Архів журналу / 3 листопада 2017, Пʼятниця, №41 (945)

3 листопада 2017, Пʼятниця, №41 (945)

Амортизація основних засобів

Амортизаційні відрахування є вагомою частиною поточних витрат підприємства, які у вигляді податкових різниць можуть впливати на об’єкт оподаткування. У цьому номері — про те, які методи нарахування амортизації застосовуються в обліку, які активи та за яких умов можна амортизувати за прискореним методом.