Запитання - відповіді за тегом

ПДВ
Як у податковій декларації з ПДВ відображається розподіл податкового кредиту за податковою накладною, складеною платником при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, якщо ці послуги використовуються частково в оподатковуваних операціях, а частково — ні?
Який порядок заповнення платником окремих рядків податкової накладної при здійсненні ним операцій з постачання послуг з надання інформації через інтернет-сайт нерезиденту?
Чи має право покупець (боржник) на податковий кредит за податковою накладною, складеною постачальником (первісним кредитором), у разі здійснення таким постачальником (первісним кредитором) операції з переведення боргу за договором про відступлення права вимоги новому кре­дитору, який є неплатником ПДВ?
Чи підлягає оподаткуванню ПДВ компенсація орендної плати за землю, отримана орендарем земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності, від підприємства, яке фактично здійснює свою господарську діяльність на такій земельній ділянці?
Який порядок складання платником ПДВ податкових накладних за щоденними підсумками операцій, якщо протягом дня розрахунки за поставлені товари/послуги проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника)?
Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі здійснення платником податку операцій з надання в оренду нерухомого майна, яке розташоване за межами митної території України та при придбанні (спорудженні) якого суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту?
Який порядок звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання національних фільмів та послуг з їх демонстрації?
Як здійснюється коригування податкового кредиту в податковій декларації з ПДВ, який сформовано при ввезенні товарів на митну територію України, розрахунки з постачальником-нерезидентом за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності?
Чи може особа складати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних та реєструвати їх в ЄРПН за період з дати анулювання контролюючим органом реєстрації її платником ПДВ до дати відновлення такої реєстрації на підставі прийнятого судовим органом рішення, яке набрало законної сили?
Як здійснюється сплата платником ПДВ податкових зобов’язань, визначених таким платником в уточнюючому розрахунку, поданому за попередні звітні періоди, а також штрафних санкцій за заниження податкових зобов’язань?
Чи нараховуються суб’єктом спеціального режиму оподаткування податкові зобов’язання з  ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі, якщо товари/послуги, при придбанні яких було сформовано податковий кредит, використані для посіву та вирощування сільськогосподарських культур, сходження яких не відбулося?
Чи має право платник ПДВ включити до складу податкового кредиту суму цього податку, сплачену при розмитненні товарів та не включену до складу податкового кредиту у періоді виникнення права на таке включення?
Комісіонер у межах договору комісії здійснює продаж квитків на футбольні матчі та отримує від клубу 5 % від вирученої суми. В результаті комісіонер сплачує ПДВ з усієї суми, отриманої за день. Умовно: виручили 100 тис.  грн, заробіток організації — 5 тис.  грн, решта наступного дня переводиться на рахунок клубу. З якої суми комісіонер повинен сплачувати ПДВ?
Який порядок оподаткування ПДВ операцій з надання послуг із гарантійного ремонту товару?
Чи змінюватиметься сума ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, у разі повернення на рахунок платника в СЕА ПДВ суми надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ?
Протягом якого терміну суми ПДВ, несвоєчасно перераховані на електронний рахунок, перераховуються Держказначейством до бюджету та/або на поточний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ?
Чи підлягає збільшенню сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — реєстраційна сума), у разі повернення на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі — електронний рахунок) надміру сплачених грошових коштів до бюджету?
Підприємство — неплатник ПДВ здійснює лише операції із надання консультаційних послуг безпосередньо нерезидентам, вартість яких протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищила 1 млн.  грн. Чи повинно таке підприємство в обов’язковому порядку зареєструватися як платник ПДВ?
Чи відображається у системі електронного адміністрування зареєстрований у ЄРПН розрахунок коригування, складений у червні 2015 р., до податкової накладної, складеної до 1 липня 2015 р.?
Яким чином відображаються у податковій звітності з ПДВ операції з прид­бання товарів/послуг у неплатників ПДВ та чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі використання таких товарів/послуг у звільнених від оподаткування операціях?
За якою ставкою оподатковується дохід платника єдиного податку на третій групі, якщо ним здійснено перехід на сплату єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, і при цьому дохід отримано в поточному періоді за діяльність, здійснену в попередньому звітному періоді, коли такий платник не був платником ПДВ та відповідно податкові зобов’язання з ПДВ не нараховувалися?
Чи підлягає зменшенню сума податку, на яку платник має право заре­єструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, на суму від’ємного значення, задекларовану в рядку 20.1 податкової декларації з ПДВ, для зарахування у зменшення суми податкового боргу з ПДВ?
Як сільгоспвиробнику — суб’єкту спеціального режиму оподаткування ПДВ відобразити експорт зерна власного виробництва у звітності з ПДВ? З яким знаком — «+» чи «–» показати податковий кредит у рядку 14 Декларації «0121» та «0110»?
Комунальне підприємство отримало капітальний трансферт (визнано одержувачем бюджетних коштів) на капітальний ремонт даху житлового будинку, який перебуває на балансі підприємства і ним же обслуговується. Для виконання ремонтних робіт залучено підрядника — платника ПДВ. Чи оподатковуються ПДВ кошти, одержані у вигляді капітального трансферту? Як у податковому обліку відображаються операції з придбання послуг у підрядника за рахунок бюджетних коштів?
Чи потрібно сільськогосподарському підприємству — суб’єкту спеціального режиму оподаткування нараховувати податкові зобов’язання у 2016 р. на підставі ст. 199 Податкового кодексу у разі якщо у 2015 р. таке підприємство здійснювало як оподатковувані, так і неоподатковувані операції (зокрема, операції з постачання зерна як власновирощеного, так і придбаного), а у 2016 р. здійснює виключно оподатковувані операції?
Який порядок оподаткування ПДВ послуг страхових агентів з реалізації в інтересах страхових компаній договорів страхування (полісів)?
Чи можливо формування податкового кредиту на підставі тимчасової або неповної митної декларації?
Як платнику ПДВ визначити податкові зобов’язання із цього податку у випадку, якщо орендоване ним офісне приміщення у подальшому використовуватиметься частково в оподатковуваних ПДВ операціях (зокрема, передача частини офісного приміщення в суборенду фізичній особі — підприємцю), а частково — в неоподатковуваних ПДВ операціях?
Чи виникають у платника ПДВ податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні ним авансового платежу, який зараховується як частина лізингових платежів, у разі здійснення операції з фінансової оренди (лізингу) об’єкта такої оренди?
Який порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних за операціями з реалізації подарункового сертифіката підприємством, яке здійснює роздрібну торгівлю з використанням РРО, та у разі оплати таким сертифікатом придбаної продукції?
Який порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних у разі здійснення платником податку операцій з постачання послуг із вивезення твердих побутових відходів за цивільно-правовим договором (укладеним на 3 — 5 років), умовами якого передбачено, що надання замовникові послуг із вивезення твердих побутових відходів відбувається з періодичністю протягом місяця, про що в останній день місяця, в якому надаються такі послуги, складається та підписується акт приймання-передачі наданих послуг? Чи може цивільно-правовий договір, укладений на 3 — 5 років, вважатися довгостроковим?
На яку дату платник податку, який використовує касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту, повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ у разі погашення заборгованості за поставлені товари/послуги шляхом надання простого векселя?
Яким чином постачальник товарів/послуг може зменшити суму податкового зобов’язання з ПДВ у випадку повернення отримувачу раніше перерахованої суми попередньої оплати за товари/послуги, які не були поставлені?
Як визначається база оподаткування ПДВ у разі здійснення платником податку операцій з постачання товарів/послуг, ціни на які підлягають державному регулюванню?
Чи має право платник податку включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманих запчастин від нерезидента у зв’язку з гарантійним ремонтом товарів, у тому числі, якщо ПДВ та витрати з проведення митних процедур компенсуються нерезидентом?
Який порядок заповнення таблиці 2 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ, у тому числі рядка «Усього за звітний період, у тому числі:…»?
Як складаються податкові накладні за операціями із вивезення товарів в митному режимі реекспорту, крім операцій із вивезення відповідно до п. 5 частини першої ст. 86 Митного кодексу?
Як складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, складений за результатами перерахунку, передбаченого п. 199.5 ст. 199 Податкового кодексу?
Який порядок коригування податкових зобов’язань постачальника та податкового кредиту отримувача при поверненні поставлених товарів/послуг продавцю після анулювання та повторної реєстрації такого продавця платником ПДВ?
Який порядок оподаткування ПДВ операцій за договорами постачання товарів/послуг, розрахунки за які здійснюються контрагентами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, у тому числі платником, що застосовує касовий метод податкового обліку?
Податкові накладні/розрахунки коригування не було зареєстровано в ЄРПН у зв’язку з тим, що реєстрацію платника ПДВ — продавця анульовано до закінчення терміну, встановленого Податковим кодексом для їх реєстрації. Чи застосовуватимуться в такому випадку штрафні санкції за порушення терміну реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН?
Договором про надання послуг передбачено, що замовник відшкодовує виконавцю витрати на відрядження спеціалістів, залучених для виконання цих послуг. Чи підлягають такі операції оподаткуванню ПДВ?
Чи повинен платник податку нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ при здійсненні операцій зі списання втрат, що виникли при зберіганні й транспортуванні вироб­леної продукції, у межах норм природного убутку та понад такі норми?
Чи має право платник податку, який є офіційним дистриб’ютором певної продукції, включити до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені ним покупцю такої продукції у складі винагороди (мотиваційних та стимулюючих виплат) за досягнення відповідних показників, спрямованих на стимулювання збуту продукції?
У зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків у платника утворилася переплата з ПДВ. Чи може такий платник надміру сплачені кошти до бюджету повернути на свій електрон­ний рахунок?
Підприємство здійснює закупівлі ТМЦ з використанням системи електрон­них публічних закупівель «ProZorro». При укладанні договорів про закупівлі такі товари зазначають згідно з кодами, установленими Національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник». Який код товару зазначати в податкових накладних, що складаються за операціями з постачання товарів на виконання договорів на придбання/продаж товарів за допомогою системи електронних публічних закупівель «ProZorro», у разі якщо в таких договорах код товару зазначено відповідно до ДК 021:2015?
Чи необхідно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при поверненні об’єкта оренди з поліпшенням?
На який рахунок слід сплачувати суму податкового зобов’язання з ПДВ та штрафу, що нараховані у зв’язку з самостійно виявленою помилкою за уточнюючим розрахунком?
Чи має право платник податку відоб­ражати в податковій декларації з ПДВ у складі податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду залишок від’ємного значення ПДВ, якщо з дати його виникнення минуло 1095 днів?
Який порядок оподаткування податком на додану вартість операцій з виведення з експлуатації основних засобів у зв’язку з їх викраденням до 01.01.2017 р.?
Чи можливо спрямувати суму бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших податків, зокрема податку на прибуток підприємств?
Як визначити дату виникнення податкового зобов’язання з ПДВ при експорті товарів, якщо дата оформлення митної декларації та дата фактичного перетинання товаром митного кордону України припадають на різні податкові періоди?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання у разі якщо придбані у неплатника ПДВ товари використано в неоподатковуваних операціях?
Чи включаються до податкового кредиту суми ПДВ за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною, з дати складання якої минуло 365 календарних днів?
Який порядок зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній, складеній за щоденними підсумками операцій, на постачання товарів/послуг за готівку неплатникам податку? Чи передбачено відповідальність у разі неправильного визначення коду товару в податкових накладних, складених за щоденними підсумками операцій, виписаних на неплатника ПДВ?
Підприємство утворено внаслідок реорганізації шляхом злиття двох інших підприємств, які наразі перебувають у стані припинення, та є їх правонаступником (майно підприємств передано за передавальними актами у 2016 р.). За результатами попередньої фінансово-господарської діяльності зазначені підприємства мають суми від’ємного значення, що зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, а в СЕА ПДВ обліковуються суми податку, на які ці підприємства мають право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН (далі — ∑Накл). Чи підлягають перенесенню до складу податкового кредиту підприємства-правонаступника суми від’ємного значення підприємств, що реорганізуються, та чи буде враховано їх ∑Накл при обрахунку ∑Накл підприємства-правонаступника?
Підприємством-покупцем за договором № 1 було здійснено попередню оплату, на дату якої постачальник склав податкову накладну. Згодом між підприємствами було досягнуто домовленості: припинити дію договору № 1 та врахувати попередню оплату за цим договором у рахунок оплати товарів/послуг за договором № 2 без повернення такої оплати на поточний рахунок покупця. Який порядок коригування податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних/розрахунків коригування при зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок оплати товарів/послуг за іншим договором?
Як визначається дата формування податкового кредиту при отриманні майна у фінансовий лізинг підприємством, яке застосовує касовий метод податкового обліку?
На підприємстві проведено наступний за постачанням перегляд цін. За деякими товарами збільшено ціну після 1095 днів. Чи реєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної після закінчення 1095 днів?
Приміщення під офіс надається в оренду. Орендар не укладає договори на споживання комунальних послуг та енергоносіїв з їх безпосередніми постачальниками, а здійснює відшкодування (компенсацію) витрат на їх оплату. Як відобразити у податковій накладній суму компенсації?
Підприємство надає транспортно-експедиторські послуги та у зв’язку із збільшенням обсягу замовлень планує залучити для надання послуг із перевезення сторонню організацію. Як експедитору в такому разі заповнити податкову накладну?
Підприємство надає майно в лізинг. Умовами лізингового договору передбачено, що гарантійний платіж виконує винятково функцію засобу забезпечення. Проте згодом додатковою угодою цю суму буде спрямовано на погашення зобов’язань орендаря. Які податкові наслідки виникатимуть в цьому разі?
Чи повинен платник податку визначати податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні помилково перерахованих контрагентом коштів?
Який порядок реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, яка була складена до 01.02.2015 р. та не підлягала обов’язковій реєстрації в ЄРПН?
В якому податковому періоді включаються до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені до бюджету у зв’язку із коригуванням (збільшенням) митної вартості товарів?
Чи може платник податку зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів до податкової накладної, що була складена на філію такого платника податку, якій на дату складання податкової накладної було делеговано право складання податкових накладних, у разі якщо на дату складання розрахунку коригування філія втратила таке право?
Чи необхідно платнику податку визначати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу за товарами/послугами, які було придбано з ПДВ, проте при їх придбанні суми податку не було включено до податкового кредиту у разі їх використання у негосподарській діяльності?
Підприємство має намір інвестувати кошти та планує укласти договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно — квартири (далі — об’єкт інвестування) в житловому будинку, будівництво якого не завершене, з продавцем, який є забудовником об’єкта житлового фонду. Як оподатковуватимуться ПДВ такі операції з купівлі-продажу майнових прав?
Який порядок формування податкового кредиту при безоплатному отриманні від нерезидента необоротних активів, ввезених на митну територію України?
Який порядок оподаткування ПДВ операцій зі списання та утилізації обладнання, звільненого від сплати ПДВ та мита при ввезенні на митну територію України, яке в ході експлуатації було пошкоджене та не придатне для використання за первісним призначенням?
Які дії платника у разі помилково зареєстрованих податкових накладних?
Який порядок визначення бази оподаткування ПДВ операцій з відшкодування земельного податку?
Підприємство відповідно до умов Колективного договору здійснює харчування працівників. Який порядок оподаткування ПДВ операцій підприємства з безкоштовного харчування своїх працівників на умовах «шведського столу»?
На яку дату підприємство має збільшити податковий кредит у разі часткової оплати вартості придбаних товарів (послуг), що призначаються для використання в операціях, за якими застосовується касовий метод податкового обліку?
Який порядок формування податкового кредиту з отриманих послуг з капітального ремонту водопроводу та придбання основних фондів за рахунок капітальних трансфертів?
Постачальник несвоєчасно зареєстрував податкову накладну від 30.06.2017 р. Дата реєстрації податкової накладної — 20.07.2017 р., а дата отримання покупцем — 24.07.2017 р. Якою датою покупець має включити до декларації таку податкову накладну?
Як визначається база оподаткування для визначення податкових зобов'язань при наданні населенню ЖК послуг, якщо частина цих послуг оплачується за рахунок субсидій населенню?
Як оподатковуються ПДВ операції з надання/отримання платником податку поворотної/безповоротної фінансової допомоги?
Який порядок оподаткування ПДВ грошових коштів, помилково перерахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства, у разі їх повернення такому контрагенту у п’ятиденний термін?
Підприємство продало фізичній особі власний службовий транспортний засіб за ціною вище залишкової балансової вартості. Чи потрібно було при продажу автомобіля обов’язково проводити експертну оцінку та чи мало підприємство право продавати автомобіль за ціною, визначеною в договорі купівлі-продажу виходячи з власних економічних міркувань і стану такого авто, не враховуючи середньоринкову вартість аналогічних транспортних засобів? Які податкові наслідки виникають у підприємства при здійсненні такої операції? Чи буде при цьому підприємство виступати податковим агентом?
Підприємство, утворене внаслідок реорганізації шляхом приєднання до іншого платника податку і є його правонаступником, здійснило повернення авансу, отриманого таким платником до реорганізації. Чи має право підприємство-правонаступник на коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ у цьому випадку?
Як визначається база оподаткування ПДВ при здійсненні платником ПДВ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту за ціною, нижчою за ціну їх придбання?
Як заповнити графу 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, у якій потрібно збільшити кількість позицій найменувань товарів/послуг?
Який порядок оподаткування ПДВ операцій з проведення профілактичних медичних оглядів?
Як оподатковуються ПДВ-операції з виконання дослідницько-конструкторських робіт з оплатою за рахунок бюджетних коштів?
Як оподатковується операція платника податку із внесення основних фондів (приміщення) до статутного капіталу іншої юридичної особи? Як заповнити податкову накладну, складену за такою операцією, якщо код товару згідно з УКТ ЗЕД відсутній у Митному тарифі України?
Підприємство реалізує імпортовані раніше товари. Який порядок нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при здійс­ненні таких операцій?
Підприємство — неплатник ПДВ здійснює посередницькі послуги з надання персоналу. Який порядок визначення обсягу, встановленого для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні послуг нерезиденту з посередництва у працевлаштуванні за кордоном?
Як оподатковуються операції з розповсюдження аудіокнижок вітчизняного виробництва?
У якому звітному періоді відображати у звітності податкові зобов’язання з розблокованих податкових накладних — у періоді блокування чи в періоді розблокування таких накладних?
Комунальне підприємство надає послуги з утримання мереж зовнішнього освітлення Департаменту міської ради та є одержувачем бюджетних коштів. Обслуговування здійснюється через Казначейство. Податкові зобов’язання нараховуються датою надходження коштів від Департаменту. Як правильно відображати комунальному підприємству податковий кредит на придбання матеріалів та послуг для виконання зазначених робіт (за іншими видами робіт розрахунки здійснюються через банківський рахунок, а податкові зобов’язання та кредит нараховуються за першою подією)?
Юридична особа — платник ПДВ помилково не включила до податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при ввезенні (імпорті) товару за ВМД у червні 2016 р. Чи можна подати у січні 2018 р. уточнюючий розрахунок з ПДВ до декларації за червень 2016 р. та відобразити суму в рядку 11.1 декларації?
Чи потрібно ТОВ подавати звітність з ПДВ, якщо не здійснювалася господарська діяльність, не виникало об’єкта оподаткування? Якими нормами це передбачено? Яка відповідальність за неподання?
У зв’язку зі змінами ставки ПДВ на постачання медвиробів, яку ставку ПДВ слід застосовувати при постачанні складських залишків, придбаних за ставкою 20 %?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі списання нестачі товарів на підприємстві?
Чи передбачено згідно з п. 131 підрозділу 2 розділу ХХ  Податкового кодексу пільгу на операції з демонстрування фільмів мовою оригіналу, субтитрованих, а не дубльованих українською мовою?
Як заповнити розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на дату отримання попередньої оплати, у зв’язку з уточненням номенклатури товарів?
У разі якщо платник податку надає покупцю комплекс послуг за одним договором, чи потрібно складати податкові накладні на кожну послугу окремо?
З 01.01.2018 р. набрали чинності зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких розширено поняття «програмна продукція» і послуги з оновлення програм звільнено від оподаткування ПДВ. Проте платником помилково складено та зареєстровано податкову накладну на звільнену від оподаткування операцію. Як платнику податку відкоригувати в цьому випадку податкові зобов’язання?
Чи виникає податковий кредит з ПДВ на підставі тимчасової митної декларації, адже ПДВ сплачується саме під час її подання?
Протягом якого терміну платник податку, що застосовує касовий метод податкового обліку, може включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначені у складених після 03.12.2014 р. податкових накладних?
На платника податку було складено та зареєстровано в ЄРПН податкову накладну, яку таким платником було включено до податкової декларації у складі податкового кредиту. Згодом виявилося, що цю податкову накладну складено помилково. Які дії має чинити в цьому випадку платник?
Чи враховується сума ПДВ, зазначена у податковому повідом­ленні-рішенні, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у складі від’ємного значення майбутніх періодів податкової звітності з ПДВ та у сумі податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Чи може платник податків скористатися правом на бюджетне відшкодування ПДВ у разі попередньої оплати постачальнику за товари/послуги?
Чи потрібно муніципальній установі (комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство), яке є балансоутримувачем переданого в оренду комунального майна, нараховувати ПДВ на суми, що сплачуються орендарем за утримання цього майна та компенсацію комунальних платежів, якщо така установа не є постачальником зазначених послуг?
Державна установа — неплатник ПДВ є балансоутримувачем державного майна, частину якого (будівлю складу, обладнання) надає в оренду комерційному підприємству. При цьому орендодавцем цього майна за договором оренди нерухомого майна виступає регіональне відділення Фонду держмайна. Орендна плата у розмірі 50 % спрямовується до Держбюджету України, а решта 50 % зараховується до спецфонду держбюджету як власні надходження установи. Чи потрібно держустанові реєструватися платником ПДВ у разі якщо сума від здійснення операцій з оренди державного майна досягне розміру суми, встановленої для обов’язкової реєстрації платником ПДВ?
На яку дату платник податку, що здійснює імпортні операції, має право включити суму ПДВ за тимчасовою митною декларацією до податкового кредиту?
Чи потрібно нараховувати ПДВ при ліквідації основних засобів за рішенням платника податку, якщо до ДФС буде подано форми 03-3, 03-4?
Чи можна в податковій накладній зазначити одночасно (загальною сумою) використані матеріали та вартість послуг щодо їх заміни за договором технічного обслуговування? Первинним документом є акт виконаних послуг, в якому перераховано запчастини та роботи з їх установки.
У разі придбання товарів без ПДВ і їх використання в негосподарській діяльності чи потрібно було платнику податку застосовувати у 2017 р. п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу та нараховувати податкові зобов’язання?
Чи підлягає оподаткуванню ПДВ операція із внесення до статутного фонду резидента нерезидентом через представництво, яке зареєстровано платником ПДВ, нерухомого майна, розташованого на митній території України?
Чи повинно товариство — платник податку у разі перейменування внаслідок зміни типу товариства з приватного на публічне перереєструватися як платник ПДВ та які податкові наслідки це матиме?
Як отримувачу послуги від нерезидента на митній території України — неплатнику ПДВ виправити помилку у розрахунку податкових зобов’язань?
Постачальником протягом одного дня було відвантажено за кількома договорами товар та складено одну податкову накладну на загальну суму за обома договорами. Чи матиме право покупець на податковий кредит за такою податковою накладною?
Платник податку здійснює операції з постачання товарів одному суб’єкту господарювання, при цьому оплата здійснюватиметься іншим підприємством. На яку особу в цьому випадку постачальнику слід складати податкову накладну?
Чи потрібно зазначати код товару відповідно до УКТ ЗЕД у розрахунку коригування, складеному до податкової накладної, в якій такий реквізит не зазначався?
Як скласти розрахунок коригування, якщо з моменту складання податкової накладної змінився код пільги (здійснювалося постачання товару, звільненого від оподаткування ПДВ)?
Компанія здійснює роздрібну торгівлю та використовує РРО і на підставі п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу складає зведені податкові накладні за щоденними підсумками. Як заповнювати графи таких накладних «Ціна» та «Кількість»?
Як платнику податку відобразити у податковій звітності з ПДВ придбану у нерезидента програмну продукцію?
Як складається розрахунок коригування у разі часткового повернення покупцю передоплати?
Як бути у випадку, коли покупцем з будь-яких причин затримано реєстрацію в ЄРПН розрахунку коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг і постачальник не може зменшити податкові зобов’язання з ПДВ?
У яких випадках використовується причина «Усунення неоднозначностей» та як заповнити розрахунок коригування з такою причиною?
Чи подаються пояснення та копії документів у разі зупинення реєстрації в ЄРПН зайво (помилково) складеної податкової накладної/розрахунку коригування?
Як платнику податку, що здійснює придбання товарів/послуг, необоротних активів для часткового використання в операціях, що оподатковуються за касовим методом, а частково — за правилом першої події, заповнити таблицю 4 додатка 7 до податкової декларації з ПДВ?
Платник податку отримав від постачальника у зв’язку із поверненням товарів розрахунок коригування для реєстрації в ЄРПН в іншому звітному періоді, ніж відбулося повернення товарів. В якому періоді платник податку має здійснити коригування податкового кредиту?
В якому періоді платник податку має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, але у подальшому зареєстровано?
Платник податку за договором комісії здійснює операції з передачі продукції контрагенту-комісіонеру кілька разів на місяць. Чи можна в такому випадку складати зведені податкові накладні за такими операціями?
Відповідно до рішення сесії міськвиконкому безоплатно передано основні засоби від одного комунального підприємства іншому. Чи виникають у цьому випадку податкові зобов’язання?
Міським водоканалом виставлено рахунок за показниками приладів обліку платнику податку, який одночасно здійснює операції як за касовим методом, так і за загальними правилами формування податкового кредиту і податкових зобов’язань. Коли такий платник може включити суму ПДВ до податкового кредиту на підставі рахунку?
Приватний заклад вищої освіти надає платні освітні послуги з неформальної освіти, які включають проведення лекцій, консультацій, тренінгів та практикумів. При цьому послуги надаються як фізичним, так і юридичним особам, наприклад, для підвищення кваліфікації їх працівників. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з постачання таких послуг?
Постачальник повернув платнику податку кошти 10.08.2018 р,. які були сплачені 30.06.2015 р. і на дату отримання яких виписано податкову накладну. Чи можливо зареєструвати до такої податкової накладної рахунок коригування після закінчення 1095 днів з дати її складання? Як платнику податку зменшити податковий кредит?
Підприємство отримало 50 % передоплати за послуги у березні, згодом ще 50 % — у липні (податкові накладні, складені та зареєстровані обидва рази). У серпні підприємством укладено із покупцем додаткову угоду на зменшення ціни цих послуг і підписано акт надання послуг за меншою ціною. Надміру перераховані кошти покупець просить повернути на його поточний рахунок. Як правильно скласти розрахунки коригування в цьому випадку?
Чи включається до складу загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця, яка використовує загальну систему оподаткування та не зареєстрована як платник ПДВ, сума бюджетного відшкодування ПДВ за період, коли така особа була зареєстрована як платник ПДВ?
Платник ПДВ помилково перерахував кошти, які потрібно було сплатити за декларацією з ПДВ за липень 2018 р., на бюджетний рахунок замість того, щоб сплатити кошти на електронний рахунок. Чи має такий платник податків право повернути кошти на власний поточний рахунок для поповнення в подальшому ними електронного рахунку в системі адміністрування ПДВ? Якщо платник податків також помилково перерахував на бюджетний рахунок ПДВ суму, яку потрібно було перерахувати на інший податок, чи може він подати заяву на перерахування коштів на правильний рахунок або повернути їх на поточний рахунок?
Підприємство переведено зі спрощеної на загальну систему оподаткування 29.09.2017 р. Як повернути кошти з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, що були перераховані 21.12.2017 р. (після переходу) на рахунок, який був дійсний при спрощеній системі і не був закритий при переведенні на загальну систему?
У декларації з ПДВ «зависло» від’ємне значення ПДВ, яке було виявлено у вересні 2015 р. (не включено податкову накладну за травень 2015 р.) після того, як уже не було можливості включити його в додаток 2 до декларації з ПДВ і збільшити реєстраційну суму. Підприємство подало уточнюючий розрахунок, яким суму за такою податковою накладною було включено до р. 21 декларації, проте до ЄРПН вона не потрапила, внаслідок чого виникла велика розбіжність між даними з ЄРПН і р. 21. Як можна виправити таку розбіжність?
Чи можливо виправити помилку, зазначену в Повідомленні про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено?
З якого часу починає застосовуватися відповідальність за порушення терміну реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, якщо її/його реєстрацію зупинено?
Який порядок заповнення розрахунку коригування у разі виправлення обсягу постачання зведеної податкової накладної, складеної у зв’язку з частковим використанням придбаних товарів у звільнених від оподаткування ПДВ операціях?
Організація отримала передоплату за товар, кошти по передоплаті повертаються іншій організації (не покупцю). Чи коригувати ПДВ?
Підприємство отримало передоплату за товар, на суму якої було складено та зареєстровано податкову накладну. Проте надалі сторони угоди досягли домовленості щодо збільшення ціни товару, і на її виконання покупцем було здійснено додаткове перерахування коштів. На яку дату платнику податку слід складати розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання передоплати?
Чи потрібно виправляти податкову накладну, у якій помилка лише в найменуванні платника?
Платник податку при заповненні додатка № 3 до податкової декларації з ПДВ допустив помилки при зазначенні: ІПН за окремими постачальниками товарів звітного (податкового) періоду, у якому виникло від’ємне значення, а також його суми. Проте в цілому ці помилки не вплинули на загальну суму бюджетного відшкодування чи від’ємного значення, яку платником податку визначено в додатку № 3. Яку відповідальність передбачено за допущення таких помилок?
Комунальне підприємство надає послуги з вивезення твердих побутових відходів населенню та іншим споживачам. Чи поширюється з 01.01.2019 р. касовий метод нарахування зобов’язань з ПДВ на такі послуги?
Комунальне підприємство надає послуги населенню та іншим споживачам. Основними видами діяльності підприємства є: збирання безпечних відходів (КВЕД 38.11), забір, очищення та постачання води (КВЕД 36.00), каналізація, відведення й очищення стічних вод (КВЕД 37.00). Чи може таке підприємство складати зведені податкові накладні на постачання особам, не зареєстрованим платниками ПДВ, з урахуванням усієї суми отриманих коштів, отриманих від таких осіб протягом місяця?
Платник податку перерахував передоплату за товар згідно з договором купівлі-продажу в січні, постачальник зареєстрував в ЄРПН податкову накладну на дату першої події. Проте товар був поставлений у березні. Коли у платника податку виникає право на податковий кредит?
Чи потрібно коригувати податковий кредит у разі списання безнадійної кредиторської заборгованості покупцем?
Платником податку було подано у квітні податкову декларацію з ПДВ за березень 2019 р., в якій було відображено, зокрема, обсяги здійснених у березні операцій за податковою накладною, незареєстрованою в ЄРПН на дату подання декларації. Після подання декла­рації з ПДВ реєстраційна сума платника зменшилася на суму такої незареєстрованої податкової накладної. Чому це сталося і як збільшити (поновити) реєстраційну суму?
Чи може платник податку за рахунок переплати з ПДВ, яка обліковується в його інтегрованій картці, сплатити поточні податкові зобов’язання з ПДВ за результатами звітного періоду, не здійснюючи поповнення рахунку у СЕА ПДВ?
Чому при поверненні платнику податку надміру сплаченої до бюджету суми ПДВ не збільшилася його реєстраційна сума в СЕА ПДВ?
Чому після оформлення митної декларації сума ПДВ, сплачена на митниці, не знайшла свого відображення в СЕА ПДВ?
Який період слід зазначати у графах 3 та 4 таблиці 2 додатка 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» податкової декларації з ПДВ, у разі коли постачальник зареєстрував податкову накладну в ЄРПН з порушенням граничних строків реєстрації: період складання податкової накладної чи період, в якому вона зареєстрована в ЄРПН та включена до складу податкового кредиту податкової декларації з ПДВ?
Чи застосовуються штрафні санкції при порушенні граничного строку для реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику?
Чи має право платник податку при отриманні від іншого платника податку нежитлового приміщення як внеску до статутного капіталу декларувати суми ПДВ з такої операції до бюджетного відшкодування?
Чи має право платник ПДВ — боржник при перерахуванні коштів новому кредитору згідно з договором факторингу на отримання бюджетного відшкодування ПДВ?
Як виправити помилку у разі складання податкової накладної лише на частину отриманої передоплати від покупця?
Чи повинен платник податку — експедитор, який придбаває послуги з міжнародного перевезення для замовника із залученням перевіз­ника — резидента платника ПДВ, подавати Звіт про суми податкових пільг?
На яку дату у платника податку виникають податкові зобов’язання з ПДВ за пп. «б» п. 187.1 ст. 187 ПКУ та, відповідно, в якому звітному періоді має бути відображена операція з вивезення товару за межі митної території України, якщо, наприклад, митна декларація оформлена 30 або 31 числа одного місяця, а фактичне вивезення товару за межі митної території України відбулося 1 або 2 числа наступного місяця?
Хто несе відповідальність — поста­чальник чи покупець за пору­шення граничних строків реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, тобто сума податку в розрахунку коригування зазначена зі знаком «мінус», та як розраховується сума штрафу?
Чи має право платник ПДВ задекларувати до бюджетного відшкодування ПДВ суми гарантійного внеску, сплаченого біржі, яка була перерахована продавцю як частина оплати вартості придбаного на аукціоні товару?
Чи збільшується сума ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, на суму надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, яку повернуто на рахунок платника в СЕА ПДВ, та чи може такий платник ПДВ повернути на розрахунковий рахунок зайво зараховані на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ кошти?
Видавництво — платник ПДВ здійснює постачання друкованих засобів масової інформації (журнали) та інших товарів з логотипом видавництва, які в окремих випадках розповсюджуються безкоштовно в рекламних цілях. Чи оподатковуються ПДВ такі операції?
Якщо до декларації з ПДВ за минулий звітний період не включено розрахунок коригування податкового зобов’язання, то чи можна його включити в декларацію поточного звітного періоду або потрібно робити уточнення до минулої декларації?
Чи включається до декларації з ПДВ сума податку, яку було донараховано за раніше оформленими митними деклараціями під час проведення документальної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи?
Чи потрібно реєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, яку було складено та зареєстровано в ЄРПН у минулому періоді на послуги, які фактично платнику податку не надавалися і яку платником податку не було включено до складу податкового кредиту? Як така реєстрація вплине на реєстраційну суму платника податку?
Підприємство здійснило ввезення товарів на митну територію України і відобразило цю операцію у складі податкового кредиту декларації з ПДВ за червень 2019 р., внаслідок чого виникло від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом з ПДВ, яке перенесене в податкову звітність з ПДВ за наступні періоди. Чи є правомірним заявлення до бюджетного відшкодування від’ємного значення, яке виникло в результаті включення до складу податкового кредиту ПДВ, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України?
В якому звітному періоді платник податку — постачальник може відкоригувати свої податкові зобов’язання з ПДВ у випадку, коли розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів у зв’язку з поверненням передоплати зареєстровано в ЄРПН його контрагентом-покупцем з порушенням граничних термінів або його реєстрацію було зупинено? Які наслідки це матиме на показники, що обліковуються в СЕА ПДВ?
Чи можна відкоригувати зареєстровану в ЄРПН податкову накладну для виправлення помилки в ІПН покупця, реєстрацію платником ПДВ якого на сьогодні анульовано?
Підприємство — платник ПДВ надає приміщення в оренду. Крім сплати орендних платежів договором оренди передбачено відшкодування орендарем експлуатаційних витрат з теплопостачання, електропостачання, водопостачання. Як правильно виставити рахунок на оплату спожитих орендарем послуг? Розподіл витрат здійснюється відповідно до опалювальної площі, кількості і часу роботи електроприладів, кількості людей, що користуються водопостачанням. Послуги надаються відповідними організаціями постачальниками послуг, які є платниками ПДВ. Як нарахувати ПДВ у рахунку орендарю на відшкодування експлуатаційних витрат — на вартість отриманих послуг з ПДВ, чи на їх вартість без урахування ПДВ?
Підприємство-експедитор при наданні транспортно-експедиторських послуг замовнику-нерезиденту виписує зведену ПН на себе для компенсації суми податкового кредиту, отриманого від перевізника-резидента, який є платником ПДВ. Перевізник зареєстрував РК зі зміною кількості без зміни сум з нульовим ПДВ. Чи потрібно експедитору реєструвати нульовий РК до такої ПН, складеної на себе?
Покупець-нерезидент за умовами зовнішньоекономічної угоди здійснив повернення частини раніше експортованого товару платнику податку — експортеру. Зазначений товар після переукомплектації підлягає подальшій реалізації на митній території України. Чи включається сума ПДВ, сплачена при поверненні товару на митну територію України, до податкового кредиту?
Підприємство отримало на власний рахунок у Держказначействі бюджетні кошти у вигляді авансу за будівельні послуги. На яку дату у підприємства виникає право на податковий кредит при придбанні будматеріалів за рахунок отриманих бюджетних коштів, якщо воно не застосовує касовий метод для цілей оподаткування?
Комунальне підприємство (заклад охорони здоров’я) здійснює списання придбаних з ПДВ медвиробів у зв’язку із закінченням терміну їх придатності. При цьому за такими медвиробами вже нараховувалися податкові зобов’язання з ПДВ та складалася зведена податкова накладна у зв’язку з їх використанням у звільнених на підставі пп. 197.1.5 ст. 197 ПКУ від оподаткування ПДВ операціях. Чи слід повторно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при здійсненні операції списання?
За договором поставки платник ПДВ здійснює постачання товарів одному покупцю — платнику ПДВ у кількості більш ніж два рази на місяць. При цьому товар доставляється у різні магазини такого покупця. Чи можна скласти у такому разі зведену податкову накладну на загальну суму постачань такому покупцю?
Підприємством за операцією з отримання помилково перерахованих коштів від контрагента було нараховано податкові зобов’язання з ПДВ та складено податкову накладну. Втім оскільки контрагент припинив діяльність, передавши свої повноваження іншому суб’єкту господарювання — правонаступнику, підприємством було здійснено повернення коштів такому правонаступнику. Чи може підприємство відкоригувати свої податкові зобов’язання в такому випадку?
Підприємством — платником ПДВ укладено угоду про надання спонсорської допомоги фізичній особі, яка має статус підприємця. Чи підлягає оподаткуванню ПДВ операція з надання такої допомоги?
Коли постачальник може зменшити свої податкові зобов’язання і відобразити у податковій звітності з ПДВ розрахунок коригування, складений у зв’язку із поверненням покупцем товарів, реєстрацію якого в ЄРПН було зупинено, та як бути у разі зменшення реєстраційної суми?
Чи може підприємство включити до податкового кредиту суми ПДВ на підставі рахунків за отримані послуги з водовідведення, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, та одночасно за послуги з водовідведення дощових стоків, вартість яких розрахована згідно з розміром площі території підприємства? В якому звітному податковому періоді відображати податковий кредит на підставі таких рахунків?
Підприємством отримано авансовий платіж від орендаря приміщення та складено і зареєстровано в ЄРПН на дату першої події за операцією оренди податкову накладну, втім не на всю суму авансового платежу, а лише на її частину. Чи можна виправити таку помилку шляхом складання розрахунку коригування на залишок суми авансового платежу оренди приміщення?
Чи оподатковується ПДВ сума грошових коштів у вигляді штрафу, отриманого платником податку за пошкоджений товар?
Підприємство — платник ПДВ, на балансі якого є малоціннi необоротні матеріальні активи (МНМА на субрахунку 112), використовує для таких об’єк­тів метод амортизації 50/50. Наприклад, на балансі числиться об’єкт МНМА із залишковою вартістю 800 грн. Підприємство реалізовує його покупцеві (неплатнику ПДВ) за 600 грн (у тому числі ПДВ 100 грн). Як скласти податкові накладні до цієї операції? Тобто, як скласти податкові накладні з реалізації МНМА за ціною продажу нижчою, ніж їх залишкова вартість?