Запитання - відповіді за тегом

ЗЕД
Чи можливе здійснення імпортної операції без увезення товару на митну територію України, який строк та умови завершення такої операції?
Як оподатковуються проценти, що сплачуються за кредитним договором резидентом України на користь нерезидента?
Які санкції можуть бути застосовані до суб’єкта ЗЕД за неповернення валютної виручки, ненадходження товару в установлений законодавством строк?
У які строки виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках?
Підприємство планує отримати кредит в іноземній валюті від нерезидента. Чи підлягає договір про отримання кредиту від нерезидента реєстрації у Нацбанку України?
Як нараховується пеня за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД та який строк сплати такої пені?
Чи можливо подовження строків надходження виручки в іноземній валюті або товарів по імпорту?
За яких підстав призупиняється нарахування штрафних санкцій за порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?
Чи зупиняється відлік законодавчо встановлених термінів надходження валютної виручки чи поставки товару щодо імпортних операцій при виникненні форс-мажорних обставин?
У зв’язку з невиконанням взаємних зобов’язань та розірванням зовнішньоекономічного договору перераховану на користь нерезидента попередню оплату повернено резиденту. Чи застосовується у такому випадку обмеження строків розрахунків?
Чи обов’язково укладати зовнішньоекономічний договір у письмовій формі при наданні суб’єктом господарювання — резидентом послуг нерезидентам через мережу Інтернет?
Яку відповідальність передбачено за порушення терміну сплати пені, нарахованої контролюючим органом за порушення резидентами строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?
Чи може суб’єкт господарювання, що є резидентом України, укласти зовнішньоекономічний договір на постачання товарів (виконання робіт, надання послуг) з іноземним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність або має місцезнаходження на території самопроголошеної держави (Абхазії, Південної Осетії, Придніпровської Молдавської Республіки тощо)?
Чи може резидент — юридична особа отримати кредит в іноземній валюті від нерезидента?
Коли банком знімається експортна операція з валютного контролю?
Резидент за умовами зовнішньоекономічного договору надає послуги нерезиденту на території України (на умовах після оплати), а нерезидент здійснює поставку товару на територію України на умовах відстрочення платежу. Чи можливе припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог між резидентом та нерезидентом у такому випадку?
Підприємство за умовами договору про надання прав використання товарного знака у 2018 році сплатило податок на дохід за податковим законодавством Республіки Білорусь. Довідку, що підтверджує сплату податку за межами України за податковий період 2018 року, отримано у 2019 році. Чи може платник зменшити базу оподаткування податком на прибуток у звітному податковому періоді?
Підприємство планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Які строки розрахунків установлено за експортно-імпортними операціями на сьогодні? Чи на всі операції строки розрахунків однакові?
Чи зупиняється нарахування пені за порушення строків розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів у разі виникнення форс-мажорних обставин? Якими документами такі обставини підтверджуються?
Чи можливе зменшення суми грошових коштів, які мають надійти на користь резидента від нерезидента як оплата за експорт товару, або вартості товарів, що імпортуються, та у яких випадках?
Яка відповідальність застосовується за порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями? Чи нараховується пеня, якщо резидентом подано позовну заяву про стягнення заборгованості з нерезидента?
З якої дати розпочинається відлік установлених НБУ граничних строків розрахунків за експортними операціями?