Новини

Як впливає на фінрезультат кредит отриманий від пов’язаної особи – нерезидента

13.04.2017 / 10:00

Для платника податку, в якого сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, що виникли за операціями з пов'язаними особами — нерезидентами, над 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

(Лист ДФС України від 28.03.2017 р. № 6317/6/99-99-15-02-02-15)