підрозділу?
Яка відповідальність застосовується до фізичної особи, яка до початку перевірки контролюючого органу самостійно виявила факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів з ПДФО (військового збору) та надала уточнюючу декларацію про майновий стан і доходи, при цьому сплатила суму недоплати, але не сплатила штраф у розмірі 3 % від донарахованої суми податку?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку зі свого рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, перерахувала на рахунок фізичної особи (члена сім’ї) як подарунок грошові кошти. Чи оподатковуються вони ПДФО?
Протягом якого терміну потрібно сплатити ПДФО фізичній особі — підприємцю, яка застосовує загальну систему оподаткування, у разі припинення підприємницької діяльності?
Який алгоритм розрахунку податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками 2016 р.?
Чи має право на отримання податкової знижки аспірант, який сплатив закладу освіти за своє навчання?
Платником податку у 2017 р. здійснювалися благодійні внески на користь благодійного фонду. Чи має такий платник право на податкову знижку?
У 2017 р. за договором страхування життя донькою застраховано свою матір. Сплата страхових внесків здійснюється донькою. Чи має вона право на податкову знижку та у якому розмірі?
Фізичною особою, яка має інвалідність І групи, у 2017 р. отримано від сусідки — громадянки України у подарунок нерухоме майно (невеликий житловий будинок у сільській місцевості). ПДФО та військовий збір при нотаріальному оформленні дарунка не сплачувалися. Чи необхідно такій фізичній особі у 2018 р. подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи?
Чи необхідно фізичній особі — платнику єдиного податку другої групи задекларувати дохід, отриманий нею від відчуження у 2017 р. власної земельної ділянки? Якщо отриманий дохід слід задекларувати, то в якій саме декларації?
Фізична особа має намір у 2018 р. задекларувати дохід, отриманий від продажу житлового будинку (будинок перебував у її власності менше двох років). ПДФО та військовий збір нею було сплачено самостійно до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу будинку. Як у декларації відобразити сплачені до бюджету суми?
У 2017 р. платник отримав свідоцтво про право на спадщину (за заповітом після смерті співмешканки отримав частину квартири). У 2018 р. згідно з Податковим кодексом повинен подати декларацію та сплатити ПДФО. Де сплатити податок та військовий збір та чи потрібно додавати до декларації документи, що підтверджують виникнення доходу?
Фізична особа — резидент отримала подарунок (грошові кошти) із Шотландії у розмірі 100 000 фунтів на особисту банківську карту. Як оподатковується такий дохід та чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи?
Фізична особа — підприємець одночасно працює на підприємстві, де отримує заробітну плату. Чи має вона право на податкову знижку?
Фізичній особі — резиденту виплачено дохід від продажу вживаних речей за посередництвом комісіонера. Чи оподатковується сума такого доходу ПДФО та військовим збором і чи потрібно відображати такий дохід у формі № 1ДФ?
ФОП змінив місцезнаходження (переєструвався в інший район). Куди подавати форму № 1ДФ та сплачувати ПДФО в такому разі?
Юридична особа (підприємство) орендує у фізичної особи приміщення. Куди перераховувати ПДФО і військовий збір? За якою ознакою доходу відобразити дохід у формі № 1ДФ?
Як головним підприємством заповнюється реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення на сплату ПДФО за неуповноважений нараховувати цей податок відокремлений підрозділ?
За якою ознакою доходу відображається у формі № 1ДФ вартість путівки на відпочинок, оздоровлення, що безоплатно надається роботодавцем — платником податку на прибуток працівнику або члену його сім’ї першого ступеня споріднення, розмір якої перевищує п’ять розмірів мінімальної заробітної плати?
Чи включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи сума витрат, відшкодована роботодавцем за користування послугами таксі, VIР-залом, понесених таким працівником під час відряд­ження?
Чи зобов’язаний роботодавець при виплаті доходу фізичній особі у вигляді суми середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та за час затримки розрахунку при звільненні, стягнутої з рахунку такого роботодавця на підставі рішення суду, сплачувати ПДФО та військовий збір?
До якого бюджету необхідно ФОП, у тому числі платнику єдиного податку, та особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, перераховувати ПДФО з виплачених найманим працівникам доходів, якщо вони мають кілька підрозділів, розташованих у різних регіонах України?
За якою ознакою доходу відображається у формі № 1ДФ сума допомоги на поховання, що виплачується роботодавцем родичам померлого працівника за останнім місцем роботи, в тому числі у розмірі, що перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу?
У зв’язку із закінченням терміну позовної давності юрособа здійснює списання суми заборгованості за надані, але не оплачені товари на користь ФОП, який припинив держреєстрацію підприємницької діяльності. Як оподатковується та відображається в формі № 1ДФ така сума?
Як у формі № 1ДФ підприємству відобразити суми утриманих аліментів з фактичної заробітної плати працівника на підставі постанови виконавця, які перераховано на рахунок виконавчої служби для подальшої їх виплати стягувачу?
За якою ознакою доходу відображається в формі № 1ДФ сума страхового відшкодування, нарахована страховиком-резидентом на користь фізичної особи — страхувальника за її пошкоджене рухоме майно, якщо на підставі її заяви таку суму перераховано на поточний рахунок ФОП, що здійснюватиме ремонтні роботи такого майна?
Який код бюджетної класифікації податковий агент відображає у платіжному документі при сплаті до бюджету ПДФО із доходів (винагороди) платника податку інших, ніж заробітна плата, за договором цивільно-правового характеру?
Платник податку сплатив суму страхових платежів за договором довгострокового страхування, яку підтверджено одним платіжним документом, із розбивкою сум на поточний та майбутній роки. Чи можна в такому випадку платнику включити до податкової знижки за звітний рік всю сплачену суму?
Договір навчання укладено між навчальним закладом та дитиною, яка протягом звітного (податкового) року працювала. При цьому квитанції на оплату оформлено на ім’я одного з батьків. Чи має право на податкову знижку за навчання дитини один із батьків?
Чи має право на податкову знижку за навчання дитини один із батьків, якщо договір із навчальним закладом укладено одним із батьків, а в документах про сплату зазначено дані іншого з батьків?
Чи має право платник податку скористатись податковою знижкою за навчання члена його сім’ї першого ступеня споріднення на підставі договору, укладеного з навчальним закладом, який здійснив оплату за навчання: нав­чальний рік/семестр, які припадають на різні календарні роки?
Який алгоритм розрахунку податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками 2017 р.?
Фізична особа планує продати підприємству нерухоме майно (складське приміщення). Договір купівлі-продажу посвідчуватиметься нотаріусом. Хто зобов’язаний відобразити у формі № 1ДФ доходи фізичної особи з продажу цього майна?
Фізична особа надає в оренду підприємству земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться на іншій території, ніж таке підприємство. До якого бюджету підприємство має сплачувати (перераховувати) ПДФО, що нараховується на дохід такої фізичної особи?
Фізична особа прийняла у дарунок нерухомість від іншої фізичної особи — резидента України, яка не є членом її сім’ї першого та другого ступенів споріднення. Чи підлягає оподаткуванню зазначена операція та чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи?
Яку оцінку землі слід враховувати при оподаткуванні доходу, отриманого у вигляді успадкованої чи прийнятої у дарунок земельної ділянки: експертну чи нормативну?
Чи може фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого, врахувати у складі витрат сплачені суми ПДФО, військового збору та ЄСВ?
Учнів (слухачів) професійно-технічного училища на час проходження виробничої практики працевлаштовано на підприємство. Чи зобов’язане таке підприємство при нарахуванні їм заробітної плати утримувати ПДФО за умови, що така заробітна плата перераховується навчальному закладу, який виплачує її на користь учнів (слухачів)?
Чи підлягають оподаткуванню ПДФО суми стипендій, призначених обласною держадміністрацією та обласною радою, які виплачуються спортсменам — переможцям спортивних змагань?
Як юридичній особі (фізичній особі — підприємцю) оподаткувати та відобразити у формі № 1ДФ суму списаної після закінчення терміну позовної давності заборгованості за надані, але не оплачені товари на користь фізичної особи — підприємця, яка припинила держреєстрацію підприємницької діяльності?
Як у формі № 1ДФ відобразити суми утриманих аліментів підприємством з фактичного заробітку (доходу) працівника на підставі постанови виконавця, які перераховані на рахунок виконавчої служби для подальшої їх виплати стягувачу?
Чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичній особі — резиденту (продавцю), яка у звітному році отримала дохід від продажу іншій фізичній особі вантажного автомобіля, якщо ПДФО сплачено під час оформлення договору відчуження в органі, який здійснює реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, або через товарну біржу?
Як оподатковується дохід в результаті прийняття фізичною особою у дарунок (у зв’язку зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи — резидента України) корпоративних прав від іншої фізичної особи, яка не є членом її сім’ї першого чи другого ступеня споріднення?
Чи може фізична особа скористатися правом на податкову знижку у зв’язку із понесеними витратами на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування?
Між юридичною та фізичною особами укладено договір міни нерухомого майна. Чи є така юридична особа податковим агентом та чи необхідно утримувати податок (збір)?
Чи відображається у формі № 1ДФ вартість спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування найманій особі?
ФОП — платник єдиного податку другої групи, зареєстрований у м. Києві, де і сплачує всі податки та збори. Проте здійснює діяльність у Київській області. ПДФО за найманих працівників, які проживають за місцем здійснення діяльності, сплачується в м. Київ (тобто за місцем реєстрації ФОП). Міська рада, яка здає в оренду приміщення для магазину, вимагає сплачувати ПДФО за працівників до їхнього бюджету, а при невиконанні цих вимог — розірвати договір. До якого бюджету перераховувати кошти ФОП?
Підприємство (юридична особа) не має відокремлених структурних підрозділів, але має власні (орендовані) приміщення в різних регіонах України, де працюють наймані працівники такого підприємства. До якого бюджету сплачувати ПДФО за найманих працівників?
Якими документами нотаріус може підтвердити витрати з оплати товарів, робіт, послуг (оренди тощо) у разі надання готівки безпосередньо фізичній особі — продавцю (виконавцю робіт, послуг)?
Особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, отримала допомогу по вагітності та пологах з Фонду соціального страхування України. Чи оподатковується ПДФО сума такої допомоги?
Платник податку має паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм. Який документ він повинен подати, щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки щодо частини суми процентів за іпотечним кредитом для підтвердження своєї реєстрації за місце­знаходженням житлового будинку (квартири), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит?
Роботодавець відшкодовує працівнику оплачену ним вартість попереднього профілактичного медичного огляду до працевлаштування на роботу. Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО?
ТОВ, платник єдиного податку третьої групи, виплачує дивіденди заснов­нику — фізичній особі за неповний рік. Як відобразити у формі № 1ДФ нарахування та виплату дивідендів, ПДФО, ВЗ?
Чи потрібно у формі № 1ДФ відоб­ражати суму неоподатковуваної матеріальної допомоги? Якщо так, то як виправити помилку за II квартал, в якому таку суму не відображено? Чи передбачено за таке виправлення штраф?
В 2018 р. було підписано договір дарування нерухомого майна, яке є базою оподаткування ПДФО за ставкою 5 %. До якого контролюючого органу необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи: за місцем проведення правочину та робочим місцем нотаріуса чи за місцезнаходженням нерухомого майна, чи за місцем реєстрації платника, який отримав дар?
Фізична особа отримала в подарунок від свого батька грошові кошти в сумі 200 тис. грн Чи необхідно нотаріально оформляти дарунок і за якою ставкою оподатковуватиметься такий дарунок? Яку максимальну суму грошових коштів не потрібно нотаріально оформляти як дарунок?
Як повернений внесок оподатковується ПДФО і військовим збором?
Фізична особа має у власності земельну ділянку, на якій вирощує сільгосппродукцію для власного споживання і продажу. Як оподатковуються доходи, отримані від реалізації такої продукції та чи потрібно їх декларувати?
ФОП — платник єдиного податку третьої групи, який сплачує ЄСВ з мінімальної заробітної плати, отримав допомогу по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобою (листок непрацездатності оформлено на ФОП) у розмірі 500 грн. При виплаті лікарняного сплачено ПДФО і військовий збір. Чи необхідно такому ФОП подавати річну декларацію про майновий стан і доходи?
Чи може бути повернений податковий кредит за сплату навчання дитини (студента) за 2018 р. у 2019 р. одному з батьків, якщо: контракт на навчання укладено на ім’я студента; у квитанції про оплату за навчання платником зазначено також ПІБ студента; студент не працює; навчання з 2015 р. оплачують батьки?
Мене запрошують до Литви (юрособа) провести одноразово майстер-клас (курс з виготовлення хендмейд-виробів). Сума за надані послуги становитиме 1 500 євро. Чи потріб­но мені буде сплачувати податки після повернення в Україну?
Я сплачую за навчання за контрактом свого сина, який на канікулах пропрацював 20 днів. Чи маю я право на повернення коштів від держави?
Чи потрібно для оформлення податкової знижки на навчання пред’являти на вимогу контролюючого органу довідку з бухгалтерії інституту про оплату одним з батьків, на кого оформлюється така знижка? Що саме в ній має бути зазначено?
При поданні податкової декларації про майновий стан і доходи за 2018 р. мною допущено помилку при визначенні податкових зобов’язань, а саме я помилково включив до оподатковуваних доходів суму поворотної фінансової допомоги та визначив з неї податкові зобов’язання. Чи можу я виправити помилку та як це зробити?
Мати подала документи до ДПІ для відшкодування коштів за навчання сина у 2018 р. Але їй відмовили у їх прийнятті, мотивуючи тим, що син навчався у приватному виші. Чи справді мати не має права на податкову знижку в такому випадку?
Чи має пенсіонер сплачувати податок при оформленні спадщини?
Чи оподатковується ПДФО дохід у вигляді дарунка, отриманого платником податку від фізичної особи — резидента, в тому числі від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення, та за якою ставкою?
Як оподатковується вартість спадщини (подарунка), отриманого фізичною особою — резидентом від фізичної особи — нерезидента?
Чи має право платник податку на податкову знижку, якщо у 2018 році він сплачував за «виховання та навчання» (саме таке формулювання зазначено у договорі та платіжках) своєї дитини у дошкільному закладі (приватному садочку)?
Підприємство у серпні 2019 року до Дня Незалежності України деяким своїм працівникам вручило подарунки у негрошовій формі (годинники). Вартість таких подарунків становить 4 тис. грн на одну особу. Як такий дохід оподаткувати ПДФО та військовим збором? Яким чином відобразити вартість подарунків у формі № 1ДФ?
За якою ознакою доходу в формі № 1ДФ відображаються суми утриманих підприємством аліментів з фактичного заробітку (доходу) працівника на підставі постанови виконавця, які перераховані на рахунок виконавчої служби для подальшої їх виплати стягувачу?
Як у графах 3а та 3 форми № 1ДФ відображаються суми доходів, до яких застосовується «натуральний» коефіцієнт?
Яким чином відображаються у формі № 1ДФ суми індексації заробітної плати за попередні податкові періоди (місяці)?
За якою ознакою доходу відображається в формі № 1ДФ сума вихідної допомоги, нарахованої при звільненні найманого працівника?
Як оподатковуються доходи у вигляді спадщини, отримані фізичною особою — нерезидентом?
Чи належить племінник до родичів другого ступеня споріднення в частині оподаткування доходів у вигляді спадщини?
Яким чином визначається резидентський статус фізичної особи?