Аналітика

Туристична діяльність: види договорів туроператора

20.09.2017 / 10:00

Види договорів туроператора

Туроператори в процесі своєї діяльності можуть укладати різноманітні види договорів, основні з яких наведемо далі.

Договір з туристом. Це договір на туристичне обслуговування (ст. 20 Закону № 324). Згідно з ним туроператор (який укладає договір особисто або через турагента) зобов’язується надати за замовленням туриста комплекс турпослуг, а турист зобов’язується його оплатити. До цього договору застосовуються загальні положення договору про надання послуг. Його укладають ув письмовій або електронній формі. Істотними умовами договору є зазначення в ньому такої інформації:

  • терміну перебування в місці надання турпослуг із зазначенням дат початку і закінчення туробслуговування;
  • характеристики транспортних засобів, що здійснюють перевезення;
  • дати, часу і місця відправлення та повернення,  якщо перевезення входить до складу турпродукту;
  • готелів та іншіх аналогічних засобів розміщення, їх місця розташування, категорії, терміну і порядку оплати готельного обслуговування;
  • видів і способів забезпечення харчування та інших умов.

Слід зазначити, що якщо договір вже укладено, то змінити ціну турпродукту можливо тільки у разі зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових (підвищення діючих) податків і зборів або зміни курсу гривні до інвалюти, в якій виражено вартість турпродукту.

При цьому змінити ціну туру можна не пізніш як за 20 днів до його початку і не більше ніж на 5 %. У разі підвищення ціни туру на 5 % від початкової його ціни турист має право відмовитися від туру, а туроператор (турагент) зобов’язаний повернути раніше сплачені гроші. Також можливі й інші підстави для розірвання договору (або внесення до нього змін), передбачені ст. 20 Закону № 324.

Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж
20 000 євро
або
10 000 євро,
якщо надаються послуги тільки з внутрішнього та в’їзного туризму.

Договір з іншими СПД. Це так звані прямі договори надання послуг у рамках тур­продукту (проживання, перевезення, харчування, екскурсійного обслуговування тощо). Слід зазначити, що такі послуги СПД надають туроператору в рамках договору туробслуговування, проте можливо формування турпродукту і на підставі посередницьких договорів.

Договір з турагентом. Туроператор співпрацює з турагентом на підставі посередницького договору. Як правило, туроператор укладає з турагентом агентський договір про надання послуг з реалізації тур­продукту.

У даному випадку агентська діяльність — це підприємницька діяльність, яка полягає в наданні турагентом послуг туроператору при здійсненні ним господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інте­ресах, під контролем і за рахунок туроператора, якого він представляє (п. 1 ст. 295 Господарського кодексу).

За агентським договором турагент зобов’язується надати послуги туроператору в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені тур­оператора і за його рахунок (п. 1 ст. 297 вищезазначеного Кодексу).

Турагент зобов’язаний повідомляти тур­оператора про кожний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену угоду в інтересах туроператора (п. 1 ст. 298 Господарського кодексу).

За агентським договором турагент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, здійснені ним в інтересах тур­оператора, в розмірі, передбаченому договором (ст. 301 Господарського кодексу). Винагорода виплачується турагенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною за його посередництвом (якщо інше не передбачено договором). Розрахунок винагороди турагента здійснюється відповідно до розмірів і в терміни, передбачені договором.

Крім того, туроператор може укласти з турагентом договір доручення (глава 68 Цивільного кодексу).

У свою чергу турагент повинен укласти з туристом договір про туробслуговування саме від імені туроператора (а не свого), оскільки турпослуги надає саме туроператор. З цієї причини договір комісії (глава 69 Цивільного кодексу) не діє, оскільки комісіонер укладає договір з покупцем від свого імені.

Договір з іншим туроператором. Тур­оператор може виступати як турагент іншого туроператора з реалізації турпродукту останнього. Таку діяльність туроператор (як турагент) здійснює також на підставі агентського договору або договору доручення з іншим туроператором, але вже як посередник.

Туроператору, який виступає в ролі тур­агента, потрібно укладати договори на тур­обслуговування з туристами від імені того туроператора, який фактично надає турпослуги туристам (а не від свого імені).

Договір на посередницьку діяльність. Крім посередницької діяльності з реалізації турів інших туроператорів, туроператор може надавати посередницькі послуги з реалізації клієнтам проїзних квитків, страхування туристів, бронювання готелів тощо. В таких випадках туроператор (як посередник) укладає агентські договори або договори доручення саме з виконавцями цих послуг.

Довідково
Договір на туристичне або екскурсійне обслуговування може мати форму ваучера, який оформлюють згідно зі ст. 23 Закону № 324 та Інструкції № 50.