Запитання - відповіді за тегом

земельна ділянка
Чи звільняються від сплати земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності фізичні особи (фізичні особи — підприємці), які мобілізовані до Збройних Сил України та беруть участь в антитерористичній операції (АТО)?
Хто є платником орендної плати, якщо договір оренди не переоформлено на нового власника нежитлових приміщень (фізичну особу), які розташовані на орендованій земельній ділянці?
Чи отримає пільгу зі сплати земельного податку пенсіонер (за віком), якщо державний акт на землю оформлено за цільовим призначенням земельної ділянки «комерційне»? Водночас земельну ділянку використовують не за цільовим призначенням, оскільки на ній розташовано житловий будинок.
Фізична особа — підприємець платник єдиного податку має у власності земельну ділянку і використовує її у своїй господарській діяльності за цільовим призначенням. Чи звільняється така фізична особа від сплати земельного податку?
Як сплачується земельний податок у разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого в середині року?
Який порядок нарахування та сплати земельного податку для фізичних осіб?
У якому розмірі встановлюється орендна плата за надання в оренду земельної частки (паю)?
Який порядок отримання довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою № 3ДФ?
На кого має бути оформлено договір оренди земельної ділянки для справляння орендної плати за землю при веденні діяльності фермерського господарства: на фізичну особу — засновника фермерського господарства чи на юридичну особу?
Чи має право фізична особа — підприємець застосовувати коефіцієнт індексації із значенням 120 % для земель водного фонду?
Яким чином застосовується щорічний коефіцієнт індексації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки?
Фізична особа вийшла не пенсію за вислугою років та має у власності земельну ділянку. Чи має така особа право на пільгу зі сплати земельного податку?
До якого контролюючого органу має право звернутися фізична особа, яка має у власності земельні ділянки, розташовані в різних населених пунктах, для отримання інформації щодо плати за землю — за місцем проживання чи місцезнаходженням земельної ділянки?
Фізична особа успадкувала земельну ділянку після смерті рідної бабусі. З якого періоду у такої фізичної особи виникає обов’язок щодо плати за землю?
Рішенням органів самоврядування виділено садову ділянку фізичній особі для ведення садівництва, яка нею не використовується. Хто є платником плати за землю у разі, якщо фізичною особою не оформлено ділянку у приватну власність?
Чи нараховується пеня, якщо земельний податок не сплачується у зв’язку з оскарженням отриманих податкових повідомлень-рішень у судовому порядку?
Фізичною особою — резидентом отримано дохід від надання в оренду земельного паю юридичній особі. Як оподатковується такий дохід?
Фізична особа має у власності земельний пай, який надає в оренду платнику єдиного податку четвертої групи згідно з договором оренди. Строк дії договору закінчується, і орендар не планує його пролонгувати. Чи повинна така фізична особа після закінчення строку дії договору сплачувати земельний податок?
Який коефіцієнт індексації потрібно застосовувати при визначенні податкового зобов’язання з плати за землю за несільськогосподарські угіддя у 2017 році?
Чи є платниками плати за землю особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки?
Чи належить м. Маріуполь до населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, та чи повинен орендар земельної ділянки державної і комунальної власності у цьому місті сплачувати орендну плату за таку земельну ділянку?
Учасник бойових дій є членом гаражно-будівельного кооперативу, якому він передав земельну ділянку у власність. Чи надається у такому разі пільга зі сплати земельного податку такому кооперативу?
За якими ставками оподатковуються земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено?
З якого часу орендар мав право не сплачувати орендну плату за орендовану земельну ділянку за договором оренди, укладеним з Маріупольською міською радою, якщо додаткову угоду до зазначеного договору оренди про його припинення зареєстровано 25.11.2014 р.?
Чи сплачується орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності відповідно до договорів оренди з Лисичанською міською радою Луганської області?
Міською радою у червні цього року прийнято рішення про встановлення ставок на майно в частині плати за землю, але рішення про встановлення ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 р., досі не прийнято. Чи має право підприємство, яке є власником нерухомого майна, а саме складу та офісної будівлі, застосовувати коефіцієнт 0,5 при розрахунку податку?
Рішенням органу місцевого самоврядування змінено умови договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності (площу, розмір орендної плати) та зобов’язано суб’єкта господарювання внести відповідні зміни до договору оренди або переукласти його. З якого моменту суб’єкт господарювання повинен сплачувати суму орендної плати на нових умовах?
Чи повинен суб’єкт господарювання, який уклав з органом місцевого самоврядування (виконавчої влади) договір сервітуту (право користування чужою земельною ділянкою), сплачувати до бюджету плату за землю?
До якої дати суб’єкт господарювання повинен сплатити земельний податок у разі припинення права постійного користування земельною ділянкою державної або комунальної власності?
Податковий агент (юридична особа, її відокремлений підрозділ) нараховує (виплачує) доходи фізичній особі за договором про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. До якого бюджету йому сплачувати ПДФО та за якою ознакою відображати такий дохід у формі № 1ДФ?
Чи необхідно фізичній особі — платнику єдиного податку другої групи задекларувати дохід, отриманий нею від відчуження у 2017 р. власної земельної ділянки? Якщо отриманий дохід слід задекларувати, то в якій саме декларації?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування при здійсненні операцій з відчуження земельних ділянок?
Підприємство на підставі спецдозволу на користування надрами провадить господарську діяльність з видобування корисних копалин на орендованих земельних ділянках державної та комунальної власності, а також на ділянках, що перебувають у його власності. Чи має право підприємство для обчислення податкових зобов’язань з плати за землю застосовувати ставку 25 %?
Як обчислюються у 2018 р. податкові зобов’язання з плати за землю для підприємств залізничного транспорту?
Фізична особа користується земельною ділянкою, що належить до земель комунальної власності на підставі договору оренди з органом місцевого самоврядування. Хто в такому випадку є платником плати за землю?
Фізична особа надає в оренду підприємству земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться на іншій території, ніж таке підприємство. До якого бюджету підприємство має сплачувати (перераховувати) ПДФО, що нараховується на дохід такої фізичної особи?
Яку оцінку землі слід враховувати при оподаткуванні доходу, отриманого у вигляді успадкованої чи прийнятої у дарунок земельної ділянки: експертну чи нормативну?
Як застосовувати витяги (довідки) про НГО окремих земельних ділянок, наданих з урахуванням нових затверджених регуляторних актів, що регулюють порядок виконання НГО окремої земельної ділянки, за результатами яких складається технічна документація, що підлягає затвердженню відповідним рішенням органу місцевого самоврядування?
Юридична особа — платник єдиного податку має намір продати земельну ділянку, яку використовує понад рік. Як визначити дохід?
Юридична особа за договором купівлі-продажу у 2009 р. придбала нерухоме майно, право власності на яке оформлено та зареєстровано відповідно до чинного законодавства. Право власності та право користування на земельну ділянку, на якій таке майно розташовано, не оформлено. Підприємство за період з 2009 р. і по квітень 2016 р. самостійно декларувало та сплачувало земельний податок. У II кварталі 2016 р. підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування (третя група) та припинило сплачувати земельний податок, посилаючись на положення пп. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ. Чи мало таке підприємство продовжувати сплачувати земельний податок?
Фізична особа має у власності земельну ділянку, на якій вирощує сільгосппродукцію для власного споживання і продажу. Як оподатковуються доходи, отримані від реалізації такої продукції та чи потрібно їх декларувати?
Яку НГО земельних ділянок потрібно використовувати платникам четвертої групи: як базу визначення розміру податкових зобов’язань всеукраїнську чи середню по області?
Який порядок набрання чинності технічною документацією із всеукраїнської грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення для єдиного податку четвертої групи?
Неповнолітня дитина є власником земельної ділянки, успадкованої від батьків. Її опікуном є ФОП-«єдинник», який використовує цю земельну ділянку у своїй господарській діяльності. Чи потрібно в такому разі сплачувати земельний податок?
ФОП — «єдинник» використовує у своїй діяльності земельну ділянку, під належними йому на праві власності нежитловими будівлями. Чи потрібно йому сплачувати земельний податок?