Новини

Філія втратила право на складання податкових накладних: як зареєструвати розрахунок коригування?

10.04.2017 / 11:00

Згідно з п. 1 Порядку № 1307 податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

Якщо не зареєстровані платниками ПДВ філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у графі «Отримувач (покупець)» спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та через кому — найменування такої філії (структурного підрозділу), яка (який) фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.

Відповідно до п. 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

У розрахунку коригування вказуються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни.

Розрахунок коригування, складений на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу — платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю) ( п. 22 Порядку № 1307).

Отже, розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг до податкової накладної, що була складена на філію головного підприємства, якій на дату складання податкової накладної було делеговано право складання податкових накладних, у разі якщо на дату складання такого розрахунку коригування філія втратила таке право, реєструється у ЄРПН головним підприємством (покупцем).

(Лист ДФС України від 01.03.2017 р. № 4160/6/99-99-15-03-02-15)