Новини

Умови та порядок включення контролюючими органами неприбуткових організацій до Реєстру приведено у відповідність до законодавства України

10.05.2017 / 13:00

З 31.03.2017 р. набрала чинності постанова КМУ від 29.03.2017 р. № 195 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440», якою приведено у відповідність до законодавства України умови та порядок включення контролюючими органами неприбуткових організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій та викладено у логічному порядку послідовність дій контролюючого органу, що стосуються формування та ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Так, термін приведення неприбутковими організаціями своїх установчих документів у відповідність із вимогами Кодексу та подання копій таких документів до контролюючого органу подовжено до 01.07. 2017 р.

Тимчасово, до 01.01.2018 р., не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених пп.133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Таким чином, у п. 2 Постанови № 440 виключено посилання на дату 01.01.2017 р., замість якої зазначено, що з метою включення до нового Реєстру неприбуткові організації зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність із вимогами Кодексу у строк, установлений п. 35 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу.

Отже, неприбуткові організації, що не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії до контролюючого органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій після 01.07.2017 р., а релігійні організації — після 01.01.2018 р.

Збільшено з 10 робочих до 30 календарних днів термін для подання до контролюючого органу реєстраційної заяви з позначкою «зміни» та копій документів у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації або внесення змін до її установчих документів, у тому числі установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє.

Така заява подається в порядку, встановленому п. 6 Порядку № 440. Збільшення терміну для подання заяви стосується лише уточнення даних у Реєстрі неприбуткових установ та організацій у разі, коли мали місце відповідні зміни, але не поширюється на загальний порядок реєстрації платників податків у контролюючих органах.

До Реєстру включаються неприбуткові організації — юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ.

У разі оприлюднення документа, який підтверджує включення неприбуткової організації до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня (наприклад, рішення, протокол зборів тощо) необхідно надавати до контролюючого органу паперову засвідчену копію такого документа. При цьому копії установчих документів, які оприлюднені на порталі електронних сервісів, у паперовому вигляді неприбуткові організації не зобов’язані надавати до контролюючих органів.

У частині виключення неприбуткових організацій із Реєстру змінами лише якими конкретизовано підстави виключення неприбуткової організації з Реєстру.

Таким чином, виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

  • використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу; 
  • розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
  • невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим п. 133.4 ст. 133 Кодексу;
  • затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;
  • за ініціативою неприбуткової організації.

Крім того, викладено у новій редакції чіткий перелік установлених Кодексом підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру та відповідні дати скасування ознаки неприбутковості.

Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:

  • з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу;
  • з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);
  • з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.

(Лист ДФС України від 26.04.2017 р. № 10382/7/99-99-15-02-01-17)