Запитання - відповіді за тегом

штраф
Фізична особа — підприємець для подачі звітності скористалася поштовим зв’язком, але з’ясувалося, що відправлення було доставлено до податкового органу із затримкою, після кінцевого терміну подання звітності. Чи несе підприємець відповідальність у такому випадку?
Від яких штрафних санкцій було звільнено платників податку на прибуток за наслідками діяльності за 2015 р.?
Підприємство подало Декларацію про валютні цінності вчасно, але з порушенням порядку декларування. Чи передбачено відповідальність за таке порушення?
Чи застосовуються штрафні санкції у разі подання уточнюючого звіту про контрольовані операції за 2014 та 2015 рр.?
Чи нараховується пеня, якщо земельний податок не сплачується у зв’язку з оскарженням отриманих податкових повідомлень-рішень у судовому порядку?
Працівник підприємства звернувся із заявою про виплату йому заробітної плати один раз на місяць. Чи вважається це порушенням, якщо так, то яку відповідальність передбачено?
Чи несе відповідальність фізична особа — платник податку за своєчасність і повноту нарахування податку на нерухоме майно за об’єкти житлової нерухомості?
Підприємство подало декларацію з податку на прибуток за 9 місяців і до 31.12.2016 р. виявило заниження суми авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток. Чи потрібно подавати уточнюючу декларацію та чи застосовуються у такому випадку штрафні санкції?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування на суми штрафів, пені, неустойок, сплачених контрагентам — юридичним особам платником податку на прибуток, нараховані за умовами договору?
Підприємством самостійно виявлено, що інформацію за 2015 р. у поданому Звіті про контрольовані операції відображено не в повному обсязі. Чи застосовується обмеження для штрафу, якщо підприємство невідображені операції уточнює більше одного разу?
Яку відповідальність передбачено за несвоєчасну реєстрацію (нере­єстрацію) акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН? На підставі яких документів здійснюється нарахування штрафних санкцій?
Які фінансові санкції передбачено за заниження сум податку на прибуток під час виплати доходу на користь іншого платника податків?
На який рахунок слід сплачувати суму податкового зобов’язання з ПДВ та штрафу, що нараховані у зв’язку з самостійно виявленою помилкою за уточнюючим розрахунком?
Як нараховується пеня за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД та який строк сплати такої пені?
Приватний підприємець подав форму № 1ДФ за II квартал 2016 р. з неправильно зазначеною сумою доходів. Уточнюючу форму за цей квартал він подав у вересні 2016 р. За III квартал 2016 р. підприємцем було подано форму № 1ДФ у встановлені терміни, однак при поданні цієї форми за IV квартал у січні 2017 р. ним помилково проставлено, що це звітність за III квартал, при цьому показники поданих звітів є різними. Як виправити ситуацію і яку відповідальність передбачено за таке порушення?
Як виправити помилки, допущені при нарахуванні (ненарахуванні) податку на доходи нерезидента або авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів? Чи застосовуються штрафні санкції до платника, який самостійно виправив зазначені помилки?
Яку відповідальність передбачено за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками поданої річної податкової декларації?
Яка відповідальність застосовується до фізичної особи, яка до початку перевірки контролюючого органу самостійно виявила факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів з ПДФО (військового збору) та надала уточнюючу декларацію про майновий стан і доходи, при цьому сплатила суму недоплати, але не сплатила штраф у розмірі 3 % від донарахованої суми податку?
Яку відповідальність передбачено за порушення терміну сплати пені, нарахованої контролюючим органом за порушення резидентами строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?
Граничний строк реєстрації розрахунку коригування до акцизної накладної, яким зменшуються обсяги пального, порушено. До кого застосовуються штрафні санкції і як визначити суму акцизного податку для розрахунку штрафних санкцій?
Підприємством не було своєчасно нараховано ЄСВ у кількох звітних періодах. Зазначене було виявлено під час перевірки платника контролюючим органом. Який порядок застосування штрафних санкцій за донарахування своєчасно ненарахованого ЄСВ?
Підприємству нараховано штрафні санкції контролюючим органом за порушення строків розрахунків з нерезидентом. Чи можна врахувати суму штрафних санкцій у складі витрат?
Який строк слід розуміти під поняттям «протягом року» при застосуванні штрафних (фінансових) санкцій?
Чи застосовуються штрафні санкції у разі затримки сплати до держбюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями?
Постачальник у травні 2018 р. відвантажив товар та склав податкову накладну. Згодом було виявлено помилку — номенклатура в податковій накладній не збігається з видатковою (а саме розфасовка товару — замість 1 кг зазначено 5 кг). Постачальник виписав розрахунок коригування на «зміну номенклатури», в якому зазначив правильну інформацію щодо розфасовки товару. Розрахунок коригування було складено датою «травень 2018 р.», але зареєстрований він у ЄРПН у серпні 2018 р. Чи застосовується штраф за несвоєчасну реєстрацію такого розрахунку коригування, якщо в ньому немає збільшення/зменшення суми податку?
Обов’язок зі створення резерву сумнівних боргів на підприємстві встановлено вимогами національних та міжнародних бухгалтерських стандартів. Але багатьох бухгалтерів цікавить: чи всі підприємства мають створювати такі резерви; чи потрібно створювати резерв сумнівних боргів на нараховані штрафи, пені?
Платник податку при заповненні додатка № 3 до податкової декларації з ПДВ допустив помилки при зазначенні: ІПН за окремими постачальниками товарів звітного (податкового) періоду, у якому виникло від’ємне значення, а також його суми. Проте в цілому ці помилки не вплинули на загальну суму бюджетного відшкодування чи від’ємного значення, яку платником податку визначено в додатку № 3. Яку відповідальність передбачено за допущення таких помилок?
Як підприємцю-«загальнику» виправити (уточнити) помилки, що містяться в раніше поданій декларації, та чи нараховуються у такому випадку штрафні санкції та пеня?
Чи застосовуються штрафні санкції при порушенні граничного строку для реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику?
На початку липня 2018 року платник податку зареєстрував ПН з помилковим ІПН покупця. У липні 2019 року покупець виявив помилку і вимагає її виправлення. Чи можливо виправити цю помилку без застосування штрафу за порушення граничних термінів реєстрації ПН? Адже платник вчасно зареєстрував податкову накладну, відобразив у декларації за відповідний період і подальша зміна ІПН ніяк не вплине на розмір зобов’язання зі сплати податку за декларацією за липень 2018 р. Чи існують граничні терміни для виправлення подібних помилок?
Чи оподатковується ПДВ сума грошових коштів у вигляді штрафу, отриманого платником податку за пошкоджений товар?