Запитання - відповіді за тегом

РРО
Суб’єкт господарювання (ресторан) працює цілодобово (робоча зміна триває з 12 год 00 хв до 00 год 30 хв). Який порядок друкування Z-звіту при такому режимі роботи?
Чи є обмеження щодо кількості роздрукування Z-звітів протягом робочого дня (зміни)?
У суб’єкта господарювання зламався РРО. На період його ремонту підприємець вирішив використовувати резервний РРО. Чи потрібно щодня роздруковувати Z-звіт на резервному РРО у разі якщо він не використовувався протягом робочого дня (зміни)?
Суб’єкт господарювання протягом робочого дня не здійснював розрахункових операцій, окрім операцій «службове внесення» та «службова видача». Чи потрібно такому підприємцю наприкінці робочого дня роздруковувати Z-звіт?
Який порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних за операціями з реалізації подарункового сертифіката підприємством, яке здійснює роздрібну торгівлю з використанням РРО, та у разі оплати таким сертифікатом придбаної продукції?
Суб’єкт господарювання здійснює перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом. Чи потрібно при продажу квитків у салоні транспортного засобу застосовувати РРО?
Чи вважаються касові ордери, підписані головним бухгалтером за дні, в які він був відсутній на роботі з поважних причин, правильно оформленими, а кошти — оприбуткованими?
Чи потрібно при розрахунку суб’єктом господарювання ліміту залишку коштів у касі підприємства окремо виділяти позареалізаційні надходження?
Суб’єкт господарювання здійснює розрахунки з використанням платіжної картки через платіжний термінал, з’єднаний (поєднаний) з РРО. Які обов’язкові реквізити при здійсненні таких розрахунків має містити касовий чек?
Чи потрібно суб’єкту господарювання засвідчувати печаткою підприємства кожний аркуш касової книги, в якій він відображає свої надходження?
Відокремлені підрозділи суб’єкта господарювання здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО. Чи потрібно їм оприбутковувати розмінну монету?
Як фізичною особою — підприємцем (на загальній системі оподаткування) заповнюється графа 2 Книги обліку доходів і витрат у разі застосування електронного платіжного засобу (платіжної картки)?
Чи потрібно фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку другої групи, яка реалізує масла та оливи і обсяг доходу якої не перевищує 1 млн грн, застосовувати РРО?
Суб’єкт господарювання продає алкогольні напої, використовуючи РРО, зазначений у додатку до ліцензії. Чи має він право використовувати РРО, який переноситься в межах однієї господарської одиниці (за однією адресою) на інший поверх, літній майданчик тощо?
Чи потрібно при реалізації пального на АЗС застосовувати РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування (із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості?
Під час ремонту РРО було замінено фіскальний блок. Чи потрібно суб’єкту господарювання проводити через новий фіскальний блок РРО суми розрахунків за час роботи з використанням КОРО та РК?
На підприємстві іноді відключається електроенергія. Який порядок розрахунків у разі відключення електроенергії або в період ремонту РРО?
Яку відповідальність передбачено за проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості?
Суб’єкти господарювання здійснюють страхову діяльність і діяльність з випуску і проведення лотерей. Як розраховується ліміт каси та які строки здавання готівкової виручки?
Чи поширюється обмеження готівкових розрахунків у розмірі 50 000 грн на виплату суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам?
Сукупний розмір готівки, яку протягом одного дня суб’єкт господарювання приймає від фізичної особи та видає їй, перевищує 50 000 грн. Чи вважається це порушенням граничної суми розрахунків?
Працівник підприємства придбав за власні готівкові кошти товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) на суму 12 000 грн на виробничі (господарські) потреби підприємства з використанням РРО. Чи вважається це порушенням граничної суми готівкових розрахунків?
Суб’єктом господарювання придбано товар, за який сплачено готівкою, але через РРО суму помилково проведено за відділом «безготівка, картка». Які дії продавця?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку третьої групи до припинення підприємницької діяльності (переходу на сплату інших податків та зборів) перевищила обсяг доходу 1 млн грн, а потім повторно зареєструвалася платником єдиного податку. Чи потрібно їй застосовувати РРО?
Суб’єкт господарювання отримує iнформацiйно-консультацiйні послуги за допомогою комп’ютерних та iнших програм через мережу Інтернет і розраховується за них у безготiвковiй формі. Чи потрібно застосовувати РРО при здійсненні таких розрахунків, якщо не визначено місце їх проведення?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лише в одній із господарських одиниць, а на інших — супутні товари (послуги). Чи потрібно такій особі застосовувати РРО на всіх господарських одиницях?
Чи зобов’язана фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи у разі отримання в календарному році обсягу доходу понад 1 млн грн використовувати РРО при проведенні розрахункових операцій у безготівковій формі?
При здійсненні яких операцій (не пов’язаних з реалізацією товарів) суб’єкт господарювання має право не застосовувати РРО?
Чи повинен суб’єкт господарювання видавати розрахункові документи під час торгівлі на ярмарках, що проводяться у навчальних закладах?
Чи допускається продаж пально-мастильних матеріалів із застосуванням РРО зі знижкою 100 % і як таку знижку відображати у касовому чеку?
Суб’єкт господарювання здійснює фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність. Чи має він право не застосовувати РРО при наданні послуг?
Компанія здійснює роздрібну торгівлю та використовує РРО і на підставі п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу складає зведені податкові накладні за щоденними підсумками. Як заповнювати графи таких накладних «Ціна» та «Кількість»?
Як заповнювати реквізити щодо номерів у прибутковому та видатковому касових ордерах, а також у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів?
Як заповнювати реквізити прибуткових і видаткових касових ордерів при здаванні готівки до банку?
Як оприбутковується готівка на торговельних об’єктах і чи обов’язково використовувати касову книгу відокремленим підрозділам, які не проводять операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами?
Чи може суб’єкт господарювання роздрукувати копію звітного фіскального чека у разі втрати його оригіналу?
Чи вважатиметься неоприбуткованою готівка, яка залишатиметься у скриньці РРО, якщо до зняття фіскального звітного чека на РРО підприємством не проводитиметься операція «службова видача»?
Як суб’єкту господарювання проводити заокруглення в чеку суми загальної вартості придбаних товарів (отриманих послуг)?
Прибуткові та видаткові касові ордери підписано не головним бухгалтером, а уповноваженою керівником підприємства особою. Хто у такому випадку має ставити своє прізвище та ініціали в цих касових ордерах?
Підприємство реалізує продукцію власного виробництва. Чи потрібно йому застосовувати РРО?
Чи є обмеження на готівкові розрахунки фізичної особи з суб’єктом господарювання протягом дня?
Чи заповнюється реквізит «Видати» у видатковому касовому ордері упов­новаженою особою банку при проведенні інкасації?
Фізична особа — підприємець проводить готівкові розрахунки, оформлю­ючи їх товарними чеками, та веде книгу обліку доходів і витрат. Як такій особі оприбутковувати готівкову виручку?
Небанківська фінансова установа здійснює операції з приймання готівки для подальшого переказу, тобто операції з відправлення та виплати переказу отримувачу. Чи потрібно їй застосовувати РРО?
Підприємство має кілька відокремлених підрозділів, в яких не проводяться операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, готівкові розрахунки проводяться із застосуванням РРО та веденням КОРО, а готівкова торговельна виручка інкасується банківською службою/працівники підрозділу самостійно здають до каси банку/передають до основної каси підприємства. Чи потрібно таким підрозділам вести касову книгу?
Суб’єкт господарювання здійснює роздрібну торгівлю пальним на кількох орендованих АЗС, які працюють цілодобово (зміна працівників на АЗС триває з 09.00 до 09.00 наступної доби). При реалізації пального застосовуються РРО, фіскальні звітні чеки (Z-звіти) друкуються не пізніше 24.00 кожного робочого дня. Чи можна підприємству друкувати Z-звіти не о 23.55, а під час перезмінки о 09.00?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку реалізує технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, в одній зі своїх господарських одиниць, а в інших продає супутні товари (надає послуги). Чи потрібно їй застосовувати РРО на всіх інших господарських одиницях?
Як суб’єкту господарювання оприбуткувати іноземну валюту до каси?
Як закривається касова книга (після закінчення календарного року або у разі зміни її форми) та який строк її зберігання?
Підприємство здійснює реалізацію товарів на виставках, ярмарках та під час виїзної торгівлі. На яку адресу необхідно зареєструвати РРО? Який порядок реєстрації портативного РРО?
Чи потрібно фізичній особі — підприємцю другої та третьої груп у разі перевищення у календарному році доходу понад 1 млн грн застосовувати РРО, якщо розрахунки за продані товари/послуги здійснюються лише шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку платника на банківський рахунок фізичної особи — підприємця?
Відокремлений підрозділ отриману готівку від реалізації товарів/послуг проводить через РРО та передає до каси головного підприємства. Як відобразити таку операцію? Чи потрібно застосовувати касову книгу на відокремленому підрозділі при переміщенні готівкових коштів з місця проведення розрахунків до місць її тимчасового зберігання?
Чи потрібно застосовувати РРО підприємству, яке здійснює розрахунки за допомогою платіжних карток та платіжних систем?