Аналітика

«PETYA A»: як роботодавцю не порушити строків виплати відпускних

30.06.2017 / 15:00
Працівник виявив бажання піти у щорічну відпустку. Проте у зв’язку з хакерською атакою всієї комп’ютерної мережі підприємства бухгалтерія не в змозі розрахувати та виплатити відпускні в законодавчий термін. Чи можна виплату відпускних здійснити в інший термін?

Відповідно до ст. 10 Закону про відпустки конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміна.

Зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку, може бути проведена за узгодженням сторін трудового договору і за умови виникнення обставин, що змушують перенести щорічну відпустку. Якщо працівник просить перенести відпустку, наприклад, за сімейними обставинами на інший період чи надати її у стислі терміни і роботодавець не заперечує щодо зміни у графіку періоду використання ним відпустки, то порушення законодавства про відпустки не вбачається.

Згідно зі ст.  21 Закону про відпустки заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Частиною четвертою ст. 115 КЗпП також визначено, що заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

У зазначений строк має виплачуватися заробітна плата за час усіх видів відпусток, передбачених ст. 4 Закону про відпустки, за винятком відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, оплата яких регулюється іншими законодавчими актами.

Відповідно до параграфа другого ст. 7 Конвенції № 132 суми, що належать до виплати за час відпустки,  виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді, що стосується цієї особи і роботодавця.

Отже, враховуючи положення зазначеної статті Конвенції і те, що конкретний період надання щорічної відпустки або її частини узгоджується між працівником і роботодавцем, працівник може окремо у заяві висловити своє бажання про отримання відпускних у терміни, визначені між ним та роботодавцем. Це означає, що роботодавець може виплатити відпускні в інший обумовлений з працівником термін.

Використана література

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»

Конвенція № 132 — Конвенція 132 про оплачувані відпустки від 24.06.70 р. № 132