Аналітика

Якщо отримано квитанцію про зупинення реєстрації ПН

31.08.2017 / 10:20
Якщо отримано квитанцію про зупинення реєстрації ПН

Підпунктом 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу визначено, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:

  • порядковий номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування;
  • визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування;
  • пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Проте першим кроком для платника, реєстрацію податкової накладаної якого зупинено, є заповнення та подання Таблиці даних.

Таблиця даних платника податку

Пунктом 3 Критеріїв передбачено що платник податку, який отримав квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію за встановленою формою щодо:

  • видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
  • кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;
  • кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Така інформація згідно з п. 4 Критеріїв подається виключно в електронному вигляді як Таблиця даних платника податку, яка є додатком до Критеріїв (далі — Таблиця). Таблиці платника, подані з порушенням цієї вимоги, не приймаються до розгляду та врахування в роботі (лист № 17830).

Подання Таблиці для платника податку є можливістю попередження зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування за ідентичними операціями. Адже якщо платник правильно заповнив Таблицю і вона прийнята Комісією ДФС, то в подальшому реєстрація таких однотипних податкових накладних не зупинятиметься. Проте подавати Таблицю наперед, до одержання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної, не слід.

Електронні формати Таблиці розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електрон­них форм податкових документів.

Заповнення граф Таблиці здійснюється таким чином:

у графі 2

вид економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010)

у графі 3

коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010) (далі — ДКПП), що на постійній основі придбаваються (отримуються) платником податку

у графі 4

коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП, що на постійній основі постачаються (виготовляються) платником податку

Зверніть увагу!
Одночасне заповнення граф 3 і 4 в одному рядку Таблиці не допускається.
Незаповнені графи Таблиці залишаються порожніми, прокреслення не ставиться.
Код послуг згідно з ДКПП — зазначаються цифри, ідентичні цифрам ДКПП, вказаним в податковій накладній, що заблокована.
Це стосується тільки рестрації податкових накладних по послугам.

Слід зазначити, що при поданні Таблиці відповідно до виду економічної діяльності зазначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД/послуг згідно з Державним класифікатором продукції послуг (ДК 016-2010), що постачаються (виготовляються) платником податку, є обов’язковим, на відміну від зазначення кодів товарів/послуг, що придбаваються (отримуються) таким платником для їх виготовлення.

У Таблиці зазначаються тільки ті коди УКТ ЗЕД і ті коди КВЕД, які справді відповідають діяльності платника, щодо якої зупинено реєстрацію податкової накладної та платником отримано квитанцію про таке зупинення. При цьому у графі 2 Таблиці слід зазначати не більше 6 кодів видів діяльності за КВЕД.

 

Приклад заповнення Таблиці

           Зверніть увагу
При складанні наступних податкових накладних/розрахунків коригування варто відображати коди послуг, зазначені у Таблиці, що врахована Комісією ДФС. Код «33.12» і код «33.12.24-00.00» не ідентичні і їх слід розуміти як різні коди.

Підтвердженням про отримання Таблиці є перша квитанція (квитанція про доставку). Після обробки та розгляду Комісією ДФС Таблиці платнику протягом п’яти робочих днів направляється друга квитанція, в якій зазначається інформація про результат розгляду (врахування/неврахування інформації).

Чи щоразу при блокуванні подається Таблиця

У разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, платнику податків необхідно кожного разу заповнювати додаток до Критеріїв в ЄРПН.