Новини

Роботу е-реєстру автоматичного відшкодування ПДВ буде удосконалено

11.04.2017 / 10:00

Електронний реєстр автоматичного відшкодування податку на додану вартість 10.03.2017 р. доповнено інформацією щодо двох важливих граф (1а, 1б, 2). За повідомленням прес-служби Міністерства фінансів, ідеться про графу «Залишок суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню», яка розділена на дві колонки:

а) сума бюджетного відшкодування з урахуванням змін (уточнюючих розрахунків на зменшення, КПР ( контрольно-перевірочні роботи), оскаржень, відшкодувань на рахунок у банку, з урахуванням сум податкового боргу, у разі його наявності);

б) ознака наявності інформації від правоохоронних органів (наявність — 1, відсутність — 0).
Друга графа містить «Інформацію про стан повернення бюджетного відшкодування» (з урахуванням особливостей, установлених пунктом 55 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу).

Передбачається, що додаткові графи забезпечать можливість комплексного аналізу та моніторингу даних. З цією метою, до речі, також планується протестувати та впровадити збереження пошукового запиту платника у форматі MS Excel.