Запитання - відповіді за тегом

Податкова накладна
Як у податковій декларації з ПДВ відображається розподіл податкового кредиту за податковою накладною, складеною платником при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, якщо ці послуги використовуються частково в оподатковуваних операціях, а частково — ні?
Який порядок складання платником ПДВ податкових накладних за щоденними підсумками операцій, якщо протягом дня розрахунки за поставлені товари/послуги проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника)?
Яким чином платник податку може виправити помилку у разі якщо ним було включено до податкового кредиту за попередній звітний період суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, яку було складено в тому самому звітному періоді, але зареєстровано у ЄРПН у наступному звітному періоді з порушенням встановленого Податковим кодексом терміну реєстрації?
Чи має право платник податку нараховувати податковий кредит при отриманні послуг водопостачання та водовідведення на підставі рахунку, який виставляє постачальник таких послуг, якщо вартість послуг визначено за встановленим тарифом згідно із затвердженими нормативами, оскільки відсутні прилади обліку (лічильники)?
Чи потрібно при поданні податкової звітності (декларації про майновий стан та доходи або декларації платника єдиного податку) на паперовому носії також подавати її в електронному вигляді?
Чи може особа складати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних та реєструвати їх в ЄРПН за період з дати анулювання контролюючим органом реєстрації її платником ПДВ до дати відновлення такої реєстрації на підставі прийнятого судовим органом рішення, яке набрало законної сили?
Який порядок складання розрахунків коригування до податкових накладних, складених при отриманні попередньої оплати за товар, у разі збільшення вартості на одиницю продукції?
У якому звітному періоді відображається податковий кредит на підставі документів, які без отримання податкової накладної дають право на податковий кредит?
Який порядок заповнення реквізиту «Отримувач (покупець)» у податковій накладній, якщо отримувачем товарів/послуг є філія (структурний підрозділ), яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною договору?
Який порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання за 1 грн товарів, придбаних для проведення рекламних заходів?
Чи має право платник податку нараховувати податковий кредит при отриманні послуг водопостачання та водовідведення, якщо постачальником не надано та не зареєстровано податкові накладні на постачання зазначених послуг?
Комісіонер у межах договору комісії здійснює продаж квитків на футбольні матчі та отримує від клубу 5 % від вирученої суми. В результаті комісіонер сплачує ПДВ з усієї суми, отриманої за день. Умовно: виручили 100 тис.  грн, заробіток організації — 5 тис.  грн, решта наступного дня переводиться на рахунок клубу. З якої суми комісіонер повинен сплачувати ПДВ?
На яку дату платник податку при придбанні товарів без попередньої оплати має право збільшити податковий кредит, якщо дата відвантаження товарів постачальником не збігається з датою їх отримання?
Яким чином відображаються у податковій звітності з ПДВ операції з прид­бання товарів/послуг у неплатників ПДВ та чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі використання таких товарів/послуг у звільнених від оподаткування операціях?
Чи підлягає зменшенню сума податку, на яку платник має право заре­єструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, на суму від’ємного значення, задекларовану в рядку 20.1 податкової декларації з ПДВ, для зарахування у зменшення суми податкового боргу з ПДВ?
Комунальне підприємство отримало капітальний трансферт (визнано одержувачем бюджетних коштів) на капітальний ремонт даху житлового будинку, який перебуває на балансі підприємства і ним же обслуговується. Для виконання ремонтних робіт залучено підрядника — платника ПДВ. Чи оподатковуються ПДВ кошти, одержані у вигляді капітального трансферту? Як у податковому обліку відображаються операції з придбання послуг у підрядника за рахунок бюджетних коштів?
Який порядок виправлення у податковій накладній помилок, не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг?
Який порядок заповнення графи 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» податкової накладної у разі здійснення виробником електричної енергії — платником ПДВ операції з постачання електричної енергії?
Як визначається база оподаткування ПДВ за операціями з постачання самостійно виготовлених товарів у разі, якщо попередня оплата товару відбулася у 2015 р., а постачання — у 2016 р.?
Який порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних за операціями з реалізації подарункового сертифіката підприємством, яке здійснює роздрібну торгівлю з використанням РРО, та у разі оплати таким сертифікатом придбаної продукції?
На яку дату платник податку, який використовує касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту, повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ у разі погашення заборгованості за поставлені товари/послуги шляхом надання простого векселя?
Яким чином постачальник товарів/послуг може зменшити суму податкового зобов’язання з ПДВ у випадку повернення отримувачу раніше перерахованої суми попередньої оплати за товари/послуги, які не були поставлені?
Як складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, складений за результатами перерахунку, передбаченого п. 199.5 ст. 199 Податкового кодексу?
В якому полі податкової накладної, складеної у січні 2017 р., платник податку має зазначати код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг? Адже на сьогодні у разі якщо проставляти цей код у графі 3 податкової накладної, така накладна не приймається для реєстрації із зазначенням причини «невірно зазначено код згідно з УКТ ЗЕД».
Який порядок коригування податкових зобов’язань постачальника та податкового кредиту отримувача при поверненні поставлених товарів/послуг продавцю після анулювання та повторної реєстрації такого продавця платником ПДВ?
Податкові накладні/розрахунки коригування не було зареєстровано в ЄРПН у зв’язку з тим, що реєстрацію платника ПДВ — продавця анульовано до закінчення терміну, встановленого Податковим кодексом для їх реєстрації. Чи застосовуватимуться в такому випадку штрафні санкції за порушення терміну реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН?
Чи має право платник податку, який є офіційним дистриб’ютором певної продукції, включити до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені ним покупцю такої продукції у складі винагороди (мотиваційних та стимулюючих виплат) за досягнення відповідних показників, спрямованих на стимулювання збуту продукції?
Чи потрібно зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД у розрахунку коригування до податкової накладної, яку складено до 01.01.2017 р.?
Чи потрібно складати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на постачання природного газу споживачу, в якій у графі 2 «Номенклатура товару» зазначено «Газ природний», код УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, тоді як від постачальника отримано акт прийому-передачі та податкову накладну із зазначенням номенклатури товару «Газ природний, ввезений на митну територію України», код УКТ ЗЕД 2711 21 00 00?
Чи може платник податку при постачанні товару вказати у графі 4 податкової накладної іншу одиницю виміру, ніж зазначену у податковій накладній при придбанні такого товару, з відповідним кодом згідно з КСПОВО?
Чи повинні коди послуг згідно з ДКПП у податковій накладній відповідати кодам видів діяльності за КВЕД платника податку?
Як правильно заповнити графу 6 податкової накладної у разі отримання передоплати на суму частини вартості послуги?
Як правильно заповнювати графи 4 та 5 «одиниця виміру товарів/послуг» податкової накладної, якщо послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО?
Чи може платник податку включити до податкового кредиту податкову накладну з помилкою у даті її складання?
Чи включаються до податкового кредиту суми ПДВ за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною, з дати складання якої минуло 365 календарних днів?
Який порядок зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній, складеній за щоденними підсумками операцій, на постачання товарів/послуг за готівку неплатникам податку? Чи передбачено відповідальність у разі неправильного визначення коду товару в податкових накладних, складених за щоденними підсумками операцій, виписаних на неплатника ПДВ?
Підприємство утворено внаслідок реорганізації шляхом злиття двох інших підприємств, які наразі перебувають у стані припинення, та є їх правонаступником (майно підприємств передано за передавальними актами у 2016 р.). За результатами попередньої фінансово-господарської діяльності зазначені підприємства мають суми від’ємного значення, що зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, а в СЕА ПДВ обліковуються суми податку, на які ці підприємства мають право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН (далі — ∑Накл). Чи підлягають перенесенню до складу податкового кредиту підприємства-правонаступника суми від’ємного значення підприємств, що реорганізуються, та чи буде враховано їх ∑Накл при обрахунку ∑Накл підприємства-правонаступника?
Підприємством-покупцем за договором № 1 було здійснено попередню оплату, на дату якої постачальник склав податкову накладну. Згодом між підприємствами було досягнуто домовленості: припинити дію договору № 1 та врахувати попередню оплату за цим договором у рахунок оплати товарів/послуг за договором № 2 без повернення такої оплати на поточний рахунок покупця. Який порядок коригування податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних/розрахунків коригування при зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок оплати товарів/послуг за іншим договором?
На підприємстві проведено наступний за постачанням перегляд цін. За деякими товарами збільшено ціну після 1095 днів. Чи реєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної після закінчення 1095 днів?
Підприємство надає транспортно-експедиторські послуги та у зв’язку із збільшенням обсягу замовлень планує залучити для надання послуг із перевезення сторонню організацію. Як експедитору в такому разі заповнити податкову накладну?
Чи повинен платник податку визначати податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні помилково перерахованих контрагентом коштів?
Який порядок реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, яка була складена до 01.02.2015 р. та не підлягала обов’язковій реєстрації в ЄРПН?
Чи може платник податку зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів до податкової накладної, що була складена на філію такого платника податку, якій на дату складання податкової накладної було делеговано право складання податкових накладних, у разі якщо на дату складання розрахунку коригування філія втратила таке право?
Які дії платника у разі помилково зареєстрованих податкових накладних?
Підприємство надає послуги з виконання комплексних сільськогосподарських робіт власною та орендованою технікою. Замовник згідно з договором про надання послуг відшкодовує підприємству вартість основної послуги та ТМЦ, використаних під час виконання таких робіт (добрива, засоби захисту рослин). Як відображати в податковій накладній вартість ТМЦ, використаних під час надання послуги?
На яку дату підприємство має збільшити податковий кредит у разі часткової оплати вартості придбаних товарів (послуг), що призначаються для використання в операціях, за якими застосовується касовий метод податкового обліку?
Постачальник несвоєчасно зареєстрував податкову накладну від 30.06.2017 р. Дата реєстрації податкової накладної — 20.07.2017 р., а дата отримання покупцем — 24.07.2017 р. Якою датою покупець має включити до декларації таку податкову накладну?
Який порядок складання податкових накладних при відвантаженні товару кілька разів або отриманні від покупця кількох авансових платежів протягом одного дня в межах однієї цивільно-правової угоди та в межах різних цивільно-правових угод?
Як заповнити графу 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, у якій потрібно збільшити кількість позицій найменувань товарів/послуг?
Як оподатковується операція платника податку із внесення основних фондів (приміщення) до статутного капіталу іншої юридичної особи? Як заповнити податкову накладну, складену за такою операцією, якщо код товару згідно з УКТ ЗЕД відсутній у Митному тарифі України?
Чи потрібно в податковій накладній, складеній на постачання послуг з монтажу металопластикових конструкцій, зазначати номенклатуру та код УКТ ЗЕД таких конструкцій?
Який порядок заповнення податкової накладної при отриманні винагороди (бонусів)?
У якому звітному періоді відображати у звітності податкові зобов’язання з розблокованих податкових накладних — у періоді блокування чи в періоді розблокування таких накладних?
Платником податку отримано попередню оплату за будівельно-монтажні роботи. Відповідно до умов договору одиниця виміру — гривня. Як правильно заповнити графу «Кількість» у податковій накладній — зазначити цифру «1» чи її частку залежно від частки попередньої оплати та суми договору?
З 01.01.2018 р. розширено поняття програмної продукції. Зокрема, до неї належать послуги доступу до онлайн-сервісів. Який код слід зазначати у податковій накладній на таку продукцію?
Як заповнити розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на дату отримання попередньої оплати, у зв’язку з уточненням номенклатури товарів?
Як виправити ситуацію, якщо покупець є платником ПДВ, але не повідомив про це і податкову накладну складено як на неплатника?
Який час вважається часом реєстрації з метою визначення своєчасності реєстрації податкової накладної в ЄРПН?
З 01.01.2018 р. набрали чинності зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких розширено поняття «програмна продукція» і послуги з оновлення програм звільнено від оподаткування ПДВ. Проте платником помилково складено та зареєстровано податкову накладну на звільнену від оподаткування операцію. Як платнику податку відкоригувати в цьому випадку податкові зобов’язання?
Протягом якого терміну платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову накладну/розрахунок коригування?
На платника податку було складено та зареєстровано в ЄРПН податкову накладну, яку таким платником було включено до податкової декларації у складі податкового кредиту. Згодом виявилося, що цю податкову накладну складено помилково. Які дії має чинити в цьому випадку платник?
Чи можна в податковій накладній зазначити одночасно (загальною сумою) використані матеріали та вартість послуг щодо їх заміни за договором технічного обслуговування? Первинним документом є акт виконаних послуг, в якому перераховано запчастини та роботи з їх установки.
Постачальником протягом одного дня було відвантажено за кількома договорами товар та складено одну податкову накладну на загальну суму за обома договорами. Чи матиме право покупець на податковий кредит за такою податковою накладною?
Платник податку здійснює операції з постачання товарів одному суб’єкту господарювання, при цьому оплата здійснюватиметься іншим підприємством. На яку особу в цьому випадку постачальнику слід складати податкову накладну?
Чи потрібно зазначати код товару відповідно до УКТ ЗЕД у розрахунку коригування, складеному до податкової накладної, в якій такий реквізит не зазначався?
Як скласти розрахунок коригування, якщо з моменту складання податкової накладної змінився код пільги (здійснювалося постачання товару, звільненого від оподаткування ПДВ)?
Компанія здійснює роздрібну торгівлю та використовує РРО і на підставі п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу складає зведені податкові накладні за щоденними підсумками. Як заповнювати графи таких накладних «Ціна» та «Кількість»?
Як складається розрахунок коригування у разі часткового повернення покупцю передоплати?
Чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичній особі — резиденту (продавцю), яка у звітному році отримала дохід від продажу іншій фізичній особі вантажного автомобіля, якщо ПДФО сплачено під час оформлення договору відчуження в органі, який здійснює реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, або через товарну біржу?
З яких причин у системі електронного адміністрування ПДВ виникає показник ∑Перевищ при реєстрації в ЄРПН зайво складених податкових накладних, до яких у наступних звітних періодах складено та зареєстровано в ЄРПН розрахунки коригування, якщо податкові зобов’язання в податковій декларації з ПДВ у такому випадку не відображено?
Як заповнити податкову накладну, що складається при анулюванні реєстрації платника податку за операціями з визначення податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не було використано в оподатковуваних операціях у межах його господарської діяльності?
Чи подаються пояснення та копії документів у разі зупинення реєстрації в ЄРПН зайво (помилково) складеної податкової накладної/розрахунку коригування?
Платник податку при придбанні товарів на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, проте протягом строку позовної давності не розрахувався з постачальником за отримані товари та прийняв рішення про списання безнадійної заборгованості. Чи потрібно в такому випадку нараховувати податкові зобов’язання?
Чи має право покупець включити до складу витрат вартість товарів, отриманих від постачальника, за якими заблоковано податкову накладну?
Платник податку — покупець отримав податкову накладну від постачальника, в якій вказано ціну з кількістю знаків більше двох після коми. Чи може платник включити до податкового кредиту таку податкову накладну?
Платник податку за договором комісії здійснює операції з передачі продукції контрагенту-комісіонеру кілька разів на місяць. Чи можна в такому випадку складати зведені податкові накладні за такими операціями?
Постачальник повернув платнику податку кошти 10.08.2018 р,. які були сплачені 30.06.2015 р. і на дату отримання яких виписано податкову накладну. Чи можливо зареєструвати до такої податкової накладної рахунок коригування після закінчення 1095 днів з дати її складання? Як платнику податку зменшити податковий кредит?
Постачальник у травні 2018 р. відвантажив товар та склав податкову накладну. Згодом було виявлено помилку — номенклатура в податковій накладній не збігається з видатковою (а саме розфасовка товару — замість 1 кг зазначено 5 кг). Постачальник виписав розрахунок коригування на «зміну номенклатури», в якому зазначив правильну інформацію щодо розфасовки товару. Розрахунок коригування було складено датою «травень 2018 р.», але зареєстрований він у ЄРПН у серпні 2018 р. Чи застосовується штраф за несвоєчасну реєстрацію такого розрахунку коригування, якщо в ньому немає збільшення/зменшення суми податку?
Підприємство отримало передоплату за товар, на суму якої було складено та зареєстровано податкову накладну. Проте надалі сторони угоди досягли домовленості щодо збільшення ціни товару, і на її виконання покупцем було здійснено додаткове перерахування коштів. На яку дату платнику податку слід складати розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання передоплати?
Чи потрібно виправляти податкову накладну, у якій помилка лише в найменуванні платника?
Платник податку перерахував передоплату за товар згідно з договором купівлі-продажу в січні, постачальник зареєстрував в ЄРПН податкову накладну на дату першої події. Проте товар був поставлений у березні. Коли у платника податку виникає право на податковий кредит?
Чи потрібно коригувати податковий кредит у разі списання безнадійної кредиторської заборгованості покупцем?
Платником податку було подано у квітні податкову декларацію з ПДВ за березень 2019 р., в якій було відображено, зокрема, обсяги здійснених у березні операцій за податковою накладною, незареєстрованою в ЄРПН на дату подання декларації. Після подання декла­рації з ПДВ реєстраційна сума платника зменшилася на суму такої незареєстрованої податкової накладної. Чому це сталося і як збільшити (поновити) реєстраційну суму?
Який період слід зазначати у графах 3 та 4 таблиці 2 додатка 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» податкової декларації з ПДВ, у разі коли постачальник зареєстрував податкову накладну в ЄРПН з порушенням граничних строків реєстрації: період складання податкової накладної чи період, в якому вона зареєстрована в ЄРПН та включена до складу податкового кредиту податкової декларації з ПДВ?
Як виправити помилку у разі складання податкової накладної лише на частину отриманої передоплати від покупця?
Чи збільшується сума ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, на суму надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, яку повернуто на рахунок платника в СЕА ПДВ, та чи може такий платник ПДВ повернути на розрахунковий рахунок зайво зараховані на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ кошти?
На початку липня 2018 року платник податку зареєстрував ПН з помилковим ІПН покупця. У липні 2019 року покупець виявив помилку і вимагає її виправлення. Чи можливо виправити цю помилку без застосування штрафу за порушення граничних термінів реєстрації ПН? Адже платник вчасно зареєстрував податкову накладну, відобразив у декларації за відповідний період і подальша зміна ІПН ніяк не вплине на розмір зобов’язання зі сплати податку за декларацією за липень 2018 р. Чи існують граничні терміни для виправлення подібних помилок?
Підприємством отримано 24.07.2019 р. попередню оплату, на суму якої складено та зареєстровано в ЄРПН податкову накладну. 25.07.2019 р. підприємством відвантажено товар (пшеницю) та складено і зареєстровано в ЄРПН податкову накладну на різницю між вартістю відвантаженого товару та отриманою попередньою оплатою. 06.08 2019 р. отримано від покупця доплату. На 08.08.2019 р. підприємством оформлено додаткову угоду на зміну номенклатури товару з пшениці 3 класу на 4 клас та зміну ціни, в результаті чого 12.08.2019 р. повернуто покупцю частину коштів. Якою датою правильно оформити розрахунки коригування до податкових накладних у цьому випадку?
Чи потрібно реєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, яку було складено та зареєстровано в ЄРПН у минулому періоді на послуги, які фактично платнику податку не надавалися і яку платником податку не було включено до складу податкового кредиту? Як така реєстрація вплине на реєстраційну суму платника податку?
Чи можна відкоригувати зареєстровану в ЄРПН податкову накладну для виправлення помилки в ІПН покупця, реєстрацію платником ПДВ якого на сьогодні анульовано?
Підприємство-експедитор при наданні транспортно-експедиторських послуг замовнику-нерезиденту виписує зведену ПН на себе для компенсації суми податкового кредиту, отриманого від перевізника-резидента, який є платником ПДВ. Перевізник зареєстрував РК зі зміною кількості без зміни сум з нульовим ПДВ. Чи потрібно експедитору реєструвати нульовий РК до такої ПН, складеної на себе?
Комунальне підприємство (заклад охорони здоров’я) здійснює списання придбаних з ПДВ медвиробів у зв’язку із закінченням терміну їх придатності. При цьому за такими медвиробами вже нараховувалися податкові зобов’язання з ПДВ та складалася зведена податкова накладна у зв’язку з їх використанням у звільнених на підставі пп. 197.1.5 ст. 197 ПКУ від оподаткування ПДВ операціях. Чи слід повторно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при здійсненні операції списання?
За договором поставки платник ПДВ здійснює постачання товарів одному покупцю — платнику ПДВ у кількості більш ніж два рази на місяць. При цьому товар доставляється у різні магазини такого покупця. Чи можна скласти у такому разі зведену податкову накладну на загальну суму постачань такому покупцю?
Підприємством отримано авансовий платіж від орендаря приміщення та складено і зареєстровано в ЄРПН на дату першої події за операцією оренди податкову накладну, втім не на всю суму авансового платежу, а лише на її частину. Чи можна виправити таку помилку шляхом складання розрахунку коригування на залишок суми авансового платежу оренди приміщення?
Підприємство — платник ПДВ, на балансі якого є малоціннi необоротні матеріальні активи (МНМА на субрахунку 112), використовує для таких об’єк­тів метод амортизації 50/50. Наприклад, на балансі числиться об’єкт МНМА із залишковою вартістю 800 грн. Підприємство реалізовує його покупцеві (неплатнику ПДВ) за 600 грн (у тому числі ПДВ 100 грн). Як скласти податкові накладні до цієї операції? Тобто, як скласти податкові накладні з реалізації МНМА за ціною продажу нижчою, ніж їх залишкова вартість?