Новини

В якому розмірі встановлено плату за надання відомостей з Єдиного державного реєстру?

24.05.2017 / 11:00

Відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), надаються:

Відомості

Плата за надання

В електронному вигляді з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру з метою обробки та перетворення відкритих відомостей Єдиного державного реєстру для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами

Два прожиткових мінімуми* для працездатних осіб — щомісяця

У паперовому або електронному вигляді з використанням сервісної послуги з обробки статистичних та/або аналітичних даних

 0,05 прожиткового мінімуму* для працездатних осіб — за кожний запит

В електронному вигляді з метою інтеграції відомостей з Єдиного державного реєстру про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб до Глобального реєструбенефіціарних власників в рамках міжнародного проекту OpenOwnership

Безоплатно

*Розмір плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру визначається виходячи з місячного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому такі відомості надаються та округлюються до гривні.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 р. № 339)