Новини

За яких умов сільгосптоваровиробник включається до Реєстру отримувачів бюджетної дотації?

29.03.2017 / 17:00

Відповідно до п. 161.1 ст. 161 Закону України від 24.06.2004 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі — Закон № 1877) сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 % вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі —сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені п. 161.3 ст. 161, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільгосптоваро-виробників та стимулювання виробництва сільгосппродукції (далі – бюджетна дотація) після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

а) для новоутвореного сільгосптоваровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільгосптоварів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду;

б) з метою розрахунку питомої ваги сільгосптоварів до складу основної діяльності сільгосптоваровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності;

в) сільгосптоваровиробник, внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, щомісячно подає до контролюючого органу додаток до податкової декларації з ПДВ, передбачений п. 51 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.

Сільськогосподарською продукцією (сільськогосподарськими товарами) згідно з п. 2.15 ст. 2 Закону № 1877 є товари, зазначені у групах 1 – 24 УКТ ЗЕД згідно з Законом України «Про Митний тариф України», якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1 – 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 % від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо).

Норми п. 2.15 ст. 2 Закону № 1877 не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (код УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30).

Для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації сільгосптоваровиробник відповідно до вимог п. 161.2 ст. 161 Закону № 1877 подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.

Заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільгосптоваровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень.

У заяві зазначаються підстави для внесення сільгосптоваровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені п. 161.1 ст. 161 Закону № 1877, та перелік видів діяльності такого сільгосптоваровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації.

Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільгосптоваровиробників та стимулювання виробництва сільгосп-продукції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 83.

За матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу