Новини

Змінено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження госпдіяльності

26.05.2017 / 11:00

Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджених власною постановою від 28.08.2013 р. № 752.

Якщо державний нагляд (контроль) здійснюють місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, критерії розробляються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

До проекту критеріїв додається інформація про кількість суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), у відсотках щодо кожного з трьох ступенів ризику, від якого залежить періодичність проведення перевірок:

  • високий ступінь ризику — не частіше одного разу на два роки;
  • середній ступінь ризику — не частіше одного разу на три роки;
  • незначний ступінь ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 362)