Новини

Відносини у сфері фінансового лізингу впорядкують новим законом

25.04.2017 / 09:30

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6395 «Проект Закону про фінансовий лізинг», який визначає загальні правові та організаційні засади фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері.

Необхідність прийняття зазначеного документа полягає в тому, що на сьогодні законодавство, яке регулює відносини фінансового лізингу, вимагає комплексного, а не точкового оновлення.

Метою законопроекту є захист прав та законних інтересів лізингоодержувачів, лізингодавців і лізингових посередників, створення належного конкурентного середовища на ринках фінансових послуг та підвищення довіри до нього, забезпечення сприятливих умов для розвитку економіки України, гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу та міжнародними стандартами.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

- встановити єдиний порядок регулювання відносин, пов’язаних з фінансовим лізингом, та окремих його видів і форм;

- визначити чіткі вимоги до форми договору фінансового лізингу та істотні умови договору фінансового лізингу;

- впровадити механізм залучення лізингових посередників, діяльність яких не належить до фінансових послуг, але може  включати лише консультування, надання інформаційних та інших посередницьких послуг у сфері фінансового лізингу;

- встановити, що до відносин, пов'язаних з фінансовим лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, поставку, в частині набуття лізингодавцем у власність речі у продавця (постачальника), з метою передачі цієї речі у користування лізингоодержувачу;

- встановити захист прав лізингоодержувачів нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника стосовно володіння, та користуванням майном;

- передбачити порядок та умови переходу предмета лізингу у власність лізингоодержувача, умови набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу;

- встановити право лізингодавця відмовитись від договору фінансового лізингу та вимагати повернення предмета лізингу, якщо лізингоодержувач порушує вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та у разі встановлення факту подання лізингоодержувачем недостовірної інформації, документів або подання інформації, документів щодо фінансового стану лізингоодержувача, з метою введення в оману лізингодавця;

- захистити інтереси лізингодавця у разі, якщо заборгованість лізингоодержувача є значною і лізингодавець письмово попередив лізингоодержувача про необхідність виправлення протягом визначеного строку порушень умов виконання обов’язку зі сплати лізингових платежів, що відповідає найкращій світовій практиці, зокрема Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг та проекту Типового закону «Про лізинг»;

- передбачити, що розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, яке передане у фінансовий лізинг, є кримінальним злочином, передбаченим диспозицією та санкцією цієї статті на рівні з кримінальною відповідальністю за такі дії із заставленим майном.

У разі прийняття Закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування.

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42