Запитання - відповіді за тегом

Роялті
Згідно з умовами ліцензійного договору підприємство сплачує ліцензіару, зареєстрованому відповідно до законодавства країни Німеччини, роялті (ліцензійні платежі) за використання товарних торгових марок. На підставі договору купівлі-продажу експорт товарів на митну територію України здійснює польська фірма, яка в свою чергу лише виготовляє товари під такими товарними торговими марками. Договором купівлі-продажу не передбачено оплату роялті. Чи потрібно підприємству під час імпорту таких товарів включати роялті до митної вартості?
Підприємство на підставі ліцензійного договору отримує в електронній формі ілюстрації, відео, фотографії. Згідно з умовами договору надається право тільки на використання об’єктів інтелектуальної власності, тобто без права передачі або відчуження. Чи вважається плата за використання такої власності роялті?
Як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходи у вигляді роялті, отримані фізичною особою — резидентом за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності?
Як страховій компанії розрахувати різниці для збільшення фінрезультату до оподаткування у разі понесення витрат з нарахування роялті на користь нерезидента?
Чи змінює фінрезультат до оподаткування роялті, що сплачується за користування музичними творами через посередника — неприбуткову організацію?
Чи вважається роялті платіж нерезиденту за придбання у нього операційної системи управління (програми)?
Який порядок оподаткування роялті, виплаченого резиденту Ірландії як винагорода за використання або надання права на використання комп’ютерних програм?
Чи вважається роялті для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств платіж за використання програмного забезпечення?
Підприємство на підставі ліцензійного договору користується торговою маркою, власником якої є юридична особа — платник єдиного податку. Чи виникає різниця у підприємства за операціями з нарахування роялті за таким ліцензійним договором?