Новини

Українську судову систему планують суттєво удосконалити

31.03.2017 / 10:00

Проект Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» зареєстрований за № 6232 у Верховній Раді.

Серед основних новел, які закладені в проекти процесуальних кодексів, такі:

- малозначущі справи розглядатимуться за спрощеною процедурою;

- обґрунтування правових позицій і всі докази подаватимуться до розгляду справи по суті;

- за зловживання процесуальними правами передбачена відповідальність;

- рішення касаційної інстанції не переглядатимуться, крім виняткових випадків, а єдність практики забезпечуватиметься інакше.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекта, його метою є нормативне врегулювання процесуальних механізмів, які мають забезпечити ефективний, справедливий, неупереджений та своєчасний захист прав і свобод особи в суді. 

Основними завданнями законопроекту є:

- забезпечення реального дотримання принципів судочинства на всіх стадіях судового процесу;

- забезпечення своєчасності розгляду спорів судами та практичної реалізації принципу правової визначеності;

- визначення чітких критеріїв та механізмів розмежування юрисдикції адміністративних, господарських і загальних судів;

- гармонізація правил цивільного, господарського та адміністративного судочинства із збереженням специфіки кожного;

- поетапне запровадження інструментів «електронного правосуддя», що дасть змогу звертатися до суду, сплачувати судовий збір, брати участь у розгляді справи та отримувати необхідну інформацію і документи електронними засобами; удосконалення системи забезпечення неупередженого розподілу справ між суддями, зокрема, визначення судді та (або) складу колегії суддів на всіх стадіях судового провадження;

- запровадження ефективних процесуальних механізмів для попередження розгляду справ за відсутності спору між сторонами, врегулювання спору між сторонами за участю судді;

- диференціація правил розгляду справ залежно від їх складності, можливості мирного врегулювання спору, складу учасників, ціни позову тощо;

- удосконалення системи апеляційного перегляду справ та перегляду справ за нововиявленими обставинами;

- забезпечення належного функціонування нового Верховного Суду як єдиного для всіх судових юрисдикцій суду касаційної інстанції, впровадження механізмів вирішення юрисдикційних спорів та формування єдиної правозастосовної практики;

- запровадження механізмів протидії зловживанням процесуальними правами;

- посилення ролі судового збору як основного джерела фінансування судової системи; диференціація розміру ставок судового збору в майнових та інших спорах при забезпеченні належного рівня доступу до правосуддя;

- забезпечення належної взаємодії та сприяння альтернативному вирішенню спорів у третейських судах та міжнародному комерційному арбітражі.