Запитання - відповіді за тегом

ЄРПН
Який порядок заповнення платником окремих рядків податкової накладної при здійсненні ним операцій з постачання послуг з надання інформації через інтернет-сайт нерезиденту?
Яким чином платник податку може виправити помилку у разі якщо ним було включено до податкового кредиту за попередній звітний період суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, яку було складено в тому самому звітному періоді, але зареєстровано у ЄРПН у наступному звітному періоді з порушенням встановленого Податковим кодексом терміну реєстрації?
У 2011 р. підприємством скасовано реєстрацію платником ПДВ за власним бажанням і здійснено визнання умовного продажу основ­них засобів, які обліковувались на підприємстві, та відповідне нарахування податкових зобов’язань. У 2013 р. підприємство поновило реєстрацію як платник ПДВ і в серпні 2016 р. здійснило відчуження майна. Чи потрібно вдруге нараховувати ПДВ на суму майна, адже воно було оподатковано у 2011 р. при анулюванні реєстрації платника ПДВ?
Який порядок складання розрахунків коригування до податкових накладних, складених при отриманні попередньої оплати за товар, у разі збільшення вартості на одиницю продукції?
Який порядок заповнення реквізиту «Отримувач (покупець)» у податковій накладній, якщо отримувачем товарів/послуг є філія (структурний підрозділ), яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною договору?
Чи має право платник податку нараховувати податковий кредит при отриманні послуг водопостачання та водовідведення, якщо постачальником не надано та не зареєстровано податкові накладні на постачання зазначених послуг?
Комісіонер у межах договору комісії здійснює продаж квитків на футбольні матчі та отримує від клубу 5 % від вирученої суми. В результаті комісіонер сплачує ПДВ з усієї суми, отриманої за день. Умовно: виручили 100 тис.  грн, заробіток організації — 5 тис.  грн, решта наступного дня переводиться на рахунок клубу. З якої суми комісіонер повинен сплачувати ПДВ?
Чи змінюватиметься сума ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, у разі повернення на рахунок платника в СЕА ПДВ суми надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ?
На яку дату платник податку при придбанні товарів без попередньої оплати має право збільшити податковий кредит, якщо дата відвантаження товарів постачальником не збігається з датою їх отримання?
Чи відображається у системі електронного адміністрування зареєстрований у ЄРПН розрахунок коригування, складений у червні 2015 р., до податкової накладної, складеної до 1 липня 2015 р.?
Чи підлягає зменшенню сума податку, на яку платник має право заре­єструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, на суму від’ємного значення, задекларовану в рядку 20.1 податкової декларації з ПДВ, для зарахування у зменшення суми податкового боргу з ПДВ?
Який порядок виправлення у податковій накладній помилок, не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг?
Який порядок заповнення графи 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» податкової накладної у разі здійснення виробником електричної енергії — платником ПДВ операції з постачання електричної енергії?
Яким чином постачальник товарів/послуг може зменшити суму податкового зобов’язання з ПДВ у випадку повернення отримувачу раніше перерахованої суми попередньої оплати за товари/послуги, які не були поставлені?
Як складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, складений за результатами перерахунку, передбаченого п. 199.5 ст. 199 Податкового кодексу?
Який порядок коригування податкових зобов’язань постачальника та податкового кредиту отримувача при поверненні поставлених товарів/послуг продавцю після анулювання та повторної реєстрації такого продавця платником ПДВ?
Податкові накладні/розрахунки коригування не було зареєстровано в ЄРПН у зв’язку з тим, що реєстрацію платника ПДВ — продавця анульовано до закінчення терміну, встановленого Податковим кодексом для їх реєстрації. Чи застосовуватимуться в такому випадку штрафні санкції за порушення терміну реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН?
Чи має право платник податку, який є офіційним дистриб’ютором певної продукції, включити до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені ним покупцю такої продукції у складі винагороди (мотиваційних та стимулюючих виплат) за досягнення відповідних показників, спрямованих на стимулювання збуту продукції?
Чи повинні коди послуг згідно з ДКПП у податковій накладній відповідати кодам видів діяльності за КВЕД платника податку?
Як визначити дату виникнення податкового зобов’язання з ПДВ при експорті товарів, якщо дата оформлення митної декларації та дата фактичного перетинання товаром митного кордону України припадають на різні податкові періоди?
Чи може платник податку включити до податкового кредиту податкову накладну з помилкою у даті її складання?
Чи включаються до податкового кредиту суми ПДВ за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною, з дати складання якої минуло 365 календарних днів?
Підприємством-покупцем за договором № 1 було здійснено попередню оплату, на дату якої постачальник склав податкову накладну. Згодом між підприємствами було досягнуто домовленості: припинити дію договору № 1 та врахувати попередню оплату за цим договором у рахунок оплати товарів/послуг за договором № 2 без повернення такої оплати на поточний рахунок покупця. Який порядок коригування податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних/розрахунків коригування при зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок оплати товарів/послуг за іншим договором?
На підприємстві проведено наступний за постачанням перегляд цін. За деякими товарами збільшено ціну після 1095 днів. Чи реєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної після закінчення 1095 днів?
Підприємство надає майно в лізинг. Умовами лізингового договору передбачено, що гарантійний платіж виконує винятково функцію засобу забезпечення. Проте згодом додатковою угодою цю суму буде спрямовано на погашення зобов’язань орендаря. Які податкові наслідки виникатимуть в цьому разі?
Який порядок реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, яка була складена до 01.02.2015 р. та не підлягала обов’язковій реєстрації в ЄРПН?
Чи може платник податку зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів до податкової накладної, що була складена на філію такого платника податку, якій на дату складання податкової накладної було делеговано право складання податкових накладних, у разі якщо на дату складання розрахунку коригування філія втратила таке право?
Який порядок формування податкового кредиту при безоплатному отриманні від нерезидента необоротних активів, ввезених на митну територію України?
Які дії платника у разі помилково зареєстрованих податкових накладних?
Який порядок складання податкових накладних при відвантаженні товару кілька разів або отриманні від покупця кількох авансових платежів протягом одного дня в межах однієї цивільно-правової угоди та в межах різних цивільно-правових угод?
Який порядок оподаткування ПДВ грошових коштів, помилково перерахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства, у разі їх повернення такому контрагенту у п’ятиденний термін?
Підприємство, утворене внаслідок реорганізації шляхом приєднання до іншого платника податку і є його правонаступником, здійснило повернення авансу, отриманого таким платником до реорганізації. Чи має право підприємство-правонаступник на коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ у цьому випадку?
Як заповнити графу 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, у якій потрібно збільшити кількість позицій найменувань товарів/послуг?
Як оподатковується операція платника податку із внесення основних фондів (приміщення) до статутного капіталу іншої юридичної особи? Як заповнити податкову накладну, складену за такою операцією, якщо код товару згідно з УКТ ЗЕД відсутній у Митному тарифі України?
У якому звітному періоді відображати у звітності податкові зобов’язання з розблокованих податкових накладних — у періоді блокування чи в періоді розблокування таких накладних?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі списання нестачі товарів на підприємстві?
Як заповнити розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на дату отримання попередньої оплати, у зв’язку з уточненням номенклатури товарів?
Як виправити ситуацію, якщо покупець є платником ПДВ, але не повідомив про це і податкову накладну складено як на неплатника?
Який час вважається часом реєстрації з метою визначення своєчасності реєстрації податкової накладної в ЄРПН?
У разі якщо платник податку надає покупцю комплекс послуг за одним договором, чи потрібно складати податкові накладні на кожну послугу окремо?
З 01.01.2018 р. набрали чинності зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких розширено поняття «програмна продукція» і послуги з оновлення програм звільнено від оподаткування ПДВ. Проте платником помилково складено та зареєстровано податкову накладну на звільнену від оподаткування операцію. Як платнику податку відкоригувати в цьому випадку податкові зобов’язання?
Протягом якого терміну платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову накладну/розрахунок коригування?
На платника податку було складено та зареєстровано в ЄРПН податкову накладну, яку таким платником було включено до податкової декларації у складі податкового кредиту. Згодом виявилося, що цю податкову накладну складено помилково. Які дії має чинити в цьому випадку платник?
Чи враховується сума ПДВ, зазначена у податковому повідом­ленні-рішенні, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у складі від’ємного значення майбутніх періодів податкової звітності з ПДВ та у сумі податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Постачальником протягом одного дня було відвантажено за кількома договорами товар та складено одну податкову накладну на загальну суму за обома договорами. Чи матиме право покупець на податковий кредит за такою податковою накладною?
Як складається розрахунок коригування у разі часткового повернення покупцю передоплати?
У яких випадках використовується причина «Усунення неоднозначностей» та як заповнити розрахунок коригування з такою причиною?
З яких причин у системі електронного адміністрування ПДВ виникає показник ∑Перевищ при реєстрації в ЄРПН зайво складених податкових накладних, до яких у наступних звітних періодах складено та зареєстровано в ЄРПН розрахунки коригування, якщо податкові зобов’язання в податковій декларації з ПДВ у такому випадку не відображено?
Як заповнити податкову накладну, що складається при анулюванні реєстрації платника податку за операціями з визначення податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не було використано в оподатковуваних операціях у межах його господарської діяльності?
Платник податку — покупець отримав податкову накладну від постачальника, в якій вказано ціну з кількістю знаків більше двох після коми. Чи може платник включити до податкового кредиту таку податкову накладну?
В якому періоді платник податку має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, але у подальшому зареєстровано?
Платник податку за договором комісії здійснює операції з передачі продукції контрагенту-комісіонеру кілька разів на місяць. Чи можна в такому випадку складати зведені податкові накладні за такими операціями?
У декларації з ПДВ «зависло» від’ємне значення ПДВ, яке було виявлено у вересні 2015 р. (не включено податкову накладну за травень 2015 р.) після того, як уже не було можливості включити його в додаток 2 до декларації з ПДВ і збільшити реєстраційну суму. Підприємство подало уточнюючий розрахунок, яким суму за такою податковою накладною було включено до р. 21 декларації, проте до ЄРПН вона не потрапила, внаслідок чого виникла велика розбіжність між даними з ЄРПН і р. 21. Як можна виправити таку розбіжність?
З якого часу починає застосовуватися відповідальність за порушення терміну реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, якщо її/його реєстрацію зупинено?
Який порядок заповнення розрахунку коригування у разі виправлення обсягу постачання зведеної податкової накладної, складеної у зв’язку з частковим використанням придбаних товарів у звільнених від оподаткування ПДВ операціях?
Чи потрібно виправляти податкову накладну, у якій помилка лише в найменуванні платника?
Платником податку було подано у квітні податкову декларацію з ПДВ за березень 2019 р., в якій було відображено, зокрема, обсяги здійснених у березні операцій за податковою накладною, незареєстрованою в ЄРПН на дату подання декларації. Після подання декла­рації з ПДВ реєстраційна сума платника зменшилася на суму такої незареєстрованої податкової накладної. Чому це сталося і як збільшити (поновити) реєстраційну суму?
Хто несе відповідальність — поста­чальник чи покупець за пору­шення граничних строків реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, тобто сума податку в розрахунку коригування зазначена зі знаком «мінус», та як розраховується сума штрафу?
Чи збільшується сума ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, на суму надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, яку повернуто на рахунок платника в СЕА ПДВ, та чи може такий платник ПДВ повернути на розрахунковий рахунок зайво зараховані на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ кошти?
На початку липня 2018 року платник податку зареєстрував ПН з помилковим ІПН покупця. У липні 2019 року покупець виявив помилку і вимагає її виправлення. Чи можливо виправити цю помилку без застосування штрафу за порушення граничних термінів реєстрації ПН? Адже платник вчасно зареєстрував податкову накладну, відобразив у декларації за відповідний період і подальша зміна ІПН ніяк не вплине на розмір зобов’язання зі сплати податку за декларацією за липень 2018 р. Чи існують граничні терміни для виправлення подібних помилок?
Підприємством отримано 24.07.2019 р. попередню оплату, на суму якої складено та зареєстровано в ЄРПН податкову накладну. 25.07.2019 р. підприємством відвантажено товар (пшеницю) та складено і зареєстровано в ЄРПН податкову накладну на різницю між вартістю відвантаженого товару та отриманою попередньою оплатою. 06.08 2019 р. отримано від покупця доплату. На 08.08.2019 р. підприємством оформлено додаткову угоду на зміну номенклатури товару з пшениці 3 класу на 4 клас та зміну ціни, в результаті чого 12.08.2019 р. повернуто покупцю частину коштів. Якою датою правильно оформити розрахунки коригування до податкових накладних у цьому випадку?
Чи потрібно реєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, яку було складено та зареєстровано в ЄРПН у минулому періоді на послуги, які фактично платнику податку не надавалися і яку платником податку не було включено до складу податкового кредиту? Як така реєстрація вплине на реєстраційну суму платника податку?
Чи можна відкоригувати зареєстровану в ЄРПН податкову накладну для виправлення помилки в ІПН покупця, реєстрацію платником ПДВ якого на сьогодні анульовано?