Новини

Податкова реформа: крок назустріч інвесторам

16.11.2016 / 09:00
Податкова реформа: крок назустріч інвесторам

Минулого тижня на сайті Верховної Ради було оприлюднено законопроект від 07.11.2016 № 5368  «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні), який фактично закумулював зміни, передбачені податковою реформою. Сьогодні цей документ заплановано до розгляду у Комітеті з питань податкової та митної політики.

Документ покликаний сприяти покращенню інвестиційного клімату в Україні шляхом спрощення податкової системи та адміністрування податків, що позитивно позначиться на економічному зростанні, залученні інвестицій та створенні нових робочих місць.

Законопроект передбачає внесення низки змін до Податкового кодексу України, зокрема, в частині адміністрування.

Так, зміненокритерії належності платника податків до категорії великих платників податків: збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 12 до 20 млн. грн.; критерій доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування змінено на критерій загального обсягу постачання у розмірі 1 млрд. грн.

Крім того, планується запровадити  ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на веб-сайті ДФС, а також встановлення пріоритетності узагальнюючих податкових роз’яснень над індивідуальними, скасування обмежень (консультації стосуються значної кількості платників або значної суми податкових зобов’язань) права Мінфіну на видачу узагальнюючих податкових консультацій.

Акцент у законопроекті зроблено на електронних сервісах. Так, передбачається запровадження листування контролюючих органів із платниками податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію он-лайн в електронному кабінеті, виключно засобами електронного зв'язку.

Контрольно-перевірочна робота згідно із змінами, встановленими законопроектом, здійснюватиметься  на обласному рівні, районні податкові інспекції виконуватимуть виключно сервісні функції.

Низку суттєвих змін внесено також в частині трансфертного ціноутворення. З метою зменшення адміністративних витрат підприємств малого бізнесу пропонується для визнання операцій контрольованими:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, збільшити з 50 до 150  млн. грн. за податковий (звітний) рік;

обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом, визначений за правилами бухобліку, збільшити з  5 до 10 млн. грн. за податковий (звітний) рік.

Щодо змін, які стосуються  податку на прибуток, важливим є ймовірнезапровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує три мільйони гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям:

утворених в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

діючих, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;

які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від п’яти до 50 осіб.

Стосовно податку на додану вартість, нововведення торкнуться  системи електронного адміністрування ПДВ. Зокрема, йдеться про повернення переплат платника податку виключно на рахунок в СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунка; збільшення терміну реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів) із одночасним встановленням штрафу щодо відсутності такої реєстрації у розмірі 50% від суми ПДВ, а також встановлення штрафу при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, в тому числі складених неплатникам податку (за виключенням певних операцій).

В частині податку на доходи фізичних осіб документом  розширено перелік витрат фізичної особи-підприємця від провадження господарської діяльності  на суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку встановлених законом; платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичної особи – підприємця;  одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.

Згідно з документом фізичній особі надається право  на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає за звітним періодом).

Не лише в податковому, а й у соціальному контексті важливими є такі зміни, як розширення переліку осіб – отримувачів благодійної допомоги на лікування та медичне обслуговування платника, які є членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, законними представниками дитини, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги. Згідно із законопроектом не включаються до оподатковуваного доходу суми, сплачені будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку студента або працівника, але не вище трьохкратного  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи.

Знімається також обмеження щодо розміру суми сплаченої за навчання, що  дозволяється для  включення до податкової знижки платника податку або членів його сім’ї першого ступеня споріднення (у  2016 році така сума не повинна перевищувати 1930 грн. на місяць).

Ці та багато інших важливих змін та новацій, передбачених документом, зокрема, в частині єдиного податку, акцизного податку, плати за землю, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, сьогодні стануть предметом обговорення на засіданні Комітету ВР з питань податкової та митної політики.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42