Запитання - відповіді за тегом

звільнення працівника
Як нараховувати та сплачувати ЄСВ у випадку, коли листок непрацездатності надано на підприємство після звільнення працівника, а тимчасова непрацездатність припадає на період роботи до звільнення?
Працівник звільнився з підприємства, проте напередодні (включаючи дату наказу про звільнення за згодою сторін) перебував на лікарняному. Як нарахувати ЄСВ, якщо сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за кожен місяць менше мінімальної заробітної плати?
Чи має право працівниця на грошову компенсацію за невикористану додаткову оплачувану відпустку на дитину-інваліда за період з 01.01.1997 р. по 01.03.2001 р. у разі звільнення з роботи?
20.05.2017 р. з працівником було укладено трудовий договір, а 07.02.2018 р. його звільнено у зв’язку з переведенням на інше підприємство. При цьому він повністю використав щорічну відпустку, надану йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Чи повинно підприємство при звільненні працівника відрахувати кошти за невідпрацьовані дні відпустки?
Який порядок нарахування ЄСВ на суму річної премії працівнику, нараховану після його звільнення? Як відображається ЄСВ у звіті: однією сумою чи за кожен місяць?
З працівником проведено розрахунок при звільненні 27.02.2019 р. При цьому крім зарплати йому було нараховано лікарняні. Кошти від Фонду соцстрахування надійшли в квітні. Як відобразити виплату розрахованому працівнику в формі № 1ДФ? Чи потрібно подавати уточнюючу форму?
Чи нараховується ЄСВ на суму компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, що нарахована працівнику, після його звільнення?