Запитання - відповіді за тегом

податкове зобов’язання
Протягом якого терміну суми ПДВ, несвоєчасно перераховані на електронний рахунок, перераховуються Держказначейством до бюджету та/або на поточний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ?
Чи має право платник податку на прибуток, що звітує щокварталу, на зменшення зобов’язання з цього податку на суму податку на нерухоме майно у квартальній декларації з податку на прибуток? Якщо так, то в яких рядках декларації така сума відображається?
Підприємство подає звітність з податку на прибуток щокварталу. Чи має таке підприємство право на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, зазначеного у квартальній звітності, на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Яким чином відображаються у податковій звітності з ПДВ операції з прид­бання товарів/послуг у неплатників ПДВ та чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі використання таких товарів/послуг у звільнених від оподаткування операціях?
Як визначити податкові зобов’язання з ПДВ у разі перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг, які було поставлено у 2015 р., над фактичною ціною їх постачання, якщо собівартість визначено у 2016 р.?
Чи потрібно сільськогосподарському підприємству — суб’єкту спеціального режиму оподаткування нараховувати податкові зобов’язання у 2016 р. на підставі ст. 199 Податкового кодексу у разі якщо у 2015 р. таке підприємство здійснювало як оподатковувані, так і неоподатковувані операції (зокрема, операції з постачання зерна як власновирощеного, так і придбаного), а у 2016 р. здійснює виключно оподатковувані операції?
У підприємства з податку на прибуток обліковується переплата з цього податку. Чи можна суму такої переплати зарахувати у рахунок сплати авансового внеску, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р.?
Як платнику ПДВ визначити податкові зобов’язання із цього податку у випадку, якщо орендоване ним офісне приміщення у подальшому використовуватиметься частково в оподатковуваних ПДВ операціях (зокрема, передача частини офісного приміщення в суборенду фізичній особі — підприємцю), а частково — в неоподатковуваних ПДВ операціях?
Чи виникають у платника ПДВ податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні ним авансового платежу, який зараховується як частина лізингових платежів, у разі здійснення операції з фінансової оренди (лізингу) об’єкта такої оренди?
Який порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних за операціями з реалізації подарункового сертифіката підприємством, яке здійснює роздрібну торгівлю з використанням РРО, та у разі оплати таким сертифікатом придбаної продукції?
Який порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних у разі здійснення платником податку операцій з постачання послуг із вивезення твердих побутових відходів за цивільно-правовим договором (укладеним на 3 — 5 років), умовами якого передбачено, що надання замовникові послуг із вивезення твердих побутових відходів відбувається з періодичністю протягом місяця, про що в останній день місяця, в якому надаються такі послуги, складається та підписується акт приймання-передачі наданих послуг? Чи може цивільно-правовий договір, укладений на 3 — 5 років, вважатися довгостроковим?
На яку дату платник податку, який використовує касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту, повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ у разі погашення заборгованості за поставлені товари/послуги шляхом надання простого векселя?
Чи повинен платник податку нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ при здійсненні операцій зі списання втрат, що виникли при зберіганні й транспортуванні вироб­леної продукції, у межах норм природного убутку та понад такі норми?
Чи необхідно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при поверненні об’єкта оренди з поліпшенням?
На який рахунок слід сплачувати суму податкового зобов’язання з ПДВ та штрафу, що нараховані у зв’язку з самостійно виявленою помилкою за уточнюючим розрахунком?
Суб’єкт господарювання за дорученням замовника переробив на давальницьких умовах вуглеводневу сировину і виготовив з неї готову продукцію (нафтопродукти). Крім оплати за послуги з переробки сировини замовник компенсував виконавцю витрати з акцизного податку. Чи має право замовник на зменшення податкового зобов’язання на суму акцизного податку, компенсованого виробнику?
Як правильно заповнювати графи 4 та 5 «одиниця виміру товарів/послуг» податкової накладної, якщо послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання у разі якщо придбані у неплатника ПДВ товари використано в неоподатковуваних операціях?
Чи може платник податку включити до податкового кредиту податкову накладну з помилкою у даті її складання?
Як застосовується коефіцієнт рентабельності гірничодобувних підприємств при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) у 2017 р.?
На підприємстві проведено наступний за постачанням перегляд цін. За деякими товарами збільшено ціну після 1095 днів. Чи реєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної після закінчення 1095 днів?
Підприємство, утворене внаслідок реорганізації шляхом приєднання до іншого платника податку і є його правонаступником, здійснило повернення авансу, отриманого таким платником до реорганізації. Чи має право підприємство-правонаступник на коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ у цьому випадку?
Який порядок заповнення податкової накладної при отриманні винагороди (бонусів)?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі списання нестачі товарів на підприємстві?
Як обчислюються у 2018 р. податкові зобов’язання з плати за землю для підприємств залізничного транспорту?
Як отримувачу послуги від нерезидента на митній території України — неплатнику ПДВ виправити помилку у розрахунку податкових зобов’язань?
Як заповнити податкову накладну, що складається при анулюванні реєстрації платника податку за операціями з визначення податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не було використано в оподатковуваних операціях у межах його господарської діяльності?
Платник податку при придбанні товарів на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, проте протягом строку позовної давності не розрахувався з постачальником за отримані товари та прийняв рішення про списання безнадійної заборгованості. Чи потрібно в такому випадку нараховувати податкові зобов’язання?
Відповідно до рішення сесії міськвиконкому безоплатно передано основні засоби від одного комунального підприємства іншому. Чи виникають у цьому випадку податкові зобов’язання?
Міським водоканалом виставлено рахунок за показниками приладів обліку платнику податку, який одночасно здійснює операції як за касовим методом, так і за загальними правилами формування податкового кредиту і податкових зобов’язань. Коли такий платник може включити суму ПДВ до податкового кредиту на підставі рахунку?
Комунальне підприємство надає послуги з вивезення твердих побутових відходів населенню та іншим споживачам. Чи поширюється з 01.01.2019 р. касовий метод нарахування зобов’язань з ПДВ на такі послуги?
Комунальне підприємство надає послуги населенню та іншим споживачам. Основними видами діяльності підприємства є: збирання безпечних відходів (КВЕД 38.11), забір, очищення та постачання води (КВЕД 36.00), каналізація, відведення й очищення стічних вод (КВЕД 37.00). Чи може таке підприємство складати зведені податкові накладні на постачання особам, не зареєстрованим платниками ПДВ, з урахуванням усієї суми отриманих коштів, отриманих від таких осіб протягом місяця?
Який порядок справляння податку на нерухомість у 2019 році?
Суб’єкт господарювання має у власності об’єкти нерухомого майна, які віднесені до щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та/або занесені до переліку пам’яток архітектури місцевого значення. Чи необхідно йому сплачувати податок на нерухомість?
На яку дату у платника податку виникають податкові зобов’язання з ПДВ за пп. «б» п. 187.1 ст. 187 ПКУ та, відповідно, в якому звітному періоді має бути відображена операція з вивезення товару за межі митної території України, якщо, наприклад, митна декларація оформлена 30 або 31 числа одного місяця, а фактичне вивезення товару за межі митної території України відбулося 1 або 2 числа наступного місяця?
При поданні податкової декларації про майновий стан і доходи за 2018 р. мною допущено помилку при визначенні податкових зобов’язань, а саме я помилково включив до оподатковуваних доходів суму поворотної фінансової допомоги та визначив з неї податкові зобов’язання. Чи можу я виправити помилку та як це зробити?
Чи включається до декларації з ПДВ сума податку, яку було донараховано за раніше оформленими митними деклараціями під час проведення документальної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи?
Підприємством отримано 24.07.2019 р. попередню оплату, на суму якої складено та зареєстровано в ЄРПН податкову накладну. 25.07.2019 р. підприємством відвантажено товар (пшеницю) та складено і зареєстровано в ЄРПН податкову накладну на різницю між вартістю відвантаженого товару та отриманою попередньою оплатою. 06.08 2019 р. отримано від покупця доплату. На 08.08.2019 р. підприємством оформлено додаткову угоду на зміну номенклатури товару з пшениці 3 класу на 4 клас та зміну ціни, в результаті чого 12.08.2019 р. повернуто покупцю частину коштів. Якою датою правильно оформити розрахунки коригування до податкових накладних у цьому випадку?
В якому звітному періоді платник податку — постачальник може відкоригувати свої податкові зобов’язання з ПДВ у випадку, коли розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів у зв’язку з поверненням передоплати зареєстровано в ЄРПН його контрагентом-покупцем з порушенням граничних термінів або його реєстрацію було зупинено? Які наслідки це матиме на показники, що обліковуються в СЕА ПДВ?
Як заповнювати декларацію, якщо за результатом перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки)?
Комунальне підприємство (заклад охорони здоров’я) здійснює списання придбаних з ПДВ медвиробів у зв’язку із закінченням терміну їх придатності. При цьому за такими медвиробами вже нараховувалися податкові зобов’язання з ПДВ та складалася зведена податкова накладна у зв’язку з їх використанням у звільнених на підставі пп. 197.1.5 ст. 197 ПКУ від оподаткування ПДВ операціях. Чи слід повторно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при здійсненні операції списання?