Статті

Обов’язковий аудит: слідами законопроєкту № 1210

13.03.2020 / 09:09

Андрій ПОПОВ, партнер Kreston GCG

Очікується, що прийнятий Верховної Радою законопроєкт № 1210 внесе значні зміни до ПКУ в частині обов’язкового аудиту. Що це означає для українських компаній — детальніше читайте далі.

Аудиторський висновок стає частиною документації з ТЦУ

Законопроєкт № 1210 розширює склад документації з трансферного ціноутворення (пп. 39.4.6 ст. 39 ПКУ), до якої додається копія аудиторського висновку (якщо проходження аудиту є обов’язковим для платника податків):

«підпункт 39.4.6 доповнити пунктами «ї», «й» та «к» такого змісту:

… й) копія аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за які подається документація з трансферного ціноутворення (якщо його наявність є обов’язковою для платника податків)».

Таким чином, якщо українська компанія належить до категорії середніх або великих підприємств, або компаній суспільного інтересу і при цьому одночасно підпадає під ТЦУ, такій компанії критично важливо пройти обов’язковий аудит за 2019 рік.

Непроходження обов’язкового аудиту для такої компанії може призвести не лише до санкцій за ст. 16316 КпАП, а й санкцій у сфері ТЦУ за подання неповної документації (без копії аудиторського висновку). 

Нагадаємо, що за неподання документації з ТЦУ (статті 120.3 та 120.4 ПКУ) платнику податків загрожує штраф у розмірі 3 % від суми контрольованих операцій, за якими не подано документацію, але не більше 200 ПМПО на 1 січня звітного року за всі контрольовані операції у відповідному звітному році. Для звітного 2019 року штраф становитиме 384 200 грн. 

Нагадаємо, що звіт з ТЦУ за 2019 рік компаніям потрібно подати не пізніше 01.10.2020 р. Таким чином, 1 жовтня можна умовно вважати другим граничним строком для проходження обов’яз­кового аудиту (у доповнення до 30 квітня та 1 червня за Законом про бухгалтерський облік).

Аудиторський висновок стає частиною податкової звітності

Планується, що варіант проголосованного законопроєкту № 1210 внесе доповнення до п. 46.2 ст. 46 ПКУ щодо подання податкової декларації.

Так, фіскальне значення обов’язкового аудиту узаконено: аудиторський висновок офіційно стає частиною податкової звітності.

До внесення змін до п. 46.2 ст. 46 залишалася певна невизначеність: строк подання річної податкової декларації ніхто не змінював (60 календарних днів після звітного року), тоді як строком проведення обов’язкового аудиту для різних видів компаній є 30 квітня або 1 червня.

Формально, після закінчення аудиту підприємство не зобов’язано звітувати до ДПС за результатами аудиту, у тому числі за уточненнями у звітності. Залишається також неурегульованим питання публікації звітності разом з аудиторським висновком (механізм контролю та санкцій).

Законопроєкт № 1210 урегулює цю невизначеність шляхом запровадження зобов’язання підприємств подавати до контролюючого органу фінансову звітність разом з аудиторським висновком не пізніше 10 червня року, що настає за звітним.

«Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають до контролюючого органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом в строк не пізніше 10 червня року, що настає за звітним».

Слід зазначити, що санкції за неподання (несвоєчасне подання) звітності разом з аудиторським висновком регулюються п. 120.1 ст. 120 ПКУ (як і податкової декларації), і вони досить помірні: штраф у розмірі 170 грн — за перше порушення або 1 020 грн — за повторне порушення протягом року. Однак помірність суми штрафів не скасовує факту їх наявності.