Аналітика

Довідково: відповідальність роботодавців за порушення, пов'язані з використанням найманих працівників без офіційного оформлення

17.02.2020 / 14:50

Відповідальність
роботодавця

Порушення, пов'язані з використанням
незадекларованої праці

47 230 грн

штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску та податків

Попередження

для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої – третьої груп

141 690 грн

штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника у разі повторного порушення протягом двох років

14 169 грн

штраф у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника

Порушення строків виплати зарплати, інших виплат більш як на один місяць. Виплата їх не в повному обсязі

9 446 грн

штраф у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

18 892 грн

штраф у 4-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника

Недотримання  гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Попередження

для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої – третьої груп

14 169 грн

штраф у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника

Недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю

75 568 грн

штраф у 16-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника

Недопущення до проведення перевірки з питань виявлення неоформлених найманих працівників

4 723 грн

штраф у розмірі мінімальної заробітної плати

Порушення інших вимог законодавства про працю

9 446 грн

штраф у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати

Повторне протягом року порушення інших вимог законодавства про працю