Запитання - відповіді за тегом

звітність
Чи має право платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств, які відображені на підставі показників фінансових звітів, що підлягають виправленню?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку перейшла на загальну систему оподаткування з IV кварталу. Чи потрібно подавати звітність за IV квартал та за рік у разі якщо після переходу на загальну систему оподаткування діяльність не  здійснюватиметься?
Фізична особа — підприємець для подачі звітності скористалася поштовим зв’язком, але з’ясувалося, що відправлення було доставлено до податкового органу із затримкою, після кінцевого терміну подання звітності. Чи несе підприємець відповідальність у такому випадку?
У якому випадку подається звітність про використання обсягів води за формою № 2ТП-водгосп (річна) суб’єктами господарювання?
У підприємства залишилася не врахованою у зменшення податкових зобов’язань сума сплаченого податку за кордоном у 2015 р. Чи можна врахувати таку суму у зменшення податкового зобов’язання за підсумками дев’яти місяців 2016 р.?
Пунктом 140.3 ст. 140 Податкового кодексу передбачено, що відсотки, які не враховано при визначенні об’єкта оподаткування у попередніх звітних періодах, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних періодів у сумі, зменшеній щороку на 5%. Як здійснити розрахунок такого показника?
Підприємство у декларації з податку на прибуток не зазначило інформацію про прийняте рішення щодо незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Яким чином можна використати це право?
Підприємство (перевізник) надає послуги з перевезення продавцеві товару. Дата оформлення видаткової накладної у вантажовідправника-продавця — 29.06.2016 р., яка відповідає даті передачі товару перевізнику. Цією самою датою у продавця визнано доходи в бухгалтерському обліку. Фактично доставка товару покупцю відбулася 01.07.2016 р., про що свідчить складений перевізником акт наданих послуг. В умовах договору доставки визначено, що якщо товар не було доставлено, то послугу перевізником не надано (товар може бути втрачено або покупець може його повернути). Чи має продавець право на відображення витрат на доставку товару в періоді, який не відповідає періоду виникнення доходу?
Чи застосовуються штрафні санкції у разі подання уточнюючого звіту про контрольовані операції за 2014 та 2015 рр.?
Підприємство — платник податку на прибуток з ІV кварталу 2016 р. переходить на спрощену систему оподаткування. Коли такому платнику слід подати декларацію з податку на прибуток? Чи має таке підприємство нараховувати та сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток?
Платник єдиного податку в І — ІІІ кварталах 2016 р. з ІV кварталу переходить на загальну систему оподаткування. Який порядок звітування з податку на прибуток і чи повинен платник сплачувати авансовий внесок?
Працівниця з 05.09.2016 р. перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Однак на підприємство листок непрацездатності нею надано в жовтні і в цьому самому місяці їй нараховано допомогу по вагітності та пологах. Як відобразити дату початку відпуски, адже таблицю 5 звіту за формою № Д4 за вересень вже було подано?
Бухгалтер при складанні декларації з податку на прибуток виявив помилку у фінансовій звітності, яку вже було подано до органів держстатистики, та виправив її. Які показники такої звітності необхідно відобразити у декларації з податку на прибуток, з помилками чи виправлені?
Працівника звільнено з підприємства (21.11.2016 р.). У грудні зазначеній особі нараховано премію за відпрацьований час. В якому звітному періоді та за якою ознакою відобразити у формі № 1ДФ нараховану премію? Чи потрібно буде ще раз проставляти в цій формі дату звільнення працівника?
З працівником у червні 2016 р. укладено трудовий договір за сумісництвом, а з 12 грудня — договір ЦПХ. Як правильно заповнювати дані таблиці 5 звіту за формою № Д4?
Який термін подання звіту про контро­льовані операції за 2016 р. та які критерії враховуються при його складанні: ті, що діяли у 2016 р. під час здійснення господарських операцій, чи ті, що встановлені Податковим кодексом на дату подання звіту?
Підприємство за 2016 р. отримало річний дохід понад 20 млн грн. У який термін слід звітувати та сплачувати податок на прибуток у 2017 р.?
Чи потрібно буде профспілковій організації, що має статус неприбутковості за підсумками 2017 р., подавати звіт про використання доходів неприбуткової організації та фінзвітність?
Підприємство отримало дохід за 2016 р. менше 20 млн грн. З якого періоду настає обов’язок звітувати з податку на прибуток щокварталу, якщо у платника протягом І кварталу дохід від усіх операцій перевищив граничну межу 20 млн грн?
Страховою компанією, що складає фінзвітність за МСФЗ, за результатами І кварталу 2017 р. подано фін­звітність з примітками. Чи потрібно при поданні фінзвітності з примітками, складеними відповідно до МСФЗ, повідомляти про це ДФС?
Чи потрібно представництву нерезидента реєструватися платником податку на прибуток та подавати звітність із цього податку?
Як у бухобліку відобразити операції за договором з управління майном із метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за такими операціями?
В які строки державні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують частину чистого прибутку (доходу)?
Чи потрібно у декларації за ІІ квартал 2017 р. розшифровувати інформацію про подані до неї форми фінзвітності?
Чи повинні утримувати та сплачувати податок на доходи нерезидента неприбуткові організації при виплаті таких доходів на користь нерезидентів?
Як розраховується показник рядка 02 декларації сільськогосподарським виробником, який обрав річний податковий (звітний) період?
У які строки сільськогосподарські виробники подають декларацію у 2017 р.?
Чи необхідно спадкоємцям подавати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування, звітність та сплачувати єдиний податок у разі смерті фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку?
Який порядок відображення в бухгалтерському обліку отриманих підприємством грошових коштів на фінансування певних заходів?
Чи потрібно заповнювати графу 25 додатка до звіту про КО «Відомості про контрольовані операції» у разі застосування методу порівняльної контрольованої ціни?
Компанія після подання звіту про КО за 2016 р. виявила, що до звіту помилково не включено операції з отримання послуг від нерезидента — пов’язаної особи. Чи може така компанія виправити помилку без застосування штрафних санкцій, встановлених ст. 120 Податкового кодексу?
При заповненні Інформації про пов’язаність осіб до додатка до звіту про КО щодо критеріїв за кодами пов’язаності 502, 503, 504, 506, а також при розкритті ланцюжка опосередкованого володіння який код необхідно зазначати у відповідній графі — код держави реєстрації нерезидента чи код самого нерезидента?
Працівник протягом місяця працював за трудовим договором спочатку за основним місцем роботи, а потім за сумісництвом. Як заповнити таблиці 5 та 6 звіту з ЄСВ?
Підприємець, який є пенсіонером за віком, хоче зробити перерахунок своєї пенсії. Яким чином йому реалізувати таке право?
Підприємство при складанні звітності з податку на прибуток за І квартал та півріччя 2017 р. використало стару форму декларації і при її заповненні було помилково включено до додатка ЗП суму сплаченого податку на нерухоме майно та зменшено на цю суму податок на прибуток. Чи вважається це порушенням? Якщо так, то як виправити помилку?
Мале підприємство помилково подало квартальну декларацію з податку на прибуток. Як виправити таку помилку?
Чи відображається юридичною особою у формі № 1ДФ сума списаної до закінчення терміну позовної давності заборгованості за надані, але не оплачені товари (роботи, послуги) на користь «єдинника»?
Фізична особа — підприємець служить в армії за контрактом у зоні АТО. Чи звільняється така особа від сплати ЄСВ та подання звітності?
Як відобразити у декларації за 2017 р. від’ємне значення за результатами 2016 р.?
Як заповнюється рядок «Звітний (податковий) період» декларації при ліквідації підприємства?
Чи потрібно ТОВ подавати звітність з ПДВ, якщо не здійснювалася господарська діяльність, не виникало об’єкта оподаткування? Якими нормами це передбачено? Яка відповідальність за неподання?
При поданні річної декларації за 2017 р. її помилково подано за квартальною формою J0100116, проте помилку було виявлено й одразу подано декларацію за базовий звітний період — рік за формою J0108104. Чи потрібно надсилати лист з поясненнями?
Особа — сторона КО змінила назву та адресу, при цьому код особи не змінився. Як відобразити це у звіті про контрольовані операції?
Який звітний (податковий) період зазначати у декларації фізичній особі — підприємцю, яка застосовує загальну систему оподаткування, стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності?
Чи повинен резидент, який здійснив контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента — пов’язаною особою з таким резидентом та з постійним представництвом нерезидента, зареєстрованим у державі, яка включена до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку, подавати звіт про контрольовані операції?
Чи потрібно при складанні декларації та заповненні рядка 1.1.1 додатка РІ до суми, нарахованої в бухобліку амортизації, включати суму амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, оскільки буде невідповідність рядку 2515 розділу ІІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати на суму амортизації?
Чи можна подати уточнюючий розрахунок з податку на прибуток після уточнення Звіту про контрольовані операції протягом 2555 днів?
Який порядок коригування компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних, зокрема, на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період за 2014 — 2015 рр., у разі застосування роботодавцем у цей період понижуючого коефіцієнта та відображення таких коригувань у звіті з ЄСВ?
За який період (рік) контролюючі органи нараховують податок на нерухомість фізичним особам у 2018 р. та чи може бути нарахований податок за кілька періодів?
Як у формі № 1ДФ відобразити суми утриманих аліментів підприємством з фактичного заробітку (доходу) працівника на підставі постанови виконавця, які перераховані на рахунок виконавчої служби для подальшої їх виплати стягувачу?
В яких одиницях виміру заповнюється звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за формою  № 2-РС (у тому числі при виробництві пива)?
Суб’єкт господарювання має однотипні об’єкти оподаткування (земельні ділянки, транспортний засіб тощо). Чи застосовується у такому випадку принцип «укрупнення інформації» при заповненні графи 12 розділу 3 повідомлення за формою № 20-ОПП?
У червні працівнику було нараховано відпускні в сумі 3 920,00 грн та заробітну плату за  червень у сумі 550,00 грн (суми умовні). Як відобразити це у звіті з ЄСВ за червень?
Платник єдиного податку третьої групи — фермерське господарство має у постійному користуванні земельну ділянку і використовує її для ведення сільгоспдіяльності. Чи є таке господарство платником земельного податку та як визначити дохід, що оподатковується єдиним податком? Яку звітність подавати?
Підприємству необхідно подати нову звітну форму № 1ДФ щодо працівника, якого у попередньому звіті зазначено під номером запису 4. В уточнюючій формі при виключенні інформації про цього платника зазначати рядок під цим номером чи продовжувати за наступним?
Чим характерний цьогорічний порядок встановлення місцевих податків та зборів і взаємодії контролюючих органів з органами місцевого самоврядування?
Як у таблиці 6 звіту з ЄСВ зазначити внутрішнього сумісника?
Чи повинен платник податку — експедитор, який придбаває послуги з міжнародного перевезення для замовника із залученням перевіз­ника — резидента платника ПДВ, подавати Звіт про суми податкових пільг?
Якщо до декларації з ПДВ за минулий звітний період не включено розрахунок коригування податкового зобов’язання, то чи можна його включити в декларацію поточного звітного періоду або потрібно робити уточнення до минулої декларації?
Що є критерієм для подання платником Звіту про КО: сума обороту компанії, сума реалізованого товару чи країна реєстрації нерезидента?
Чи потрібно повторно подавати Звіт про КО за 2018 рік, у разі, якщо його подано до внесення змін до Наказу № 8?
Як заповнювати Звіт про КО, якщо невідома країна походження товару?
В організації — виконавчому комітеті селищної ради рішенням сесії було замінено посаду «спеціаліст» на «спеціаліст ІІ категорії». Як відобразити таку зміну в таблиці 5 Звіту з ЄСВ? Чи слід відображати кінець роботи на посаді спеціаліста та початок роботи на посаді спеціаліста ІІ категорії?
Як оподатковується дохід, який нараховується за виконання суспільно корисних робіт працівників, направлених на їх виконання? Який код типу застрахованої особи слід навести у Звіті з ЄСВ?
Підприємство у серпні 2019 року до Дня Незалежності України деяким своїм працівникам вручило подарунки у негрошовій формі (годинники). Вартість таких подарунків становить 4 тис. грн на одну особу. Як такий дохід оподаткувати ПДФО та військовим збором? Яким чином відобразити вартість подарунків у формі № 1ДФ?
Як у графах 3а та 3 форми № 1ДФ відображаються суми доходів, до яких застосовується «натуральний» коефіцієнт?
Яким чином відображаються у формі № 1ДФ суми індексації заробітної плати за попередні податкові періоди (місяці)?
За якою ознакою доходу відображається в формі № 1ДФ сума вихідної допомоги, нарахованої при звільненні найманого працівника?
Чи утримують податок на доходи нерезидента платники єдиного податку третьої групи при виплаті доходів із джерелом їх походження з України? Яку звітність у цьому випадку подають до ДПС такі платники?
Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи подала звітну нову декларацію за півріччя, але через деякий час виявила помилку. Що в такому випадку слід подати: уточнений розрахунок чи нову декларацію?
Чи враховується у податковому обліку для розрахунку амортизації вартість переоцінки основних засобів, здійснена при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності?