Запитання - відповіді за тегом

рентна плата
Хто здійснює справляння рентної плати за воду для потреб водного транспорту при оренді суден вантажного та пасажирського флоту?
Хто є платником рентної плати за воду у випадку, якщо суб’єкт господарювання має договір на надання послуг з водопостачання, укладений з підприємством, що надає послуги з централізованого водопостачання та надає в оренду власне приміщення іншому суб’єкту господарювання?
Як здійснюється подання податкової звітності та сплата рентної плати за спеціальне використання води суб’єктом господарювання, що не має структурних та відокремлених підрозділів, у разі використання води у різних регіонах України на підставі договорів на поставку води?
Чи є платником рентної плати підприємство ТЕЦ, яке згідно з укладеними окремими договорами про надання послуг із питного водопостачання є вторинним водокористувачем та використовує воду для задоволення власних господарсько-побутових потреб, а також є постачальником гарячої води для потреб населення?
Чи є платником рентної плати cуб’єкт господарювання, який отримує воду від первинного водокористувача у цистернах та інших ємностях відповідно до договору на поставку води, у разі продажу такої води іншим суб’єктам господарювання?
Чи є платником рентної плати суб’єкт господарювання, який для виготовлення напоїв закуповує воду у власника свердловини (первинного водокористувача)?
Чи включається рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування?
Чи є підприємство, яке отримує воду відповідно до договору на поставку води від первинного водокористувача для здійснення господарської діяльності, платником рентної плати за спеціальне використання води?
Підприємство подає декларацію з рентної плати за спецвикористання води за місцем знаходження водного об’єкта. Чи потрібно подавати копію такої декларації за основним місцем обліку?
Чи є платником рентної плати за спецвикористання води водокористувач, який використовує воду, отриману від постачальника згідно з договором про надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приєднані мережі?
Підприємство ТЕЦ згідно з укладеними окремими договорами про надання послуг з питного водопостачання є вторинним водокористувачем та використовує воду для задоволення власних господарсько-побутових потреб, а також є постачальником гарячої води для потреб населення. Чи є таке підприємство платником рентної плати?
Підприємством укладено договір про надання послуг з водопостачання з центральним водопостачальником. Приміщення, в яке постачається вода, здається в оренду. Хто є платником рентної плати: орендар такого приміщення чи орендо­давець?
Як застосовується коефіцієнт рентабельності гірничодобувних підприємств при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) у 2017 р.?
Чи є платником рентної плати за спецвикористання води суб’єкт господарювання, який на підставі укладеного договору на послуги централізованого водопостачання та водовідведення окрім використання води для задоволення винятково власних питних і санітарно-гігієнічних потреб постачає воду орендарям власних приміщень?
Чи потрібно сплачувати рентну плату за спецвикористання води суб’єкту господарювання, який отримав дозвіл на спецводокористування (вирощування товарної риби у ставках без скиду води), але з моменту отримання дозволу не здійснював господарську діяльність?
Суб’єкт господарювання — первинний водокористувач забезпечує населення питною водою. Чи виникає у нього об’єкт оподаткування рентною платою за спецвикористання води?
Чи правомірне застосування коефіцієнта 0,3 до ставок рентної плати за спецвикористання води суб’єктом господарювання, який здійснює централізоване постачання холодної та гарячої води і водовідведення для населення, підприємств та інших споживачів на підставі ліцензії на централізоване водопостачання?
Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання води у 2018 р.?
Що є об’єктом оподаткування рентною платою за спецвикористання води у 2018 р.?
Чи потрібно подавати податкову звітність та сплачувати рентну плату за спецвикористання води, якщо отримано дозвіл на таке користування, а саме вирощування товарної риби без скиду води, але з моменту отримання дозволу і по теперішній час господарська діяльність не ведеться?
Чи є платниками рентної плати за спеціальне використання води управління водного господарства, підпорядковані Державному агентству водних ресурсів України?
Підприємство орендує артезіанську свердловину. Чи потрібно йому отримувати дозвіл на спецводокористування?
Що є об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води починаючи з 2018 р.?
Підприємство на підставі дозволу на спеціальне водокористування, термін дії якого закінчився у жовтні 2019 року, здійснює видобування води з підземного водного об’єкта, розташованого на території м. Краматорська. Як обчислювати суму податкових зобов’язань з рентної плати у такому разі?
Підприємство на підставі спеціального дозволу на користування надрами для видобування корисних копалин провадить господарську діяльність з видобування гранітів, мігматитів, гнейсів, товарною продукцією якої є щебенева продукція. Як визначити базу оподаткування рентною платою за фактичними цінами реалізації у разі отримання попередньої оплати, яка включається до сум доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства за обсяги такої продукції, які у податковому (звітному) періоді за попередньо сплаченими господарськими зобов’язаннями (поставки) виконані або мали бути виконаними за відповідним договором?