Новини

Як оподаткувати та відобразити у декларації доходи нерезидента

20.03.2017 / 09:30

Фізична особа – резидент, яка здійснює на користь нерезидента – юридичної особи виплату доходів з джерелом походження з України від операцій з продажу корпоративних прав, зобов’язана утримувати податок з таких доходів та за їх рахунок у розмірі 15 %, якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору України з країною резиденцією особи, на користь якої здійснюється виплата.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені Податковим кодексом строки до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або в разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Податкового кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (пункти 49.1 та 49.2 ст. 49 Кодексу).

Інформацію про виплачені доходи нерезидентам, суми утриманого з них податку та застосовану для оподаткування ставку платники зазначають у додатку до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, а саме, Розрахунку (звіті) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України (додаток ПН до Декларації), який є її невід'ємною частиною.

Отже, фізична особа за підсумками податкового (звітного) року, в якому здійснені виплати на користь нерезидента – юридичної особи доходів з джерелом походження з України, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Декларацію та додаток ПН до неї.

Слід звернути увагу, що така фізична особа у Декларації, окрім рядка 23 ПН, де зазначається сума сплаченого податку при виплаті доходів нерезидентам у звітному періоді, визначеного на підставі Розрахунку (звіту) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, інші показники не заповнює. При заповненні декларації та додатку фізична особа вказує реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

При цьому, оскільки фізична особа – резидент, яка здійснює на користь нерезидента – юридичної особи виплату доходів і утримує податок з цих доходів є податковим агентом такого нерезидента, то така фізична особа не повинна ставати на облік як самостійний платник податку на прибуток.

(Лист ДФС України від 22.02.2017 р. № 3721/6/99-99-15-02-02-15)