Новини

Необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу буде заборонено

13.12.2016 / 10:00

Відповідний законопроект № 5511 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо трудових прав)» було зареєстровано 8 грудня поточного року у Верховній Раді. Автором документа є Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Законопроект покликаний удосконалити національне законодавство про працю та зайнятість щодо правового захисту працівників у разі масового звільнення, а також забезпечити  законодавче врегулювання питань відновлення порушених прав осіб, які зазнали дискримінації у сфері праці, в тому числі на основі расової, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, сімейногостану, наявності інвалідності тощо.

У законопроекті запропоновано внести зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про зайнятість населення».

Так, забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу.

На вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язані письмово повідомити про причину такої відмови.

Особі може бути відмовлено в прийнятті на роботу, якщо така робота протипоказана їй за станом здоров’я, що підтверджується медичним висновком, або за наявності встановлених законом обмежень щодо використання праці деяких категорій осіб на певних роботах.

Крім того, неприпустимі будь-які прямі або непрямі обмеження прав працівників при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.

Норми документа передбачають закріплення за роботодавцем обов’язку повідомляти про заплановане масове вивільнення профспілкового представника та подавати профспілкам необхідну інформацію для розроблення конструктивних заходів зі зменшення масштабу вивільнення на підприємствах і посилення відповідальності за порушення порядку інформування роботодавцем профспілок про масове вивільнення.

Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є одноразове або протягом одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 100 до 300;

вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників 300 і більше.

Крім того,  запропоновано передбачити в чинному законодавстві норми щодо недопущення дискримінації в оголошеннях про працевлаштування та щодо надання права особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42