Новини

Систему гарантування вкладів фізосіб планують покращити

25.04.2017 / 16:00

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону «Про систему обов'язкового державного страхування вкладів фізичних осіб».

Документ розроблено в зв'язку із необхідністю підвищення захищеності банківських установ та їхніх клієнтів у кризових умовах та нагальною потребою у законодавчому вдосконаленні відносин щодо державного гарантування вкладів, здійснення процедур тимчасової адміністрації та ліквідації банківських установ.

Згідно із законопроектом планується  підвищення розміру гарантованого відшкодування вкладів, а також запровадження нової системи відшкодування, за якою  залежно від розміру вкладу гарантується певний його відсоток, а деякі вклади відшкодовуються у повному обсязі незалежно від розміру.

Проект Закону пропонує закріпити норму, відповідно до якої сума граничного розміру відшкодування не може перевищувати 3млн грн. При цьому сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами дорівнює:

  • 100 % вкладу — для вкладів, які не перевищують 1млн грн;
  • 90 % вкладу — для вкладів, які не перевищують 1,5 млн грн;
  • 75 % вкладу, але не більше 3 млн грн  — для вкладів, які перевищують 1,5 млн грн.

Тимчасово, у період з 01.04.2016 р. по 31.12.2025 р. включно, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — ФГВФО) гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом та відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, в повному обсязі.

Також законопроект встановлює порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, та розрахунків з ними, порядок набуття ФГВФО прав кредитора тощо.

Згідно із законопроектом ФГВФО  здійснює регулятивну діяльність відносно банків-учасників системи страхування вкладів шляхом прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів, обов'язкових до виконання банками, здійснення контролю за виконанням зобов'язань банків у зв'язку з їх участю в системі страхування вкладів фізичних осіб, проведення перевірок тощо. Також закріплено, що ФГВФО зобов'язаний проводити стрес-тестування своїх учасників з метою розрахунку необхідного розміру базової річної ставки регулярного внеску та оцінки фінансової стійкості ФГВФО у середньостроковій перспективі щонайменше раз на рік.

У разі порушення банками законодавства про систему страхування вкладів фізичних осіб ФГВФО може застосовувати до банків адміністративно-господарські санкції.