Архів журналу / 8 червня 2012, Пʼятниця, №22 (22)

Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються операції з повернення засновнику товарно-матеріальних цінностей, отриманих як внесок до статутного фонду, у разі його виходу із засновників?.. За яким курсом іноземної валюти формуються доходи платника податку на прибуток при здійсненні операцій з експорту товарів (робіт, послуг), якщо валютні кошти надходять на розподільчий рахунок?..   Підприємство вирішило продати частину будівлі. Як у податковому обліку з податку на прибуток відображаються операції з продажу частини нерухомості (будівлі)?..   На які неприбуткові установи поширюється вимога щодо сплати податку на прибуток за результатами I кварталу року із нерозподіленої суми прибутку попереднього звітного (податкового) року?..   Чи потрібно при заповненні рядка 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства враховувати уточнення суми податку на прибуток попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, що виникли внаслідок виправлення помилок, допущених у такому періоді?..   У якій формі (грошовій, матеріальній чи нематеріальній) можуть здійснюватися витрати на придбання права вимоги зобов’язань платником податку на прибуток — вторинним кредитором, які надалі можуть бути враховані при визначенні фінансового результату за операцією з продажу права вимоги зобов’язань?..   Чи враховуються у складі витрат на збут товарів (робіт, послуг) кошти, перераховані платником податку на прибуток як спонсорська допомога для створення теле-, радіопередач, матеріалів в інших засобах масової інформації, видовищних та інших заходах?..   Чи мають право платники податку на прибуток з 01.01.2012 р. враховувати у складі витрат, які формують собівартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), витрати, понесені протягом II — IV кварталів 2011 р. на придбання товарів (сировини), робіт, послуг у фізичних осіб — підприємців, що сплачували єдиний податок?..   Чи мають право платники податку на прибуток з 01.01.2012 р. амортизувати основні засоби та нематеріальні активи, придбані протягом II — IV кварталів 2011 р. у фізичних осіб — підприємців, що сплачували єдиний податок?..   За який період платниками податку на прибуток підприємств складається Звіт про використання вивільнених коштів? Які показники відображаються у рядках 1 та 2 цього Звіту?..
Чи обов’язково отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків неповнолітнім особам, які не отримують доходів та не мають обов’язку щодо сплати податків?..   Чи можуть органи ДПС відмовити самозайнятій особі, яка прийняла рішення про припинення підприємницької діяльності, у видачі довідки за формою № 22-ОПП та вимагати закриття рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб?..   Відповідно до якого нормативного документа банки та інші фінансові установи повідомляють про відкриття/закриття рахунків платників податків до 01.08.2012 р.?..   Чи потрібно переукладати договір про подання звітності в електронному вигляді у зв’язку зі зміною посадових осіб юридичної особи?..   Як кредитори можуть заявити про свої вимоги у разі ліквідації юридичної особи, припинення державної реєстрації фізичної особи — підприємця та які строки заявлення таких вимог?..