Запитання - відповіді за тегом

земельний податок
Чи звільняються від сплати земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності фізичні особи (фізичні особи — підприємці), які мобілізовані до Збройних Сил України та беруть участь в антитерористичній операції (АТО)?
Чи має право суб’єкт господарювання застосовувати пільгу зі сплати земельного податку в частині наданої бюджетній установі в оренду будівлі, споруди або їх частини?
Чи виникають податкові зобов’язання з плати за землю у суб’єкта господарювання, який є власником об’єкта нерухомості, але право власності/користування земельною ділянкою під таким майном ним не зареєстровано?
Чи може суб’єкт господарювання, який є одночасно платником земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, задекларувати в одній Податковій декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) податкові зобов’язання щодо податку та орендної плати?
Чи надається пільга зі сплати земельного податку фізичній особі — платнику єдиного податку (ІІІ група), якщо така фізична особа не має прав власності на земельну ділянку?
Чи отримає пільгу зі сплати земельного податку пенсіонер (за віком), якщо державний акт на землю оформлено за цільовим призначенням земельної ділянки «комерційне»? Водночас земельну ділянку використовують не за цільовим призначенням, оскільки на ній розташовано житловий будинок.
Фізична особа — підприємець платник єдиного податку має у власності земельну ділянку і використовує її у своїй господарській діяльності за цільовим призначенням. Чи звільняється така фізична особа від сплати земельного податку?
Як сплачується земельний податок у разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого в середині року?
Чи мають пільги зі сплати земельного податку учасники АТО?
Який порядок нарахування та сплати земельного податку для фізичних осіб?
Фізична особа, яка досягла пенсійного віку та отримала пенсійне посвідчення, має у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2,5 га. Чи повинна така особа сплачувати податок за землю?
Фізична особа вийшла не пенсію за вислугою років та має у власності земельну ділянку. Чи має така особа право на пільгу зі сплати земельного податку?
До якого контролюючого органу має право звернутися фізична особа, яка має у власності земельні ділянки, розташовані в різних населених пунктах, для отримання інформації щодо плати за землю — за місцем проживання чи місцезнаходженням земельної ділянки?
Фізична особа успадкувала земельну ділянку після смерті рідної бабусі. З якого періоду у такої фізичної особи виникає обов’язок щодо плати за землю?
Рішенням органів самоврядування виділено садову ділянку фізичній особі для ведення садівництва, яка нею не використовується. Хто є платником плати за землю у разі, якщо фізичною особою не оформлено ділянку у приватну власність?
Чи нараховується пеня, якщо земельний податок не сплачується у зв’язку з оскарженням отриманих податкових повідомлень-рішень у судовому порядку?
Чи передбачено пільги зі сплати земельного податку для фізичних осіб, віднесених до 4 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?
Фізична особа має у власності земельний пай, який надає в оренду платнику єдиного податку четвертої групи згідно з договором оренди. Строк дії договору закінчується, і орендар не планує його пролонгувати. Чи повинна така фізична особа після закінчення строку дії договору сплачувати земельний податок?
Яку податкову декларацію з плати за землю (в частині земельного податку) та у які строки повинна подати юридична особа у разі переходу протягом року із загальної на спрощену систему оподаткування або відмови від спрощеної системи оподаткування?
Який коефіцієнт індексації потрібно застосовувати при визначенні податкового зобов’язання з плати за землю за несільськогосподарські угіддя у 2017 році?
Чи повинні сплачувати земельний податок суб’єкти господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи?
Для розрахунку податкового зобов’язання з плати за землю застосовується нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Як правильно застосовувати таку оцінку: отримувати щороку довідку (витяг) з Державного земельного кадастру чи застосовувати самостійно коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки на поточний рік, визначений Держгео­кадастром?
Чи є платниками плати за землю особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки?
Хто повинен сплачувати плату за землю, якщо суб’єкти господарювання уклали договір про спільну діяльність?
Чи належить м. Маріуполь до населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, та чи повинен орендар земельної ділянки державної і комунальної власності у цьому місті сплачувати орендну плату за таку земельну ділянку?
Учасник бойових дій є членом гаражно-будівельного кооперативу, якому він передав земельну ділянку у власність. Чи надається у такому разі пільга зі сплати земельного податку такому кооперативу?
Чи повинен сплачувати земельний податок власник земельної ділянки — фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи, який використовує таку ділянку з метою створення фермерського господарства?
Який коефіцієнт індексації потрібно застосовувати при обчисленні бази оподаткування платою за землю для несільськогосподарських угідь у 2017 р.?
За якими ставками оподатковуються земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено?
З якого часу орендар мав право не сплачувати орендну плату за орендовану земельну ділянку за договором оренди, укладеним з Маріупольською міською радою, якщо додаткову угоду до зазначеного договору оренди про його припинення зареєстровано 25.11.2014 р.?
До якої дати суб’єкт господарювання повинен сплатити земельний податок у разі припинення права постійного користування земельною ділянкою державної або комунальної власності?
Який порядок визначення бази оподаткування ПДВ операцій з відшкодування земельного податку?
Фізична особа має земельні ділянки, які використовує для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у місті площею 0,08 га, у селі — 0,19 га та для ведення особистого селянського господарства — 0,5 і 1,8 га. Чи потрібно подавати заяву до контролюючого органу про обрання земельної ділянки для застосування пільги?
Фізична особа користується земельною ділянкою, що належить до земель комунальної власності на підставі договору оренди з органом місцевого самоврядування. Хто в такому випадку є платником плати за землю?
Чи може юридична особа перейти на третю групу спрощеної системи оподаткування з наступного кварталу, якщо такій особі без проведення податкової перевірки за рішенням контролюючого органу було анульовано реєстрацію платника єдиного податку у зв’язку з наявністю податкового боргу із земельного податку?
Юридична особа за договором купівлі-продажу у 2009 р. придбала нерухоме майно, право власності на яке оформлено та зареєстровано відповідно до чинного законодавства. Право власності та право користування на земельну ділянку, на якій таке майно розташовано, не оформлено. Підприємство за період з 2009 р. і по квітень 2016 р. самостійно декларувало та сплачувало земельний податок. У II кварталі 2016 р. підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування (третя група) та припинило сплачувати земельний податок, посилаючись на положення пп. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ. Чи мало таке підприємство продовжувати сплачувати земельний податок?
До якої дати суб’єкт господарювання повинен сплачувати земельний податок у разі припинення права постійного користування земельною ділянкою державної або комунальної власності?
Що потрібно врахувати у 2019 році при розрахунку плати за землю?
Яку НГО земельних ділянок потрібно використовувати платникам четвертої групи: як базу визначення розміру податкових зобов’язань всеукраїнську чи середню по області?
Чи можуть працівники сільської ради без погодження з місцевими депутатами встановити ставки земельного податку?
Пенсіонер за віком є власником приватизованої земельної ділянки розміром 0,12 га в садівничому товаристві. Чи повинен він сплачувати земельний податок за свою ділянку?
Фізична особа — інвалід першої групи є членом гаражно-будівельного кооперативу. Чи повинен кооператив сплачувати земельний податок за ділянку, на якій знаходиться гараж такої особи?
Неповнолітня дитина є власником земельної ділянки, успадкованої від батьків. Її опікуном є ФОП-«єдинник», який використовує цю земельну ділянку у своїй господарській діяльності. Чи потрібно в такому разі сплачувати земельний податок?
Якщо фізична особа придбала житловий будинок, то чи повинна вона сплачувати земельний податок?