Архів журналу / 27 червня 2012, Середа, №24 (24)

Чи відображаються у додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відомості про товарно-матеріальні цінності, які враховуються у собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, основних засобів і нематеріальних активів, придбаних у платника єдиного податку до 01.01.2012 р.?..   Чи потрібно платнику податку заповнювати та подавати до органів ДПС додаток ОК до декларації з податку на прибуток підприємства у разі відсутності контрагентів — платників єдиного податку?..   Чи слід подавати додаток ОК до уточнюючої декларації з податку на прибуток підприємства, в якій здійснюється виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01.01.2012 р.?..   Чи слід подавати додаток ПН до рядка 17 декларації з податку на прибуток підприємства, якщо відповідно до норм міжнародного договору доходи нерезидента із джерелом їх походження з України звільняються від оподаткування?..   Як у податковому обліку відображається повернення поворотної фінансової допомоги основними засобами або товарно-матеріальними цінностями?..   Чи здійснюється перерахунок доходів та витрат (балансової вартості основних засобів), якщо реалізація товарів (основних засобів), надання послуг, виконання робіт і зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, відбуваються в одному звітному (податковому) періоді?..   Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються результати господарської діяльності його відокремлених підрозділів, що знаходяться за кордоном?..   Чи необхідно подавати додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до декларації з податку на прибуток підприємства у разі відсутності тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р.?..
Чи може фізична особа — підприємець при переході на сплату єдиного податку зменшити суми авансових платежів з ПДФО, зазначені в декларації про майновий стан і доходи, шляхом внесення змін до такої декларації?..   Як фізична особа — підприємець, яка здійснює декілька видів економічної діяльності, при заповненні розділу І додатка 5 до податкової декларації про майновий стан і доходи повинна відобразити суми документально підтверджених витрат, які не можна віднести безпосередньо до окремого виду економічної діяльності?..   Як розрахувати та відобразити авансові квартальні платежі з ПДФО в квартальній податковій декларації про майновий стан і доходи, яку подає фізична особа — підприємець (у тому числі новостворений) при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну?..   У який термін слід сплатити ПДФО фізичній особі — підприємцю, яка отримувала доходи від здійснення підприємницької діяльності та як фізична особа (інвестиційний прибуток, спадщина, іноземний дохід тощо)?..

«Гарячі лінії»

Дата: 6 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42