Запитання - відповіді за тегом

поворотна фінансова допомога
Чи має право підприємство на зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої від неплатника цього податку, яку раніше було включено до об’єкта оподаткування цим податком?
Платником податку на прибуток надано поворотну фінансову допомогу для підтримки діяльності громадської організації, яку внесено до Реєстру. Чи збільшує така операція фінрезультат до оподаткування?
Підприємство планує отримати кредит в іноземній валюті від нерезидента. Чи підлягає договір про отримання кредиту від нерезидента реєстрації у Нацбанку України?
Підприємство — платник податку для підтримки діяльності громадської організації, внесеної до Реєстру, надає поворотну фінансову допомогу. Чи підлягає коригуванню фінрезультат підприємства на суму такої допомоги?
Як у бухгалтерському обліку відображаються операції з надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги?
Як оподатковуються ПДВ операції з надання/отримання платником податку поворотної/безповоротної фінансової допомоги?
Підприємством було отримано поворотну фінансову допомогу. Минуло три роки і прийнято рішення її не повертати, оскільки підприємство, що надавало цю допомогу, припинило діяльність. Чи включати таку допомогу до доходу?
Чи включаються до складу доходу суми курсових різниць від перерахунку фінансової поворотної допомоги або кредиту, які буде отримано від нерезидента в іноземній валюті, що знаходиться на рахунках платника податку в банку, та заборгованості в іноземній валюті?
Як платнику єдиного податку третьої групи відобразити у податковому обліку операції з отримання поворотної фінансової допомоги, якщо таку допомогу отримано під час перебування підприємства на загальній системі оподаткування та не повернено протягом року (коли підприємство вже перебувало на спрощеній системі оподаткування)?