Запитання - відповіді за тегом

податковий облік
За договором купівлі-продажу підприємством було придбано цінні папери. На підставі додаткового договору такі цінні папери було повернено продавцеві. Як у податковому обліку слід відобразити таку операцію?
На яку дату платник податку, який використовує касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту, повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ у разі погашення заборгованості за поставлені товари/послуги шляхом надання простого векселя?
Який порядок оподаткування ПДВ операцій за договорами постачання товарів/послуг, розрахунки за які здійснюються контрагентами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, у тому числі платником, що застосовує касовий метод податкового обліку?
Підприємство у квітні 2016 р. придбало у неприбуткової організації, яка має власну оранжерею, продукцію для оздоблення офісу на загальну суму 64 000 грн. Як відображається така операція в податковому обліку?
У яких випадках бухгалтерська довідка для цілей податкового обліку вважається первинним документом і як вона має бути оформлена?
За якими групами класифікуються ОЗ та інші необоротні активи для цілей податкового обліку та які мінімально допустимі строки їх амортизації?
Який порядок відображення у податковому обліку викрадення ОЗ до закінчення періоду нарахування амортизації?
Як у податковому обліку відображаються операції із внесення до статутного фонду іншої юридичної особи ОЗ та НА або повернення внеску засновнику у вигляді ОЗ?
Як визначається дата формування податкового кредиту при отриманні майна у фінансовий лізинг підприємством, яке застосовує касовий метод податкового обліку?
Як суб’єкту господарювання відоб­ражати у податковому обліку (зокрема, при складанні податкової звітності) господарські операції у разі якщо діє нульова ставка акцизного податку?
Як у податковому обліку відображаються операції з продажу або ліквідації інвестиційної нерухомості?
Чи підлягає оподаткуванню дохід у вигляді коштів, сплачених стажистом на користь свого керівника стажування — адвоката? Якщо так, то яким чином відображати ці кошти у податковому обліку?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування при здійсненні операцій з відчуження земельних ділянок?
Протягом якого терміну платник податку, що застосовує касовий метод податкового обліку, може включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначені у складених після 03.12.2014 р. податкових накладних?
Як приватному виконавцю, який відкрив рахунки в банках для надходження сум від здійснення примусового виконання рішень, оподатковувати та відображати такі кошти у податковому обліку?
Як фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку відображати у податковому обліку доходи, отримані до дати реєстрації Книги обліку доходів?
Чи може підприємство амортизувати у податковому обліку виробничі основні засоби, що знаходяться на консервації/капітальному ремонті, у разі якщо таке підприємство веде облік за міжнародними стандартами та має право на їх амортизацію у бухобліку?
До якої групи ОЗ для цілей амортизації у податковому обліку слід віднести повторне поліпшення ОЗ, що орендується?
Який порядок оподаткування операцій зі списання товарно-матеріальних цінностей у випадку їх псування?