Запитання - відповіді за тегом

плата за землю
Міською радою у червні цього року прийнято рішення про встановлення ставок на майно в частині плати за землю, але рішення про встановлення ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 р., досі не прийнято. Чи має право підприємство, яке є власником нерухомого майна, а саме складу та офісної будівлі, застосовувати коефіцієнт 0,5 при розрахунку податку?
Рішенням органу місцевого самоврядування змінено умови договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності (площу, розмір орендної плати) та зобов’язано суб’єкта господарювання внести відповідні зміни до договору оренди або переукласти його. З якого моменту суб’єкт господарювання повинен сплачувати суму орендної плати на нових умовах?
Чи повинен суб’єкт господарювання, який уклав з органом місцевого самоврядування (виконавчої влади) договір сервітуту (право користування чужою земельною ділянкою), сплачувати до бюджету плату за землю?
Чи можуть місцеві ради приймати рішення про встановлення ставок місцевих податків та зборів на поточний рік у цьому самому році?
Хто приймає та оприлюднює рішення місцевих рад про встановлення місцевих податків та зборів?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, включити до складу витрат суму сплаченої орендної плати за використання в господарській діяльності земель державної (комунальної) власності?
Підприємство на підставі спецдозволу на користування надрами провадить господарську діяльність з видобування корисних копалин на орендованих земельних ділянках державної та комунальної власності, а також на ділянках, що перебувають у його власності. Чи має право підприємство для обчислення податкових зобов’язань з плати за землю застосовувати ставку 25 %?
Як обчислюються у 2018 р. податкові зобов’язання з плати за землю для підприємств залізничного транспорту?
Як визначати податкові зобов’язання з плати за землю підприємству, яке на підставі спецдозволу провадить господарську діяльність з видобування корисних копалин на кількох ділянках надр у межах території України?
Пенсіонерка за віком має приватизовану земельну ділянку розміром 0,12 га в садівничому товаристві. Чи повинна вона сплачувати земельний податок за свою ділянку та за землі загального користування у такому товаристві?
Фізична особа, ветеран війни, є членом гаражно-будівельного кооперативу (далі — ГБК). Чи розповсюджується на неї пільга, передбачена ст. 281 Податкового кодексу, щодо звільнення від сплати земельного податку на земельну ділянку, на якій знаходиться гараж? Та чи має право ГБК не сплачувати земельний податок за цю земельну ділянку у зв’язку з пільгою її власника?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку використовує у своїй господарській діяльності земельну ділянку під належними йому на праві власності нежитловими будівлями. Чи потрібно в такому випадку сплачувати земельний податок?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку є опікуном двох неповнолітніх дітей, які є власниками земельної ділянки, успадкованої від батьків. Цю земельну ділянку підприємець використовує у своїй господарській діяльності. Чи потрібно в такому разі сплачувати земельний податок?
Чи необхідно платникам плати за землю отримувати новий витяг про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки та уточнювати показники податкових зобов’язань з плати за землю із застосуванням коефіцієнта, встановленого та введеного в дію з 17.07.2018 р. наказом № 162?
Як застосовувати витяги (довідки) про НГО окремих земельних ділянок, наданих з урахуванням нових затверджених регуляторних актів, що регулюють порядок виконання НГО окремої земельної ділянки, за результатами яких складається технічна документація, що підлягає затвердженню відповідним рішенням органу місцевого самоврядування?
До якої дати суб’єкт господарювання повинен сплачувати земельний податок у разі припинення права постійного користування земельною ділянкою державної або комунальної власності?
Господарською діяльністю підприємства — платника єдиного податку є передача власного чи орендованого нерухомого майна в оренду та експлуатацію. Чи звільняється таке підприємство від сплати земельного податку за земельну ділянку, в тому числі у разі надання в оренду частини будівлі, що розташована на цій земельній ділянці? Як такі площі відобразити у податковій декларації?
Що потрібно врахувати у 2019 році при розрахунку плати за землю?
Чи має сплачувати земельний податок підприємство, яке є власником приміщення, розташованого у багато­квартирному житловому будинку?
Підприємство у деклараціях з плати за землю за 2017 — 2019 роки, поданих за формою, затверд­женою наказом № 560, у колонці 16 відобразило суму пільги із земельного податку. Водночас за вказаний період звіт про суми податкових пільг підприємство не складало та до контролюючого органу не подавало. Чи передбачено застосування штрафних санкцій у такому випадку?
Умовами договору оренди земельної ділянки комунальної власності суб’єкта господарювання (орендаря) зобов’язано виплачувати на користь власника земельної ділянки — органу місцевого самоврядування — орендо­давця винагороду у сумі, що визначена у договорі як упущена вигода від використання земельної ділянки за її економічними показниками. Який порядок відображення у декларації з плати за землю такої винагороди?
За даними Держземкадастру та витягів з експлікації земельних угідь у користуванні суб’єкта господарювання знаходяться: рілля, пасовища, господарські двори, полезахисні лісосмуги, інші лісовкриті землі, чагарники, господарські дороги, болота, ставки, струмки, інші відкриті землі. Із вказаних угідь суб’єкт господарювання у декларації з плати за землю задекларував такі площі: ріллю, пасовища, господарські двори. Чи потрібно декларувати інші земельні угіддя та за якими ставками?
Чи поширюється преференція, встановлена п. 284.4 ст. 284 ПКУ, на всі земельні ділянки, належні гірничо­добувному підприємству?