Новини

Чи впливає на фінрезультат сума амортизації інвестиційної нерухомості?

28.03.2017 / 14:20

Платник податку на прибуток, у якого річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20  млн грн і який прийняв рішення не коригувати фінансовий результат до оподаткування, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування), у т.ч. різниці по амортизації необоротних активів, включаючи інвестиційну нерухомість. Облік інвестиційної нерухомості здійснюється таким платником згідно з правилами бухгалтерського обліку.

(Лист від 14.03.2017 р. № 5072/6/99-99-15-02-02-15)