Запитання - відповіді за тегом

позика
Підприємство планує отримати кредит в іноземній валюті від нерезидента. Чи підлягає договір про отримання кредиту від нерезидента реєстрації у Нацбанку України?
Чи звільняються від оподаткування доходи нерезидента у вигляді процентів за позикою, яку було надано до 31.12.2016 р., якщо згідно з договором про надання позики змінюється позичальник або якщо боргові цінні папери не було погашено?
Чи можна відносити до складу доходів/витрат позичальника курсові різниці, що виникають за кредиторською заборгованістю щодо «тіла» кредиту/позики та/або відсотків, у разі затримки оплати за ними?
Нерезидент надав кошти за позикою, які було залучено до 31.12.2016 р. шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі. За яких умов доходи у вигляді нарахованих процентів за позикою звільняються від оподаткування?