Запитання - відповіді за тегом

податковий кредит
Чи має право покупець (боржник) на податковий кредит за податковою накладною, складеною постачальником (первісним кредитором), у разі здійснення таким постачальником (первісним кредитором) операції з переведення боргу за договором про відступлення права вимоги новому кре­дитору, який є неплатником ПДВ?
Яким чином платник податку може виправити помилку у разі якщо ним було включено до податкового кредиту за попередній звітний період суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, яку було складено в тому самому звітному періоді, але зареєстровано у ЄРПН у наступному звітному періоді з порушенням встановленого Податковим кодексом терміну реєстрації?
Чи має право платник податку нараховувати податковий кредит при отриманні послуг водопостачання та водовідведення на підставі рахунку, який виставляє постачальник таких послуг, якщо вартість послуг визначено за встановленим тарифом згідно із затвердженими нормативами, оскільки відсутні прилади обліку (лічильники)?
Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі здійснення платником податку операцій з надання в оренду нерухомого майна, яке розташоване за межами митної території України та при придбанні (спорудженні) якого суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту?
Як здійснюється коригування податкового кредиту в податковій декларації з ПДВ, який сформовано при ввезенні товарів на митну територію України, розрахунки з постачальником-нерезидентом за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності?
У якому звітному періоді відображається податковий кредит на підставі документів, які без отримання податкової накладної дають право на податковий кредит?
Чи нараховуються суб’єктом спеціального режиму оподаткування податкові зобов’язання з  ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі, якщо товари/послуги, при придбанні яких було сформовано податковий кредит, використані для посіву та вирощування сільськогосподарських культур, сходження яких не відбулося?
Чи має право платник податку нараховувати податковий кредит при отриманні послуг водопостачання та водовідведення, якщо постачальником не надано та не зареєстровано податкові накладні на постачання зазначених послуг?
Комунальне підприємство отримало капітальний трансферт (визнано одержувачем бюджетних коштів) на капітальний ремонт даху житлового будинку, який перебуває на балансі підприємства і ним же обслуговується. Для виконання ремонтних робіт залучено підрядника — платника ПДВ. Чи оподатковуються ПДВ кошти, одержані у вигляді капітального трансферту? Як у податковому обліку відображаються операції з придбання послуг у підрядника за рахунок бюджетних коштів?
Чи можливо формування податкового кредиту на підставі тимчасової або неповної митної декларації?
На яку дату платник податку, який використовує касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту, повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ у разі погашення заборгованості за поставлені товари/послуги шляхом надання простого векселя?
Який порядок заповнення таблиці 2 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ, у тому числі рядка «Усього за звітний період, у тому числі:…»?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка для здійснення своєї діяльності орендує транспортний засіб, відносити до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені за придбання запасних частин та комплектуючих, а також за паливно-мастильні матеріали?
Чи має право платник податку відоб­ражати в податковій декларації з ПДВ у складі податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду залишок від’ємного значення ПДВ, якщо з дати його виникнення минуло 1095 днів?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка зареєстрована платником ПДВ, на включення до податкового кредиту сум ПДВ, нарахованих (сплачених) у зв’язку з придбанням основних засобів?
Чи включаються до податкового кредиту суми ПДВ за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною, з дати складання якої минуло 365 календарних днів?
Підприємство утворено внаслідок реорганізації шляхом злиття двох інших підприємств, які наразі перебувають у стані припинення, та є їх правонаступником (майно підприємств передано за передавальними актами у 2016 р.). За результатами попередньої фінансово-господарської діяльності зазначені підприємства мають суми від’ємного значення, що зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, а в СЕА ПДВ обліковуються суми податку, на які ці підприємства мають право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН (далі — ∑Накл). Чи підлягають перенесенню до складу податкового кредиту підприємства-правонаступника суми від’ємного значення підприємств, що реорганізуються, та чи буде враховано їх ∑Накл при обрахунку ∑Накл підприємства-правонаступника?
Як визначається дата формування податкового кредиту при отриманні майна у фінансовий лізинг підприємством, яке застосовує касовий метод податкового обліку?
В якому податковому періоді включаються до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені до бюджету у зв’язку із коригуванням (збільшенням) митної вартості товарів?
Чи необхідно платнику податку визначати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу за товарами/послугами, які було придбано з ПДВ, проте при їх придбанні суми податку не було включено до податкового кредиту у разі їх використання у негосподарській діяльності?
Який порядок формування податкового кредиту при безоплатному отриманні від нерезидента необоротних активів, ввезених на митну територію України?
Підприємство відповідно до умов Колективного договору здійснює харчування працівників. Який порядок оподаткування ПДВ операцій підприємства з безкоштовного харчування своїх працівників на умовах «шведського столу»?
На яку дату підприємство має збільшити податковий кредит у разі часткової оплати вартості придбаних товарів (послуг), що призначаються для використання в операціях, за якими застосовується касовий метод податкового обліку?
Який порядок формування податкового кредиту з отриманих послуг з капітального ремонту водопроводу та придбання основних фондів за рахунок капітальних трансфертів?
Постачальник несвоєчасно зареєстрував податкову накладну від 30.06.2017 р. Дата реєстрації податкової накладної — 20.07.2017 р., а дата отримання покупцем — 24.07.2017 р. Якою датою покупець має включити до декларації таку податкову накладну?
Юридична особа — платник ПДВ помилково не включила до податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при ввезенні (імпорті) товару за ВМД у червні 2016 р. Чи можна подати у січні 2018 р. уточнюючий розрахунок з ПДВ до декларації за червень 2016 р. та відобразити суму в рядку 11.1 декларації?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі списання нестачі товарів на підприємстві?
Протягом якого терміну платник податку, що застосовує касовий метод податкового обліку, може включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначені у складених після 03.12.2014 р. податкових накладних?
Постачальником протягом одного дня було відвантажено за кількома договорами товар та складено одну податкову накладну на загальну суму за обома договорами. Чи матиме право покупець на податковий кредит за такою податковою накладною?
Що робити із залишками виробничих запасів та основних фондів, які є на дату переходу на спрощену систему оподаткування та за якими відображено податковий кредит?
Платник податку при придбанні товарів на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, проте протягом строку позовної давності не розрахувався з постачальником за отримані товари та прийняв рішення про списання безнадійної заборгованості. Чи потрібно в такому випадку нараховувати податкові зобов’язання?
Платник податку отримав від постачальника у зв’язку із поверненням товарів розрахунок коригування для реєстрації в ЄРПН в іншому звітному періоді, ніж відбулося повернення товарів. В якому періоді платник податку має здійснити коригування податкового кредиту?
Платник податку — покупець отримав податкову накладну від постачальника, в якій вказано ціну з кількістю знаків більше двох після коми. Чи може платник включити до податкового кредиту таку податкову накладну?
В якому періоді платник податку має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, але у подальшому зареєстровано?
Міським водоканалом виставлено рахунок за показниками приладів обліку платнику податку, який одночасно здійснює операції як за касовим методом, так і за загальними правилами формування податкового кредиту і податкових зобов’язань. Коли такий платник може включити суму ПДВ до податкового кредиту на підставі рахунку?
Постачальник повернув платнику податку кошти 10.08.2018 р,. які були сплачені 30.06.2015 р. і на дату отримання яких виписано податкову накладну. Чи можливо зареєструвати до такої податкової накладної рахунок коригування після закінчення 1095 днів з дати її складання? Як платнику податку зменшити податковий кредит?
Підприємство отримало передоплату за товар, на суму якої було складено та зареєстровано податкову накладну. Проте надалі сторони угоди досягли домовленості щодо збільшення ціни товару, і на її виконання покупцем було здійснено додаткове перерахування коштів. На яку дату платнику податку слід складати розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання передоплати?
Платник податку перерахував передоплату за товар згідно з договором купівлі-продажу в січні, постачальник зареєстрував в ЄРПН податкову накладну на дату першої події. Проте товар був поставлений у березні. Коли у платника податку виникає право на податковий кредит?
Чи потрібно коригувати податковий кредит у разі списання безнадійної кредиторської заборгованості покупцем?
Чи може бути повернений податковий кредит за сплату навчання дитини (студента) за 2018 р. у 2019 р. одному з батьків, якщо: контракт на навчання укладено на ім’я студента; у квитанції про оплату за навчання платником зазначено також ПІБ студента; студент не працює; навчання з 2015 р. оплачують батьки?
Чи може підприємство включити до податкового кредиту суми ПДВ на підставі рахунків за отримані послуги з водовідведення, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, та одночасно за послуги з водовідведення дощових стоків, вартість яких розрахована згідно з розміром площі території підприємства? В якому звітному податковому періоді відображати податковий кредит на підставі таких рахунків?