Новини

Порушникам можуть призупинити дію ліцензії

30.03.2017 / 14:00

До Верховної Ради України на розгляд подано законопроект № 6221 «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо зупинення дії ліцензії.

На сьогодні окремі органи ліцензування позбавлені права призупиняти дію ліцензії на здійснення конкретного виду господарської діяльності. Ситуацію пропонують змінити, наділивши всі органи ліцензування відповідним правом, і в такий спосіб удосконалити механізм призупинення дії ліцензії.

Підстава для призупинення дії ліцензії  — встановлення грубого порушення ліцензійних умов, а саме: невиконання ліцензіатом у встановлений термін припису про усунення порушень ліцензійних умов або вчинення ним порушення ліцензійних умов, яке свідчить про явне й умисне нехтування вимогами, що спричинило наслідки у вигляді значної шкоди, заподіяної державі, навколишньому середовищу, фізичним або юридичним особам.

Рішення про призупинення дії ліцензії повинен приймати орган ліцензування протягом 10 робочих днів з дати встановлення підстав. Таке рішення вручається особисто ліцензіату або надсилається йому поштовим відправленням не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття. Дія ліцензії вважається припиненою з дня, коли ліцензіат дізнався або повинен був дізнатися про призупинення.

Ліцензія, дію якої призупинено, поновлюється:

- після закінчення терміну, на який було призупинено її дію;

- за рішенням органу ліцензування в разі усунення порушень, що стали причиною призупинення дії ліцензії;

- за рішенням суду.

Метою законопроекту є запровадження дієвого способу реагування з боку держави на порушення ліцензіата. Це, по-перше, унеможливить подальше здійснення ліцензованої діяльності ліцензіатом, а по-друге, — надасть йому час і можливість усунути допущені порушення, виправитися і продовжити ліцензовану діяльність.