Аналітика

Відповіді на запитання, що виникають під час зупинення ПН/РК в ЄРПН

14.09.2017 / 12:20
Відповіді на запитання, що виникають під час зупинення ПН/РК в ЄРПН

Запитання

Відповідь

При відправленні додатка до Критеріїв оцінки ступеня ризиків отримано квитанцію з текстом виявлених помилок: «Документ не прийнято. Інформацію даних платника податку не враховано». Чому не прийнято — не зрозуміло.

Відповідно до останнього абзацу п. 5 Критеріїв оцінки ступеня ризиків (наказ № 567) передбачено, що у разі якщо до контролюючого органу надійшла інформація, що свідчить про надання недостовірної інформації згідно з додатком до Критеріїв, комісія ДФС має право прийняти рішення про неврахування інформації, наданої платником.

Якщо таблиця даних подана без будь-яких документів, які підтверджують специфіку господарської діяльності платника за кожним видом діяльності, комісія може прийняти рішення про неврахування інформації, зазначеної в таблиці даних платника

Для розблокування податкової накладної необхідно надсилати Повідомлення з трьома додатками (не більше 2МБ) на таку податкову накладну. Як прикріпити всі потрібні документи до додатка 1 (на вхід) для с/г виробника: окремо для рослинництва, окремо для тваринництва, та який порядок їх першочерговості?

У разі зупинення реєстрації ПН/РК відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу платник податків має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов’язань, пояснення та копії документів, зазначених в п. «в» цього пункту. Пояснення подається у вигляді Повідомлення за формою J1312602, до якого додають копії документів у вигляді окремих додатків за формою J1360102 у форматі PDF. Розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 МБ. Черговість приєднання додатків значення не має

Який порядок дій платника при відмові в реєстрації заблокованої накладної ДФС?

Рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 485, яка набрала чинності 14.07.2017 р.

Порядок визначає процедуру розгляду скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН. У разі коли останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;

залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного п. 56.23 ст. 56 Податкового кодексу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Задоволення скарги є підставою для реєстрації ПН/РК в ЄРПН, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу.

Як правильно сформувати пакет документів, який був би достатній для розблокування ПН?

У разі зупинення реєстрації ПН/РК відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу платник податків має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов’язань, пояснення та копії документів, зазначених в п. «в» цього пункту. Пояснення подається у вигляді Повідомлення за формою J1312602, до якого додають копії документів у вигляді окремих додатків за формою J1360102 у форматі PDF. Розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 МБ.

Чи можна подавати первинні документи при блокуванні реєстрації ПН/РК в сканованому вигляді на електронну адресу ГУ ДФС, чи це потрібно подавати до інспекції за місцем реєстрації?

Пояснення подається у вигляді Повідомлення за формою J1312602, до якого додають копії документів у вигляді окремих додатків за формою J1360102 у форматі PDF. Розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 МБ.

Також спеціально і виключно для платників ПДВ Черкащини працює сервіс ГУ ДФС у Черкаській області — приймання електронних копій первинних документів та бухгалтерської довідки просто на електронну скриньку головного управління ck.zmi@sfs.gov.ua

За якою формою Повідомлення направляється на розблокування ПН?

Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій за відмовленими ПН/РК складається за формою J1312602, додатки до цього повідомлення за формою J1360102

Який конкретний перелік первинних документів повинен подаватись при блокуванні реєстрації ПН/РК?

У разі зупинення реєстрації ПН/РК відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу платник податків має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов’язань, пояснення та копії документів, зазначених в п. «в» цього пункту. Пояснення подається у вигляді Повідомлення за формою J1312602, до якого додають копії документів у вигляді окремих додатків за формою J1360102 у форматі PDF. Розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 МБ

Чи можна змінити суму ризикового ПДВ при блокуванні реєстрації ПН/РК (часто ПН потрібно виписати на попередню оплату, що перевищує дозволені 500 тис. грн)

У разі якщо за результатами Моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків встановлено, що ПН/РК відповідає умовам, визначеним п. 6 Критеріїв, реєстрація такої ПН/РК зупиняється відповідно до вимог п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу

У платника, у якого рахуються залишки ТМЦ станом на 01.01.2017 р., не приймається таблиця даних платника податку при відображенні їх у колонці 3 (придбання) та подальшої реалізації ТМЦ у колонці 4.

Таблиця даних платника подається за формою J1312301 згідно з додатком до Критеріїв, що відображає специфіку господарської діяльності. При заповненні таблиці необхідно заповнювати вид економічної діяльності, код товару, послуги. Таблиця даних платника подається в разі наявності факту зупинення реєстрації ПН/РК

Який механізм оскарження негативного рішення податкового органу по СМКОР?

(В чинному наказі № 567 не передбачено принцип «мовчазної згоди», тобто у разі за якоюсь причиною ненадходження рішення, раніше вважалося, що воно є для платника позитивним, зараз необхідно його дочекатися)

Рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Порядок розгляду скарг на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 485, яка набрала чинності 14.07.2017 р.

Порядок визначає процедуру розгляду скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН. У разі коли останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;

залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного п. 56.23 ст. 56 Податкового кодексу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Задоволення скарги є підставою для реєстрації ПН/РК в ЄРПН, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу

Які передбачені обов’язкові вимоги для первинних документів, за якими дотримуватимуться принципи комплектності та достатності для підтвердження господарської операції?

(Щодо копій документів, які подаватимуться до комісії)

Вимоги до складання первинних документів передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88, Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції

Несвоєчасне отримання квитанції, які повідомляють про розблокування ПН

Протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, комісією ДФС приймається та надсилається платнику друга квитанція з повідомленням про результат обробки призупиненої ПН/РК та Рішення про реєстрацію та відмову в реєстрації ПН/РК.

Отримано відмову ПН, а підстави відмови не зазначено

Відповідно до наказу Мінфіну України від 13.06.2017 р. № 566 «Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» Комісія ДФС приймає Рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації складається (за формою згідно з додатком до Порядку роботи комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації), яке підписується, реєструється та надсилається платнику ПДВ у порядку, встановленому ст. 42 розділу II Кодексу, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 розділу V Кодексу

Які документи потрібно подати, щоб розблокувати ПН/РК?

У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування платник податку має право подати (протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній) пояснення та копії документів, зазначені у пп. «в» пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, та/або таблицю даних платника податків.

Наказом Мінфіну України від 13.06.2017р. № 567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» затверджено Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення, а саме:

договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами;

договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції;

первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством

Який порядок заповнення додатків для розблокування податкових накладних?

У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування платник податку має право подати (протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній) пояснення та копії документів, зазначені у пп. «в» пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, та/або таблицю даних платника податків.

Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій за відмовленими ПН/РК за формою J(F)1312602. Повідомлення (J(F)1312602) формується за кожною окремо податковою накладною/розрахунком коригування, реєстрацію якої зупинено в Реєстрі. До повідомлення за кожною податковою накладною (!) в обов’язковому порядку додаються у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 у форматі PDF копії всіх первинних документів, зазначені у Вичерпному переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН за конкретним критерієм, та бухгалтерську довідку з інформацією про наявність приміщень (власних, орендованих); виробничих потужностей (власних, орендованих); земельних ділянок (власних, орендованих); найманого персоналу (власного, за сумісництвом); доходу від проведення діяльності за попередній період; залишки готової продукції (найменування); залишки сировини (найменування).

Задля упередження в подальшому зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування платник може подати ДФС інформацію у вигляді таблиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301 щодо:

видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;

кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Таблиця надсилається виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Одночасно в обов’язковому порядку платнику податку (в день відправлення таблиці) слід подати до державної податкової інспекції за місцем обліку бухгалтерську довідку з інформацією про наявність приміщень (власних, орендованих); виробничих потужностей (власних, орендованих); земельних ділянок (власних, орендованих); найманого персоналу (власного, за сумісництвом); доходу від проведення діяльності за попередній період; залишки готової продукції (найменування); залишки сировини (найменування) та копії відповідних документів

При повторній реєстрації ПН за новим номером (за операцією, по якій вже призупинено реєстрацію ПН) чи це вважатиметься заниженням податкових зобов’язань?

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Тобто у разі дублювання податкової накладної за однією і тою самою подією в податковому обліку відображається лише одна податкова накладна, за помилковою податковою накладною необхідно зробити розрахунок коригування у разі відновлення її реєстрації.

Звертаємо увагу, що дублювання реєстрації ПН/РК (формування повторних податкових накладних з іншим номером і датою) — хибний крок і не вирішує проблеми

При блокуванні РК на зменшення ПЗ, хто має подати повідомлення про розблокування (хто виписав РК чи хто реєстрував РК)?

Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК подається виключно продавцем, тобто тим, хто виписує РК

Причини блокування ПН при врахуванні ДФС таблиці?

У разі якщо розблокований код УКТ ЗЕД/ДК у додатку до «Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатні для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» повністю співпадає з відповідним кодом в податковій накладній, такі податкові накладні надалі блокуватись не повинні

 (за матеріалами ГУ ДФС у Черкаській області)