Архів журналу / 25 березня 2016, Пʼятниця, №12 (870)

25 березня 2016, Пʼятниця, №12 (870)

Необоротні активи для продажу

Основною метою міжнародного стандарту фінансової звітності 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» (далі — МСФЗ 5) є виділення у бухгалтерському обліку необоротних активів, призначених для продажу, та розкриття у фінансовій звітності інформації про припинену діяльність. Зокрема, основними вимогами цього стандарту є: активи, які відповідають критеріям, що дають змогу класифікувати їх як утримувані для продажу, повинні оцінюватися за найменшою з величин — балансовою вартістю або справедливлою вартістю за мінусом витрат на продаж; амортизація цих активів повинна бути припинена; необоротні активи, призначені для продажу, повинні відображатися окремо у Звіті про фінансовий стан, а результати припиненої діяльності — окремим рядком у Звіті про сукупний дохід.