Новини

Зміни у положенні про документальне забезпечення записів у бухобліку

31.05.2017 / 09:00

З 26.05.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну України, яким затверджено зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Зокрема, встановлено, якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному національними ПБО або МСФЗ.

У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції інформацію, про яку в минулих звітних періодах було перенесено до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента.

(Наказ Мінфіну України від 11.04.2017 р. № 427)